މާފުށީ ޖަލުގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް އަހުމަދު ޖާދުﷲ ހަމަޖައްސަައިފިއެވެ.

އޭނާ އެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސީ މިއަދު އެވެ. އެ މަގަމަށް އޭ ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކޮށްފައި ވަނީ ކުރިން އެ މަގާމުގައި ހުރި އަހުމަދު ރިޒާ މަގާމުން ރިޓަޔާ ކުރުާއި ގުޅިގެންނެވެ،

ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަހުމަދު މުހައްމަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އޭސީޕީ އަހުމަދު ޖާދުﷲ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަހުމަދު މުހައްމަދު ކުރި ޓްވީޓްގައި ވަނޯ ޑިރެކްޓާ އޮފް ޕްރިޒަންގެ މަގާމުން ރިޓަޔާ ކުރި އަހުމަދު ރިޒާ ކުރި ހިދުމަތަކަށް ޝުުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.