ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިން ޖަހަން އަންނައިރު، ސަމާލުކަން ދޭންވީ މުހިންމު ކަންކަން ހެލްތް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) އިން ހިއްސާކޮށްފިއެވެ.

އެޗްއީއޯސީން މިރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަންވަމުން އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު ޑޮކްޓަރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ، ވެކްސިން ޖަހާނީ ކޮނޑު މަސްގަނޑަށް ކަމުން ފަސޭހައިން ވެކްސިން ޖެހޭނެ ގޮތަށް ދޫ އެއްޗެއް ލައިގެން އައުން މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

"ވެކްސިން ޖަހަން ވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ފަސޭހައިން ވެކްސިން ޖެހޭނެ ގޮތަށް، ދޫ ހެދުމެއް ލައްވައިގެން ވަޑައިގަތުން ވަރަށް މުހިންމު" ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެކްސިން ޖަހަން އަންނައިރު، ރަނގަޅަށް ކައިގެން އައުން، އަމިއްލަ ފެންފުޅިއެއް ގެނައުން، އައީޑީ ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ހިފައިގެން އައުން އެއީ މުހިންމު ކަމެއްކަން ނަޒްލާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މާދާމާ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވެކްސިން ދޭން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ވެކްސިން ދޭން ނިންމާފައިވަނީ ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ހައި ރިސްކް ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ މީހުންނަށެވެ. އުމުރުން 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނާއި މާބަނޑުމީހުންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ނުޖަހާނެއެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވެކްސިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އައިޖީއެމްއެޗް، ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް، ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލް، އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް، އަދި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގައެވެ. އަދި އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ވެސް ވެކްސިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ އިއުލާންގައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އިންޑިއާ އިން ހަދިޔާ ކުރި އޮކްސްފޯޑް-އެސްޓްރަޒެނެކާގެ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިނެއް ކަމަށްވާ "ކޮވިޝީލްޑް"އެވެ. މި ވެކްސިނަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން ވަނީ ހުއްދަ ދީފައެވެ. އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ވެކްސިންގެ 100،000 ޑޯޒް ދީފައިވާ އިރު، މި ވެކްސިން އަދި ޖެހޭނީ 50،000 މީހުންގެ ގަޔަށެވެ. އެއީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ގަޔަށް ދެ ޑޯޒް ޖަހަން ޖެހޭތީއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

8 ކޮމެންޓް

 1. ހީހީ ހަލާކު

  ވެކްސިންގެ 100،000 ޑޯޒް ހުސްވަންދެން ކޮވިޑް ވެސް ގިނަޥާނެ ދޯ؟؟؟

 2. ނުކުރާނަމޭ

  މަމެން ތިޔާ ރައްކާތެރި ކަމަށް ގަބޫލުކުރާނީ ތިޔާ ވެކްސިން އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި އުފައްދާ އަދި ތިޔާ ވެކްސިން ޑަބްލިޔު އެޗްއޯ އިން ޤަބޫލުކުރުމުންނޭ އެނޫން ނަމަ މަމެން ތިޔާ ވެކްސިނެއް ގަބޫލެއް ނުކުރާނަމޭ ނުކުރާނަމޭ ނުކުރާނަމޭ ނުކުރާނަމޭ ނުކުރާނަމޭ ނުކުރާނަމޭ ނުކުރާނަމޭ ނުކުރާނަމޭ ނުކުރާނަމޭ ނުކުރާނަމޭ ނުކުރާނަމޭ ނުކުރާނަމޭ ނުކުރާނަމޭ ނުކުރާނަމޭ ނުކުރާނަމޭ ނުކުރާނަމޭ

  11
  3
 3. އައުޓް

  އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެސް އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް

  9
  1
 4. ސަނީ

  ނޫޅޭ ތިޔަ އެއްޗެއް ޖަހާކައް، ޖަހާމަތިން ފައިސާ ދިނަސް ނުޖަހާނަން.. މޮޔަގެރި ވެކްސިން ޖަހަންވީ ކިނބުލައް

  10
  4
 5. 😠

  😦😦😢😢

  4
  3
 6. ލާމު

  އަދިކިރިޔާ ވެކްސިންގެ ނަން ރަނގަޅަށް މި ގެނެސްދެނީ. އިންޑިއާ ވެކްސިނޭ ކިޔައިގެން އިޝްތިހާރު ކުރި ކުރީނުން ބަޔަކުމީހުން އޭގެމަތިން ފޫހިވިފަހުން ހެދުނު ގޯސް އިޙްސާސްވީތޯއްޗެއް. ވެކްސިނަށް އިތުބާރު ހޯދުމަށްވުރެ ބޮޑަށް އިންޑިއާއަށް ސަނާކިއުމުން ވީގޮތެއް.

 7. ސަފަރު ކައްދަގެ ތިއްތިބެ

  މަށެއް ނުޖަހާނަން ތިވެކްސިނެއް! މަނޫން އެންމެން ޖެހީމަ ވައިރަހެއް ނުފެތުރޭނެ، މަހުންނާނީ ރަށުގައި، ބޭރަކަށްވެސް ނުދާނަން.

 8. ޅަތީފާ

  ތިޔަ އެއްޗެއް މުޅިދުނިޔޭގަ ލަޑަންފެށިފަހުން ހީވޭ ވަ ކިންގިނަހެން ޕޮޒިޓިވްވެފަ މީހުން މަރުވާލެއް ގިނަހެން ކިހިނެއްތަ ތިޔަ ހަދަނީ މިގައުމަ ކީ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ހައްދުން ނައްޓާފަ އޮތް ތަނެއް