ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ފަރުވާއަށް އިންޑިއާ އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވެކްސިން ޖަހާލުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ކުރެވުނު މޮޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވަގުތީ ލީޑަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރަން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީ އިން ގޮވާލައި އަޑު އުުފުލަމުން ދަނިކޮށް، އިއްޔެ ވަނީ ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުގެ ވެރިން އެ ވެކްސިން ޖައްސަވައިފައެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުއުތަސިމް އަދުނާންގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ބައެއް އެހެން އިސް ބޭފުޅުންނާއި ޑޮކްޓަރުންނާއި ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިން ވެސް އެ ވެކްސިން ޖެއްސެވިއެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަދުރޭ ވިދާޅުވީ، ކޯލިޝަނުން އެއްވެސް އިރެއްގައި ވެކްސިން ގެނެސް ޖަހަން ދެކޮޅު ނުހަދާ ކަމަށެވެ. އެ ކޯލިޝަނުން ދެކޮޅު ހަދަމުން ދިޔައީ އެ ގެންނަ ވެކްސިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުނުކޮށް ރައްޔިތުން ގަޔަށް ޖަހަން އުޅެފާނެތީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދުރޭ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ސަރުކާރުގެ ކަންކަމަށް ބަަލާއިރު ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތީ ހަމައެކަނި ވެކްސިންގެ ކަންކަމާ މެދުގައެއް ވެސް ނޫނެވެ. ސަރުކާރުގެ ގިނަ ސިޔާސަތުތައް ދޯހަޅިވެ ނިންމުންތަކުގައި ހަރުދަނާ ކަމެއް ނެތުމުން ރައްޔިތުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ އެތައް ކަމެއް އެބަހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެހެންވެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ހީކޮށްގެން ނުވާނެ، ވެކްސިން ޖަހައިގެން އަދި ތި ކުރެވުނީ މާ ކޮޅު ކަމެއް ކަމަކަށް،" އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބަލީގެ ޝިފާއެއްގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވެކްސިންގެ 100،000 ޑޯޒް ވަނީ ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. މި ވެކްސިނަކީ އޮކްސްފޯޑް-އެސްޓްރަޒެނެކާ އާއި އިންޑިއާގެ ސިރަމް އިންސްޓިއުޓް އިން އުފެއްދި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިނެވެ. މި ވެކްސިނަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން ވަނީ ހުއްދަ ދީފައިވާ އިރު، ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި މި ވެކްސިން ބޭނުން ކުރެއެވެ.

ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެޗްޕީއޭއާއި ސަރުކާރުން ނިންމާ ނިންމުންތަަކަށް ޕީޕީއެމްއާއި ޕީއެންސީއިން ދަނީ އަބަދުވެސް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. އަދި އެޗްޕީއޭގައި ސިޔާސީ ނުފޫޒު އޮތް ކަމަށް އެ ކޯލިޝަންގެ އިސް ބޭފުޅުން ތުހުމަތު ކުރައްވައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

25 ކޮމެންޓް

 1. ކައުންސެލަރު

  އަނެއްކާ ކީރިތިކުރެއްވިތަ؟

  36
  32
  • ޓިނޭ

   12ގަނޑު ޓިނު ވަގަށް ނަގާ ދިރުވާޕުމްހާ މޮޅު ގަޓުކަމެއް ނޯންނާނެ ހަމަ އެއްކަމެއްވެސް..

   38
   21
   • Anonymous

    3 އަހަރު ބަޖެޓު ކާލައިގެން ކިބޫ

    31
    16
    • ޒައިކް

     އެކަމެއް ނޭނެ ރިޒާވުވެސް އެއޮތީ ރެކޯޑު އަދަދަކަށް އުފުލިފަ ހަކުރުބޯ މެން ޗެނަލް 13ގަ އަދިވެސް ދޮގު ގޭސް އަނބުރަނީ.. ދައުލަތާ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު ދަވާލި ބޮޑު ވަގު އެއިތީ ޖަލު ގޮޅީގަ.. ދެ ކޯޓުންވެސް ސަލާމަތްނުވި.. ބަޖެޓަށާ މުޅި ދަރިފަސްޚޮޅަށް އޭތި ކުރި ވައްކަމާ ފޭރުމުގެ އަސަރު ކުރާނެ..

     15
     14
     • Anonymous

      ރީނދޫ ބޮޓުން ހާދަ ވަރެއްވީ؟ ކަޑަވަނީތަ ރައީސް ޔާމީނަށްއޮތްސސަޕޯޓު ފެނިފަ. ހަޖަމް ހަޖަމް.ވަލު ޖަނަވާރު ސްޓައިލަށް ނޫން ގޮތަކަށް ކޮމެންޓެއްވެސް ނުކުރެވޭ މަގުމަތީގަ ހޫރޭ ގްރޫޕަކަށް.

      6
      4
  • ޢަހޫ

   ޢަދުރޭގެ ލަދުވެސް ޔާމީނު ވާގަށްނެގީބާ. ދެން 2 އެޕާޓްމަން. 2 ހާބަރުން 2 ކަޑަ އަދި 2 މާރޓްގެ އިތުރުން ދަރިފުގެ ވަގަށް ނެގި ޕްރާޑާ އައިނު މިއިތޯ މޮޅު ކަމަ ކީ.

