މާލޭގައި މީހެއްގެ ކަރަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދިފިއެވެ.

އެމީހާއަށް ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ، އަސަރީ ހިނގުމުގައެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މިރޭ 21:15 ހާއިރު އަސަރީ ހިނގުމުގައި ތޫނު އެއްޗަކުން މީހަކަަށް ހަމަލާދީފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މި މާރާމާރީގައި އަނިޔާވެފައި ވަނީ 36 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކަށް ކަމަށާއި، އޭނާއަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ މާލޭގައި މިރޭ ހިނގި ދެވަނަ މާރާމާރީ އެވެ.

މާލޭގައި މިއަދު ކުރިން މާރާމާރީ ހިނގާފައި ވަނީ ލްމާން މިސްކިތް ކައިރީގައި އޮންނަ ދަނޑު ކައިރީގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

4 ކޮމެންޓް

 1. އެހެންނަމަވެސް

  އެހެންނަމަވެސް އެންމެ ނުރައްކާތެރީ ހައްދުފަހަނައެޅި ދީނީ ފިކުރެވެ.

  ހުޅަނގުން އެތެރެކކޮށްގެންއުޅޭ އަނދުން.

  2
  1
 2. ޖަޒީރާވަންތަ ރޯޔަލް ކެހެރި ނުފަޅާ ޖަނަވާރު

  ރަނގަޅެއްނު... މީ މި ރީނދޫ އެއްޗެހިތައް ބޭނުންވާ މިނިވަން ކަން..

  4
  3
 3. ޖަޒީރާވަންތަ ކެހެރި ނުފަޅާ ޖަނަވާރުގެ އައްޕަ

  އެޖެންޑާ 19 ތަފާތުވާނެ

  5
  1
 4. ދަރަނި ދަންތުރަ

  ސޯލިބޭ ބުނި ގައުމުގައި އަމާންކަން ގާއިމުވެއްޖޭ

  2
  2