ރައީސް ޔާމީނަށް ޙުކުމް އިއްވި ގާޒީގެ އާއިލާ އަށް ހިޔާ ފްލެޓް ލިބުނު

މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށާއި ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ހުކުމް އިއްވެވި ފަނޑިޔާރު، އަލީ ރަޝީދުގެ އާއިލާގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް ހިޔާ ފްލެޓު ލިބިއްޖެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން ހުންނެވި އަލީ ރަޝީދަކީ މިހާރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެކެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލަ އެންމެ ފުރަތަމަ ބެއްލެވީ އޭރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީއަކަށް ހުންނެވި އަހުމަދު ހައިލަމްއެވެ. ނަސްރުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ވައިބާ ގްރޫޕަކަށް ހައިލަމް ޕޯސްޓު ކުރެއްވި ފޮޓޯއަކާއި ގުޅިގެން ޖޭއެސްސީ އިން ހައިލަމްގެ މައްސަލަ ބަލާ ހައިލަމް ކުރެއްވި އަމަލަކީ ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކަށް އަސަރު ކުރާ ފަދަ ކަމެއް ކަމަށް ނިންމިއެވެ. އަދި އެއާއިއެކު ހައިލަމް މަގާމުން ވަކި ކުރެއްވުމަށް ނިންމިއެވެ. އޭގެކުރިން ހައިލަމް ވަނީ އަމިއްލަފުޅަށް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ.

ހައިލަމް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން ކްރިމިނަލް ކޯޓު ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުމާއި ހަވާލު ކުރެއްވީ ގާޒީ އަލީ ރަޝީދަށެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލަ ވެސް ފަހުން ބެއްލެވީ ގާޒީ އަލީ ރަޝީދެވެ. އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ގާޒީ އަލީ ރަޝީދު ހަމަޖެއްސުމުން ގިނަބަޔަކު ތުހުމަތުތައް ކުރިއެވެ. އަދި ވަކި ގޮތަކަށް ހުކުމް ނެރުއްވާނެ ކަމަށާއި އެ މަގާމަށް އަލީ ރަޝީދު ހަމަޖައްސަވާ ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމް ކުރެއްވުމަށް ޑީލްތަކެއް ހެދިފައިވާ ކަމަށްވެސް ތުހުމަތައް ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލައުންޑަ ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމާ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވީ ނޮވެމްބަރު 28، 2019 ގައެވެ.

ފްލެޓު ލިބުނު މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމު ކުރިއިރު، ގއ. ވިލިނގިއްޔަށް އުފަން ގާޒީ އަލީ ރަޝީދުގެ އާއިލާގައި ހިމެނިވަަޑައިގަންނަވާ ދެ މެމްބަރުން ވެސް ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. އެއީ ފިޔާޒް ހުސައިން އާއި މަރިޔަމް ރަޝީދާއެވެ.

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓުތައް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އެކުލަވާލާފައި ވަނިކޮށް މި ސަރުކާރުން ވަނީ އެ ލިސްޓަށް ބަދަލު ގެނެސްފައެވެ. އެ ލިސްޓު އަލުން އެކުލަވާލީ އަލުން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ފަހުގައެވެ. ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ގެނައި ބޮޑެތި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ސަރުކާރަށް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

30 ކޮމެންޓް

 1. ބަގްދާދީ

  ކަލޭ ހިތްފުރިއްޖެ ދޯ.

  79
  4
  • ޒައިކް

   ބަލަ ޔާމީނު ވެރިކަމުގަ އޭ ދިނީ މިފަހަރު ޕޮއިންޓު މަދުވީ އޭރު ގިނައިން ޕޮއިންޓު ދީފަ އޮތީ..

   5
   30
 2. ޙާފިޒާ

  މިކަލޭގެޔަށް ދުނިޔެމަތީގައިވެސް ޢުޤޫބާތްލިބުން ދުޢާއަކީ!

