ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން ޖެހުން އަވަަހަށް ފެށުމަށް ރާއްޖޭގެ މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަނުން ގޮވާލައިފިއެެވެ.

އެ އެސޯސިއޭޝަނުން މިގޮތަށް ގޮވާލާފައި ވަނީ، އޮކްސްފޯޑުގެ އެސްޓްރާޒެނެކާއިން ތަރައްގީކޮށް، އިންޑިއާގެ ސީރަމް އިންސްޓިއުޓުން އުފައްދާފައިވާ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން، ބޭނުން ކުރަން ރާއްޖޭގެ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދިނުމާއި ގުޅިގެން ކުރި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

މި ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައި ވަނީ ޖެނުއަރީ 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މި ވެކްސިން ފުރަތަމަ ދޭން ފަށާނީ ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި ފްރަންޓްލައިން މީހުންނާއި ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ކުރާ މީހުންނަށެވެ.

މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ، މިއީ އުފާވެރި ހަބަރެއް ކަމަށާއި، އެދެނީ ބަލީގެ ނުރައްކާ ބޮޑު މީހުންނަށާއި، ފްރޮންޓްލައިން ވޯކަރުންނަށް ވެކްސިން އަވަހަށް ދޭން ފަށަން ކަަމަށެވެ.

"ވަގުތު"އަށް އެނގިފައިވާގޮތުން، ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން ޖަހަން ފަށަން މިހާރު ތާރީހު ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އެއީ އަންނަ މަހުގެ ކުރީކޮޅުގެ ދުވަހެއްގައެވެ.

އެމްއެފްޑީއޭ އިން ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން ޖަހަން ހުއްދަ ދީފައި ވަނީ ރެސްޓްރިކަލް ޔޫޒް އިން އެމާޖެންސީ ސިޓުއޭޝަންގައި ބޭނުން ކުރުމަށެވެ.

އިންޑިއާއިން ދާދި ފަހުން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ 100،000 ޑޯޒް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

9 ކޮމެންޓް

 1. ޖަނާޒާ

  ތިޔައީ ޑްރާމާ ކުޅޭތަނެއް ތަ؟

  11
  1
 2. ނުޖަހާތި

  އެއްގޮތަކަށް ވެސް ވެކްސިން ޖެހުން އަވަސް ކޮށްގެން ނުވާނެއޭ ރާއްޖޭގެ މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަނަށް ސަރުކާރުން ކަޓް ދީގެން ތަމެން ތިޔާ އުޅެނީ ސަރުކާރު އަތުން ކަޓް ކައިގެން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި ދިމާކޮށް މީހަކަށް ވޯޓެއް ލާން ވޯޓް ފޮއްޓެއް ކައިރިއަށް ނުދެވޭނެ ގޮތް ހަދަން ވެގެންނޭ އިންޑިއާގެ ވަގު މޯދީ އާއި ގުޅިގެން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ތިޔާ އިންޑިއާ އިން ގެނައި ފޭކް ވެކްސިން ޖަހައިގެން ނުވާނެއޭ ޑަބްލިޔު އެޗްއޯ އިން ތިޔާ ވެކްސިން ފާސް ނުކުރަނީސް ތިޔާ ވެކްސިން މަމެން ދިވެހިން ގަޔަށް ޖަހާ މަމެން ދިވެހިން ސިކުނޑި މޮޔަ ކޮށްލައިގެން ނުވާނެއޭ ތިޔާ ވެކްސިން ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި

  15
  3
 3. ސޫއޫދު

  ޖަހަންނުގޮވާ ތިމާމެންގަޔައްޖަހާ އެބަޔަކައްއެގޭނީ ޖަހަންވީމަ އެހެންގައުމުތަކުގަވެސް އެޖަހަނީ ފުރަތަމަ ޖަހަން ހަމަޖެހިފަވާތަރުތީބުން ފާހަނގަ ކޮއްލަން ޖެހޭ މިހާރުވެސް އެބަތިބި މިދިޔަ އަހަރު ޑޮކްޓަރައް ދައްކަން ކިއުން ނަންނޯޓްކުރި މީހުން ނުދެއްކި ދެން ކޮވިޑްފެސިލިޓީސްތަކުގަ ހިދުމަތް ފޯރުކޮއްދޭނެ ބަޔަކުނެއްކަން އެތަނައްދާ މީހުނައް އެގޭނެ މުޅިއެތި ފެއިލްވަމުންމިދަނީ ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ އައިޖީއެމްއެޗް ލެބޯޓަރީ ސީލިން ބެލީމަފެއްނާނެ ހިދުމަތުގެފެންވަރު ވެމްކޯކުނި ބާޖްޑެގްވެސް މާސާފުވާނެ.

  13
  1
 4. Anonymous

  ކެނެރީގެ ބުއްޅަބޭ ގަޔަށް ޖަހާބަލަ އޯވަޑޯޒުވަވަރަށް

 5. އޮޅުވާލި ވޯޓު

  ކިތަމްމެ އަވަސް ކުރިޔަސް އަހަރުމެން ނުޖަހާނަން ނުޖަހާތި ތިޔައީ އިންޑިއާގެ ޓެސްޓު ވެކުސިނެ ނުޖަހާތި

 6. Anonymous

  ކިތަންމެވަަރަކައް އިންޑިއާ ވެކްސިން ޕްރޮމޯޓް ކުރިޔަސް ހއމަހޭގަ ހުއްޓާ ނުޖެހޭނެ. ނުވެސްޖަހާނަން.

 7. ޢަހު

  އެންމެން ޖަހާ ނިމިގެން ވަގޮތެއް ބަލާލާފަ މަގެ އާއިލާ މީހެއްގެ ގައޔަށް ތިވެކްސިން ޖެހޭނީ ގެރީގެ ކުޑަ ކަމުދާ އެތި މަށެއްނުޖަހާނަން

 8. ުު

  އޭރަށް އިންޑިޔާއަށް ހުރިހާގޮތަކުންވެސް މަންފާކުރާނެ، ވެކްސިންރަކުގެ އަގު ލިބިފަ، ޓެސްޓް ފެސް ވެސް ކުރުެަށް ދެވޭނެ.
  ތިޔަ އެސޮސުއޭސަނުން ބުނަ އެއްޗަކަ މައިމޫނަ ބުނައެއްޗެއް ދިމަ ނުވެ.

 9. ވާނުވާ

  މީސްކޮޅު މަރުމުވެގެން ދޯ ތިއުޅެނީ. ޒަހަރުދީ މަރާލަބަލަ