އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

އައްޑޫއިން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކޮވިޑް-19ގެ ދެ ވޭދަނަ ފެނުމާއި ގުޅިގެން އެރަށް މިވަގުތު ވަނީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައެވެ.

އެ ދުވަހުން ފެށިގެން މިރެއާ ހަމައަށް އެ އިހަލުން ކޮވިޑަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މި ވަނީ 19 އަށް އަރާފައެވެ.