ހުޅުމާލޭގައި ވެހިކަަލެއް ހުއްޓުވައި ބަލައިފާސް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެ ވެހިކަލުން ގިިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުުހުން ވިދާޅުވީ، ބަނގުރާ ހުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ހުޅުމާލޭގައި ވެހިކަލެއް ހުއްޓުވައި ބަލައިފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަަލައާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ނުދެއެވެ.

އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަޔަކު ހައްޔަރު ކުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަންވެސް ސާފެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

5 ކޮމެންޓް

 1. ފަންނި

  މީޔޭ މަމެން ބޭނުންވާ ގޮތަކީ، ބޮވެންވާނެޔޭ ބޯނެޔޭ ބޯނަމޭ ބޮވޭނެޔޭ ބޮވިފަޔޭ މީނީ. އެހެންވެގެންނޭ ދީނޭ ފަޅޮލޭ ކިޔައިގެން މޮޔަގޮވެނީ. މިހެން އުޅެފަ މިމަގާމުން ވެސް އިސްތިއުފާ ދީފަ ބުނާނަން ބަގާވާއް ކުރީއޭ.

 2. ޖަރީމާރާއްޖެ

  ލޮކްޑައުން އަކަށް ފަރި ކުރަނީ، އީސަ، ހަމީދު، ޝިއްޕެމެން ހިނގާނެ ދުވަސްކޮޅަކުން އަރި ހުރަހަށް

  3
  1
 3. ދަރަނި ދަންތުރަ

  އެމް ޑީ ޕީ ގެ ވެރިކަމެއްގައި ތިޔަފަދަ ފުޅިތަށް ވަރަށްތިޔާގެވާނެ އެއީ ކެނެރީގޭ ނަސީދު ވަރަށް ގަޔާވާ ފުޅިތަކެއްތިޔަ ފުޅިތަކަކީ

 4. ބޯޖަލީލު

  އީވާ ބުނީ ތިޔަފުޅިތަށް ބުއީމަ ކުރިސްޓިއަން ދީނަން ވަރަށް ލޯބިޖެހެޔޯ

 5. އިއްސޭ

  ތިޔަ ހުރިހާ ފުޅިތައް މަޖުލިހާ ހަވާލުކުރީމަ ނިމުނީ..އެހާ ވަރުކަމެއްނޫން ތީކީ..