ކުރިއަށް އޮތް ހަ މަސް ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ތިބި އެންމެންނަށް ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ދިނުމަކީ އަމާޒެއް ކަމަށާއި ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމްގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ކޮވިިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އިންޑިއާ އިން އުފެއްދި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ވަނީ ފަށައިފައެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެކްސިން ޖެހީ ހުޅުމާލޭ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި އައިޖީއެމްއެޗްގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރު ޑރ. ޝިރާނީ އަބްދުއްރަހީމެވެ.

ވެކްސިން ޕްރޮގުރާމު ފެއްޓެވުމަށް މާލޭގެ ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ މިވެކްސިނަކީ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ފެށޭ ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ވޭތުވެދިޔަ 11 މަސް ދުވަހު ރައްޔިތުން ހޭދަކުރީ ވަރަށް ހިތްދަތި ދުވަސްތަކެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް ސިއްޚީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންގެ އިރުޝާދާއި މަޝްވަރާގެ މަތީން ރާއްޖޭގައި އަޅަމުންދިޔަ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަދު ރާއްޖެ އޮތް ހާލަތަށް އާދެވުނީ ހެލްތު އޮފިޝަލުންނާއި ރައްޔިތުން ކުރި މަސައްކަތުން ކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެހެންވެ، ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑުގެ އިލްތިމާސަކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުން މިކަމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަމުގައި ކުރިިމަތިވެފައި މިވާ ދަތި އުނދަގުލުން ސަލާމަތްވުމަށް ޓަކައި އެންމެން އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރުން،" ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އަމާޒަކީ ކުރިއަށް އޮތް ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެކްސިންދީ ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރެއްވުން ކަމަށެވެ. އަދި މެދުނުކެނޑި ވެކްސިންގެ މަރުހަލާތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އިންޑިއާ އިން ހަދިޔާ ކުރި އޮކްސްފޯޑް-އެސްޓްރަޒެނެކާގެ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިނެއް ކަމަށްވާ "ކޮވިޝީލްޑް"އެވެ. މި ވެކްސިނަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން ވަނީ ހުއްދަ ދީފައެވެ. އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ވެކްސިންގެ 100،000 ޑޯޒް ދީފައިވާ އިރު، މި ވެކްސިން އަދި ޖެހޭނީ 50،000 މީހުންގެ ގަޔަށެވެ. އެއީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ގަޔަށް ދެ ޑޯޒް ޖަހަން ޖެހޭތީއެވެ.

ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންއަކީ އޮކްސްފޯޑުގެ އެސްޓްރާޒެންކާއިން ތަރައްގީކޮށް، އިންޑިއާގެ ސީރަމް އިންސްޓިއުޓުން އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިންއެކެވެ. އިންޑިއާގެ ސީރަމްއަކީ ދުނިޔޭގައި ވެކްސިން އުފައްދާ އެންމެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް ކުންފުންޏެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 15،841 އަށް އަރާފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން 14،139 މީހަކު ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ. ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މިހާތަނަށް 52 މީހުން ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

12 ކޮމެންޓް

 1. ކުރައްވާންދޭންވެ

  ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަން އަވަހަށް ނިންމަވާ ދެއްވާ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަން ދެން ދުވަހަކު ވެސް ރާއްޖެ އަށް ނާންނަ ގޮތް މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާންދޭންވެ އާމީން އާމީން އާމީން އާމީން އާމީން އާމީން...