   3
   4
 2. ޯދ

  3 ހިޔަޅު ޖެހީ އިންޑިޔާގެ މަކުނު ވެކުސިނެއްނޫން.
  65 އަހަރު މީހުނަށް ނުޖެހޭނެ ވެކުސިނެއް ކެރަފާ ނަސީމު އަދި އެމްޔޫ މަނިކު ޖެހިކަމަށް ދައްކަން އުޅުނަސް މިހާރު މީހުން ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްގަބޫލެއްނުކުރާނެ.
  65 އަހަރުން މަތީ މީހުންނަށް ޖެހޭ ވެކުސިނަކީ ފައިޒާވެކުސިން. މަކަރުވެރި ހީލަތްތެރި ލާދީނީ ސަރުކާރު.

  44
  51
  • ެ13ެ3ެ1އެ

   ޔާމީނު ޖަލުގަ އޮވެގެން ހެދި ވެކްސިން ކެރެފާ މެން އަންނި މެން އިބޫމެން ޖެހީ އޮޅުވާލާފަ. އެޔަށްކިޔަނީ "ކޮވިކަދުރުފާތުން" ވެކްސިން. އެމަނިކުފާނުގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތިން އުފެއްދި މިވެކްސިން އިން 98% އަށް އިމިއުނިޓީ ލިބޭ.

   1
   2
 3. އަދުރެވެކްސިން

  މުޅި ދައުލަތް ދަވާލުމަކީވެސް މޮޅުކަމެއް ދޯ ؟

  54
  18
 4. އިސްތިއުފާ

  ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ

  30
  53
  • ރާގޮޑިރާޖަ

   ބޭފުޅާ ހަމަހޭގަތޯ.

   3
   2
 5. ވގ ޔނ

  ޅޭ އިބަތިޔޯ ވަރައްވަގު ތާރިހެއްއޮތްމީހެއް ޓިނުންފެށުނު ވައްކަން މިހާރު ކިޔަނީ މިލިޔަން ޑޮލަރުން ކޮންތާކުން ހޯދި މުދާވެރިކަމެއްތަ އިބަ ޖަވާބު ދާރީވާންޖެހޭ

  38
  28
 6. ވާނުވާ

  ހަޖަމް ކޮއްލާ

  38
  15
 7. ވގ ޔނ

  ވަކަންކުރުމަކީ މާމޮޅުކަމެއްނޫން މޮޅުކަމެއްކަމައްތަ ޓިނުން ވައްކަންކުރީ

  45
  24
 8. ކީކޭ

  މިކަހަލަ މިހުން ކުރިޔަށް ލައިގެން ރައްޔިތުން ތާއިދެއް ނުކުރާނެ

  41
  13
 9. ޓިނު

  ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް

  33
  19
 10. އަލްޖިބްރާ

  ކަލޭ ތިގޮތަށް ތަންތަނުގައި ހުރެގެން " އަވަގުރާނު " ގޮވުމަކީވެސް މާ މޮޅުކަމެއްނޫން !

  15
  8
 11. ެސއ

  ޝުކުރެއް ކުރާނަމަ ޝުކުރު ހައްގުވާ ވެރިއެއް ޔާމީނު ނޫނީ ނުވޭ😊

  7
  14
  • ލޮލްލޮލް

   ޝުކުރު ޙައްޤީ ﷲ އަށް އެކަނި.. ވަގުންނަކަށް ނޫން

   8
   2
 12. ރޯދަމުބާރަކް!

  ވެކްސިން ޖެހުން ރަންގަޅު..! ނުރަނގަޅީ ދެ ފަޅީގެ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން...!!

  16
  6
 13. އަސްތާ

  މީ ހަމަ މީހެއް ނޫން ކަމަށް ބެލެވެނީ.

  6
  3
 14. މާމިގިލި މީހާ

  ވަރަށް މޮޅުކަމެއްއެކުރެވުނީ އިދިކޮޅު މީހުންނަ ކަށްނުވާނެ އެނ ކަމެން ވެސް

  2
  2
 15. އަލީ

  މަގޭ ހިތަށް އަރަނީ މި ސިޔާސީ މީހުން މީ ހާދަ ރަށްޔިތުން ނާ ދޭތެރޭ ވިސްނާ ބައެކޭ. ރަށްޔިތުން ދެކެ ވާ ލޯތްބެއްގެ ބޮޑުކަމުން ނިދި ވެސް ނާންނަ ބައެއް. އެހެންވެތާ ވެރިކަމަށް އަންނަ ކޮންމެ ބަޔަކު ލާރިކާ އިރު ހުރިހާ ރައްޔިތުން ނަށް ދީގެންކަނީ.

  3
  1
 16. އަދުރަމަ އަދުރޭ

  ހައްހާ. އަދުރޭ ހުތް ވީތާދޯ އެންމެ ފަހުން. ހެޔޮނުވާނެ ސޯޓު ބޭލުނީމަވެސް އޮރިޔާމުންވެސް ހުންނަނީއެ އަދި ލަދެއްނެތީމަ. ސިޔާސީ މައިދާން ދޫކޮށް ޔޫގަންޑާއަށް ގޮސް ފަގީރުއަވަށެއްގަ ހިލޭ ސާބަހަށް ހިސާބު ކުަޔަވަދީބަލަ ދެން. ވެކްސިން ވެސް ޖަހާނެ ކަމެއްނެތް. ގޭގަ މިރުސް ފެންކޮޅެއްހަދާފަ އެ ޖަހާ. އެޔަށްކިޔާ "ކޮވިޖަލުގައިތްވަގު" ވެކްސިން.

 17. ބކރ

  އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ
  އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ
  އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ
  އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ
  އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ
  އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ

  2
  1