ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން ޓިކްޓޮކް އެކައުންޓެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

އެކަންހާމަކޮށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން މިއަދު ވަނީ ޓްވީޓެއް ކުރައްވާފައެވެ.

އެ އިދާރާއިން ވަނީ، އެ އިދާރާއިޖް ވަނީ އެ އިދާރާގެ ޓިކްޓޮކް އެކައުންޓަށް ފޮލޯ ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިފައެވެ.

އެ އެކައުންޓްގައި މިއަދު ވަނީ ވީޑިއޯއެއްވެސް އާއްމުކޮށްފައެވެ.

މިހާތަނަށް އެ ކައުންޓް 45 މީހުން ފޮލޯކޮށްފައި ވެއެވެ.

އެ އެކައުންޓްގައި މިއަދު އާއްމު ކުރި ފުރަތަމަ ވީޑިއޯއިން ފެނިގެން ދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ހުޅުވުމަށް މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ވީޑިއޯއެކެވެ. އެ ވީޑިއޯގެ ކްލިޕެއް އާއްމުކޮށް މަޖިލީސް އިދާރާއިން ވިދާޅުވީ، މިއަހަރުގެ މަޖިލީސް ހުޅުވުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ އޮންނާނީ ފެބްރުއަރީ 2021 ގައި ކަމަށެވެ.

@peoplesmajlis

Official opening of the People’s Majlis for the year 2021 will be held on 4th February 2021. #maldives #parliament #peoplesmajlis

♬ original sound - People’s Majlis

އެ ވީޑިއޯއަށް މިހާތަނަށް 23 ލައިކް ލިބިފައިވާއިރު، ދެ ކޮމެންޓްވެސް ލިބިފައި ވެއެވެ.

ޓިކްޓޮކް މިއީ ޗައިނާގެ އެޕްލިކޭޝަން އެކެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަން މިހާރުވެސް ގިނަބަޔަކު ބޭނުން ކުރަމުން ދެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މި އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ވަރަށް ހިނގައެވެ.

މިހާރުވެސް ބައެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް މެންބަރުންގެ ނަމުގައި ޓިކްޓޮކް އެކައުންޓްތައް ހިންގަމުން ދެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. މަ

  ވަގުތުކުދިން ވެއްޖެ އައިޑީ ކާޑު ޔުނިޓު މީހުން ގެ ދޯދިޔާ ހިދުމަތްތަކާއި ފޯނު ނުނެގުމާ ބެހޭ ގޮތުން ރިޕޯޓްއެއް ލިޔަން..މިހުންނަނީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ ޖެއްސުން.. އޮންލައިން ހިދުމަތޯ ކިޔާފަ ފޯނުނެގުން ހަރާމް!

  28
  • ޢަލީ ނަޞީރު

   އަދި ވާނެ ޕޯސްޓް އޮފީހުގައި ތިބޭ ނުލަފާ މީހުންގެ ރިޕޯޓެއްވެސް ލިޔެދެން! މީހުން ޕޯސްޓުން ގެންނަ ތަކެތި އެއްވެސް ފިކުރަކާނުލައި އެމީހުން ވަގަށް ގެންދަނީ. ޓްރެކިން ނަންބަރު ނެތިއްޔާ އެ އައިޓަމެއް ދެން އެ ގެއްލުނީ! ޕޯސްޓް އޮފީހު ތެރެއިން ވަގަށްނަގާނެ!

   10
 2. ޖަނާޒާ

  ޒައިދު ގެ ސުވާލެއް ނެތްތޯ ؟ ވަރަށްއަޑުއަހާލާ ހިތްވޭ

  22
  1
 3. ކޮވިޑް

  ބަލަ ޓިކް ޓޮކް އެއް ނޫން އެހެން އެއްޗެހިވެސް އަދި އަންނާނެ ތީ ސްޕަރ މެޖޯރިޓީ ނާޗަރަންގީ ބައިގަންޑަށް އޮންނަތަނެއްނު.މިހާރުވެސް ކަސޯޓީ ކުޅޭތަނެއްތީ ކެކެކެކެކެ،

  38
 4. ހުޅުރާއްޖެ

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ނާޗާރުވެފައި ތިބި ބަޔަކު ދައްކަން ފެށުމުން ހަތަރެސްކަން ހަމަވެ ނިމުނީ.

  26
 5. ށުމަން

  ދެން ތިޔަބައިމީހުން ގިޔާމަތަށް އިންތިޒާރު ކުރާ ހުށި ކަމެވެ. ޢާއްމު އަފްރާދުންގެ މައްޗަށް ހިންގާ ގާނޫނު ހަދާ ތަނުގަ އަމިއްލަ އަށް އިއްޒައްލައިގެން ތިބި މީހުންގެ ހާލަތު ހުރި ޒުވާން ކުދިން މުނިފޫހި ފިލުވަން ބޭނުން ކުރާ ކުޅިވަރީ ތަކެތި ވެސް ގާނޫނު ހަދަން ބޭނުން ކުރުން

  22
  1
 6. އެޖެންޑާ19

  ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ކުރު ފިލްމު އުފައްދާ މަޖިލިސް

  21
  3
 7. ޖ

  ރައްޔަތުންްގެ ލާރިކައިގެންތިބެ ކުޅޭކުޅޭބައެއް

  14
 8. ހުސޭނުބޭ

  ތި ޓިކްޓޮކަށް ވެބްކެމްކީ ކަހާނީ އަޕްލޯޑްކުރާތި! އޭރުން ވަރަށް ފޮލޯވަރުން ގިނަވާނެ! ސަނީލިއޯނުވެސް އުޅެނީ އޭރުން ކަލޭމެންނަށްވުރެ ފަހަތުގައި!

  11
 9. އާދަމުގެދަރި

  ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކުގެ މައްޗަށް ފައިން އަރާފައި 85 ހާސް ރުފިޔާ ނަގައިގެން ތިބެ ކުރު ފިލްމު ކުޅޭ މަޖިލީހެއް ކަމަށް ގަވާއިދު ހަދާފައި ހަދާ ކޮންމެ 1 މިނިޓުގެ ފިލްމަކަށް ފިލްމް ހެދި މެންބަރަށް 10 ރުފިޔާ ހަދާލާ! އިސާހިތަކު ވެބްކެމް ފިލްމުތައް ގިނަވެދާނެ. ގައުމުގެ ޒުވާނުން ބަލާހިތުން ބަލާނެ. ވަލްހަމްދުލިއްލާހި.

  10
 10. އަދުރޭ

  ދެން ގާނޫނުތައް ހަދާނެކަމެއްނެތް، ނަޝީދު އޮވެ ޓިކްޓޮކް ކުޅެން..... މީހަކު ހޭބަލިވެދާނެ.

  17
 11. ޗަރުކޭސް

  ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީސްތަ ނޫނީ ޗަރުކޭސް މަޖިލީސްތަ؟ ބޮއެހަލާކު... ހުސް ރާމާމަކުނު..

  16
 12. ސޯލިހުބެ

  ދެންހުންނާނެތާ ކެނެރީމެން ނަށާ ދައްކާލާފަ އަދި ވަރައް ރީތިވާނެހެން ހީވޭ ތަޅުވާ ނަގާއިރު

 13. ރުހީ

  މަޖިލީހުން ކުރާނެކަމެއްނެތިގެން ޓިކްޓޮކޭ ކިޔަނީއެއްނު މިފަހަރު މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނުތައް ޚުތުބާއަކަށް ނާޅަންތަ އެމްޑިއެން އެހީވެދޭނެ ތިކަމ ަށް