  28
  10
 2. ނުވާނެއޭ

  ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސް ތިން ވެރިން ވެކްސިން ޖައްސަވައިފި ކަމަށް މީޑިއާ އިން އެމެން ޕްރޮޕެގެންޑާ ފެތުރި ނަމަވެސް އެއީ މަމެން ގަބޫލުކުރާނޭ ކަމެއް ނޫނޭ މިހާރު ރާއްޖެ ގެނެސްގެން އުޅޭ އިންޑިއާ ވެކްސިން އަކީ އެއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ޑަބްލިޔު އެޗްއޯ އިން ގަބޫލުކުރާ ވެކްސިނެއް ނޫނޭ ތިޔާ ވެކްސިން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ޑަބްލިޔު އެޗްއޯ އިން ގަބޫލު ނުކުރަނީސް ދިވެހިން ގަޔަށް ތިޔާ ވެކްސިން ޖަހައިގެން ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ

  18
  8
 3. ލލ

  ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހުނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފުރަތަމަ ފޯރުކޮށްދެއްވާބަލަ!

  22
  4
 4. ސސ

  ގަމުގައި އިގިރޭސިން ތިބި ދުވަސްވަރުގައި އައްޑުއަށް އުފަންވި ކުދިންގަޔަށް ތިޔަވެކްްްސިން ވަނީދީފަ !

  17
  5
 5. އިސްތިއުފާ

  ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ

  17
  8
 6. ތަމެންދޯ

  މަމެންގެ ނުރުހުމުގައި ތަމެން މަމެން ގަޔަށް ތިޔާ ގޮތް ނޭގޭ ވެކްސިނެއް ލަޑަން ތިޔާ އުޅެނީ އެއީ ކިއެއްކުރަންތޭ ތަމެން ތިޔާ ނޫން އެހެން ކަނޑުކޮހެއް ގޮވޭތޯ ބެލިއްޔާ މާތާހިރުވާނެ ނޫންތޭ...

  20
  4
 7. އެގޮތޭ

  އަމާޒަކީ ހަމަސްތެރޭ ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަން ނިމިގެން ދިއުމޭ ދުއާއަކީ އަބަދުވެސް އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ އެގޮތޭ

  17
  8
 8. Anonymous

  ޔޫކޭ އެމެރިކާ ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު ޕަސަންޓެއް ތި ވެކްސިން ޖަހަން ދެކޮޅު ހަދާ ކަމަށް ޚަބަރު ލިބޭ

  22
  6
 9. ކަނޑާލާ

  މަމެން ތިޔާ ވެކްސިން ޖަހާނީ ތިޔާ ވެކްސިން ޑަބްލިޔު އެޗްއޯ އިން ގަބޫލުކުރުމުންނޭ ނުވަތަ ފައިޒާ ވެކްސިން މަމެން ޖަހާނީ މަމެން އިންޑިއާ ވެކްސިނެއް ނުޖަހާނަމޭ އިނގޭތޭ ތަމެން ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ގެންނާށޭ ނުވާނަމަ ތަމެން ގެއަށް ކަނޑާލަންވީއޭ އިނގޭތޭ..

  18
  6
 10. ފެކްޓް

  ތި އަހަރުމެން ގަޔަށް ޖަހައިގެން ނުވާނެ.
  ވެކްސިން އަކުން ރައްކާ ކޮށްދޭކަމުގެ ސާފް ހެއްކެއް ނެތްކަމަށާއި ވެކްސިނުން އަސަރު ކުރާނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރާކަމށް ޑ.އޗ.އޯ ގެ ޗީފް ސައިންޓިސްޓް ޑރ ސްވަމިންތަން ވެސް ވަނީ ބުނެދީފައި..

  7
  2
 11. ނާޅި

  ބައްލަވާ ކޮވިޑް ވެކްސިން އަކީ ރިޔާސީ ވައުދެއްނޫން ، ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ވައުދުވީ، ހަމަސް ތެރޭގައި ބޮހިޔާވަހިކަމަށް އެދިފައިވާ އެންމެނަށް އެކަން ކޮށްދީބަލަ!

  11
  1
 12. ގގ

  ތިޔަގޮތަ ޓާގެޓް ތަކާއީ ޑޭޓް ލައިން ކަންޑައަޅުއްވައިގެން ހުރިހާކަމެއް ރަގަޅުކުރަންވީ ޤައުމުގައި ރަގަޅު ކުރަން ހުރި !