އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ކައިރީގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް، ހައްޔަރުކުރި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އެކްޓިން ލީޑަރު، ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުލްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) އާއި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ދޫނިދޫއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އަދުރޭ އާއި ޝުޖާއު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ މެންދުރު ފަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށް ފުރަތަމަ ގެންގޮސްފައި ވަނީ މާލޭގައި ހުންނަ ފުލުހުންގެ ޖަލަށެވެ. އެތަނުން އެ މީހުން ވަނީ ދޫނިދޫ ޖަލަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އަދުރޭ އާއި ޝުޖާއު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) ހުންނަ ދަރުބާރުގޭ ކައިރިންނެވެ.

އިދިކޮޅުން ދާދިފަހުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު އަވަސްކުރުމަށް ގޮވާލައި ބޭއްވި އެއްވުމެއްގެ ތެރެއިން މި ދެ ބޭފުޅުން ހައްޔަރު ކުރިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ފަހަރު މި ދެބޭފުޅުންވެސް ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ.

އަދުރޭ އާއި ޝުޖާއުގެ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މާދަމާ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރާނެ ކަމަށް އެބޭފުޅުންގެ ލޯޔަރުންގެ ޓީމުން ބުނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

15 ކޮމެންޓް

 1. ޢަފްލާ

  ތިހެން އަދި ދޫނިދޫ ގޮޅިއެއް ދެއްކިޔަސް ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ ގައުމުގެ ޙައްގުގައި އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްގުގައި އެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ލާދީނީ ބައިގަނޑުގެ އުނދަގުލުން އަހަރެމެން ސަލާމަތް ވާން އެބަޖެހޭ

  21
  8
 2. ކަނަމަނަ

  ޕޮލިސްޑޯގުތައް ނިކުތީދޯ

  17
  3
 3. ރައީސް އިބުރަހިމާ

  ހަޖަމުނުވާ ގޮތްކުޑަ ސަރުކާރު😠 އިސްތިއުފާ

  21
  6
 4. ސަމްސު

  ތިޔަ ތާކަށް ނުދެވިގެން ތޯއްޗެއް މުޒާހަ ރާޔަށް އެ ނިކުންނަނީ ތިޔަ ސޮ ރު.....

  14
  17
 5. ގޮތްޔެ

  ގޭގަ ނުހު ރެވިގެން ތިޔަހެން އުޅެންޔާ އަދު ރޭ އަށް ކޮވިޑު ޖެހިދާނެޔޭ..... ދެންވެސް ގެޔަށް ފޮނުވައި ލީމަ ގޭގަ ހު ރެވޭތޯ ބަލާތި.... ތިޔަހެން އުޅުނީމަ ކޮވިޑު ޖެހޭނީ ޔާމީނަކަށް ނޫނޭ، ހަމަ ކަލޭމެން ކުދިންނަށޭ ޖެހޭނީ...

  8
  15
 6. ދޫނި

  ދެން ތިތަނުން ނުގެންނައްޗޭ

  9
  21
 7. ވަގު މަހާރެހެންދި

  ޓިނުގޮޅިން ޖާގަ ޔަގީންވީ

  4
  9
 8. ސަދާ

  ބިރުދައްކާނޭކަމެއް ނެތެވެ. އިންޝާއަﷲ ޢަޒުމު ގުޑުވައެއް ނުލެވޭނެއެވެ. މި ސަންގޯރުންގެ ވެރިކަން ވެއްޓޭތަން ދާދި އަވަހަށް ފެންނާނެއެވެ. އަދުރޭގެ މޭމަތީގައި ފުލުހަކު ޖަހާތަން ފެންނަ ފޮޓޯއެއް އެބައުޅޭ!

  9
  4
 9. ސާރާ

  ވިއްސަކަށް މީހުން މުޒާހަރާއަށް ނުކުތީމާވެސް ސަރުކާރު ރޫރޫ ލައިފިއެވެ. މަޖްލިސްގައި އެންމެ 9 މީހުން ހފަހައްޓާނުލެވިގެން 65 މީހުން ތެޅޭތަންވެސް ފެނެއެވެ.

  11
  3
 10. ޔަގީން

  ސަޖިދައިގައޮއްވާދޯ

  3
  12
 11. ދިރާސާ

  ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ބަޤާވާތެއް ރާވައިގެން އެކަން ނުއަތުން ހާހަމަކަން ބޮޑުކޮށް އިއުލާން ކޮށްގެން ސީދާ ހަރަކާތަށް ނުކުމެ ހުއްޓާ އެވެރިން ބަންދުކުރީ ވީމާ، ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ބޮޑު ކުށުގެ ދަޢުވާގެ ދަށުން ގިނަ އަހަރު ތަކަކަށް އެމީހުން ޖަލަށްދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ.

  5
  10
  • Anonymous

   އެއްކަލަ ބާޣީ ބޮޓްތައް. ތިނޫން އެއްޗެއް ގޮވާކަށް ނޭނގޭ ދޯ؟

 12. އެހެން💪

  ޔާމީން އަކީ މުޅިގައުމު ދަރުވާލައިގެން ހުރި ބޮޑު ވަގެއް.
  މިއުޅޭ އަދުރޭމެންނަކައް ނޭނގޭނެ ތަންދޮރެއް.ލާރި ބަނޑުއަޅަން
  ވެގެން ތިއުޅެނީ އެއްވެސް އިތުރު ކަމެއް ކުރާކަށް ނޫން
  ގަޅި ރޮނޑުންނާ😡😡😡😡

 13. ކޮންކޯޑް

  ހާދަހާވާ މީހުން ގިނައޭ. މިވަރުންދާނަމަ ޖަލުތައް ފުރި ބަންޑުންވާނެ. ހައްހައްހައް

 14. Anonymous

  ޢިދިކޮޅު އެންމެން ގޮޅިއައް ލާންވީނު ތިވަރުން. ގެރި މޯދީގެ ގުއި ސަރުކާރު.