ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލްތަކެއްގައި މާދަމާ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ދޭން ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) ގެ އޮފިޝަލަކު "ވަގުތަށް" މިއަދު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ދިހަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިއްހީ އަދި އަދި ސޯޝަލް ވޯކަރުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމަކީ އަމާޒެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއް ދުވަސް ފަހުން ހެލްތު ސެންޓަރުތަކުގައި ވެސް ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިވަގުތު، ވެކްސިން ދެނީ މާލޭގައި އާއި އައްޑޫ އާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 ގެ އަދަދުތައް އިތުރުވާ ނަމަ، ވެކްސިން ދިނުމުގައި ލަސްތަކެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަށެވެ. ހާއްސަކޮށް، އެޑްމިޓް ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑަށް އިތުރުވަމުންދާ ނަމަ، ވެކްސިނަށް ބުރޫ އަރާނެ ކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

"ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލާއި ހުޅުމާލެ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީތަކުގައި ވަރަށް ބުރަކޮށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން އެ އުޅެނީ. ވެކްސިން ޖަހަން ތިބި ބަޔަކީ ވެސް ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުން. އެހެންވެ، ވެކްސިން ދީ ނިންމަން ލަސްވުން އެކަށީގެންވޭ،" އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އިންޑިއާ އިން ހަދިޔާ ކުރި އޮކްސްފޯޑް-އެސްޓްރަޒެނެކާގެ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިނެއް ކަމަށްވާ "ކޮވިޝީލްޑް"އެވެ. މިއީ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ވެކްސިން އުފައްދާ ކުންފުނި، ސިރަމް އިންސްޓިޓިއުޓް އިން އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިނެކެވެ. މި ވެކްސިނަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން ވަނީ ހުއްދަ ދީފައެވެ.

އަދި ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުގައި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފަށާފައިވާ އިރު، އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ވެކްސިންގެ 100،000 ޑޯޒް ދީފައިވެއެވެ. މި ވެކްސިން އަދި ޖެހޭނީ 50،000 މީހުންގެ ގަޔަށެވެ. އެއީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ގަޔަށް ދެ ޑޯޒް ޖަހަން ޖެހޭތީއެވެ. އެކަމަކު، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ވެކްސިން ޝިޕްމަންޓުތައް ގެނައުމަށް ރާއްޖެ އިން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ކޮވިޝީލްޑްއަކީ އިންޓްރާ-މަސްކިއުލާ އިންޖެކްޝަންގެ ދެ ޑޯޒް ޖަހަން ޖެހޭ ވެކްސިންއެކެވެ. ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހަން ޖެހޭނީ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހުމުގެ 4-12 ހަފްތާ ފަހުންނެވެ. އަދި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނާއި މާބަނޑު އަންހެނުން، އަދި ގާތުން ކިރުދޭ މައިންނަށް މި ވެކްސިން ދިނުމުގެ ކުރިން ހާއްސަ ސިއްހީ ތަހުލީލުތަށް ކުރަންޖެހެއެވެ. ވެކްސިން ގުދަންކުރާ އިރު ފިނިހޫނުމިން ހުންނަންވާނީ ދޭއް އަދި އަށް ސެންޓިގްރޭޑްގެ ދެމެދުގައެވެ.

ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް 16،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ފައްސިވެ، 52 މީހަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

4 ކޮމެންޓް

 1. އަދް

  ވެކްސިން ނެތީ ، މުވައްޒަފުން ނެތީ އެއް ނޫން

 2. ޖުޖުޖު

  މިފަހަރު ދެނީ ކޮންބަޔަކަށް؟ އެމްޕީންނަށްތަ؟

 3. އޮޅުވާލި ވޯޓު

  ކޮމެހެން އަހަރުމެންގަޔައް ތި ގޮތްނޭގޭ ނަޖިސްވެކުސިން ޖަހާނެކަމެނެތް އަހަރުމެން ނުޖަހާނަން ޖަހާނެ ބަޔަކު ނުވީމާ މިހާރުތިއުޅެނީ ހުރިހާގޭބިސީއަކައްވެސް އަދިބަހާނެ

 4. ސސ

  މުސްލިމުން ނަކީ ރެއާއި ދުވާލު 5 ފަހަރު ވަރުގަދަ 5 ޑޯޒް ވެކްސިން މިސްކިތުން ލިބިގަންނަ ބަޔެއް ! މިބައި މީހުން އަތުގައި ކޮވިޑުން ސަލާމަތްވާން އެންމެ ދެ ޑޯޒް ވެކްސިން !