  93
  4
 3. ނައުޓީގެ ބަފާ

  ހެހެހެހެ ވަޓް އަ ލުކް. ލޮލް

  49
  1
 4. ބޮޑު ވަޒީރު

  ކީކޭ ބުނާނީ ރަށްޔަތު މީހާ ހަ މަބި މަށް ރޮއްވާލާފަ ތިރިކޮއްލަނީ. انشاء الله މިނުން އެހެން ދުވަހެއް ވެސް ދެކޭނެ

  83
 5. އަލިފާން

  އަލިފާން އަލިފާން

  55
  1
 6. އަނިޔާ

  މާތްﷲގެރަޙްމަތުން ޢަދުލްއިންސާފުން ޙުކުމް ކުރާ މީހުންގެ ނިމުން ވަރަށް ހިތިވާނެ އެއީދުނިޔޭއުފަލެއް ނުލިބޭނެ ވަރަށް ހިތިވާނެ ،އޭގެ ސަޖާ އޭނާއަށް )ޤާޞީއަށް ދުނިޔޭގަވެސް ދަްކަވާނެ.

  40
  1
  • ބޮއިހަލާކު

   ކީކޭ ތި ލިޔެވުނީ؟

   7
   1
  • ކަނީރު

   ކަލޯ ކޮއްޗެއް ކިޔަންތިއުޅެނީ

   2
   3
 7. އަލީ ރަޝީދު

  އަލީ ރަޝީދުގެ ކޮއްކޮ މަރިޔަމް ރަޝީދާއަށް ފްލެޓް ދީފައިވާއިރު، އޭނާ ދިރިއުޅެނީވެސް ރަށުގައެވެ. އަދި އޭނާ ވަޒީފާގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު 20 އަހަރަށްވުރެ ގިނަކަމަށް ދައްކާ އެބައިން ފުލްކޮށް މާކްސް ދީފައިވާއިރު، އޭނާ ވަޒީފާ އަދާ ނުކުރެއެވެ. ނުވިތާކަށް، އޭނަގެ މިހާރުގެ އުމުރުން ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށޭނެ އެއްމެ އަވަސް އުމުރު ކަމުގައިވާ 18 އަހަރު އުނިކުރުމުންވެސް ބާކީ 20 އަހަރެއް ނޮއޮންނާނެއެވެ. ފްލެޓް ކޮމެޓީއެއް އޮތުމުގެ ބޭނުމަކަށް ވާންވާނީ ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅަށް ބަލައި ހައްގުވެގެންވާ ޕޮއިންޓް ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ދިނުމެވެ. އޭނަ ނޫނަސް، ދުވަހަކުވެސް މާލޭގައި ދިރިނޫޅޭ އަދި އެއްވެސް ގޮތަކަށް ވަޒީފާ އަދާނުކުރާ ކިތައްމެ މީހަކަށް މަކަރާއި ހީލަތުން ފުލްކޮށް ޕޮއިންޓް ދީގެން ފްލެޓް ދީފައިވެއެވެ. ދެން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފިޔާޒް ހުސައިން އަދި އޭނާގެ އަންހެނުންވެސް ދުވަހަކުވެސް މާލޭގައި ދިރިނޫޅެއެވެ. މިކަންތައްތަކަކީ، ރަށު ކައުންސިލުން ސާފުކުރެވޭނެ ކަންތައް ތަކެވެ.

  73
  2
  • އަލީ ނަސްރު

   މަރިޔަމް ރަޝީދާގެ ފިރިމީހާ އަޅުގަޑަކީ ކޮންތާކު އޮތް ރަށެއްގަތޯ އުޅެނީ.
   2009 ގެ ފަހުން އަޅުގަނޑާއެކު ހުޅުމާލޭގައި އުޅެނީ.

 8. ޖަމަލު ފޮޑި

  ނަރަކަ ނޫން އެހެންތަނެއް ނެތް... އިންޝާﷲ..

  53
  1
  • ބިރުންހަލާކު

   ރުޅިވެސް އާދެއެވެ . ނަފުރަތުވެސް ކުރަމެވެ. އެކަމުގެ ޖަޒާ ދެދުނިޔޭގައިދެއްވުންވެސް އެދެމެވެ. އެކަމުވެސް އެއްވެސް އިންސާނަކަށް ނަރަކަ ނޭދޭށެވެ، އެއީ އެތާގެ ގަދަ ފަދަ އަޒާބު ތިޔަބައި މީހުން ދަންނަކަމުގައި ވާނަމައެވެ. ވަޢްﷲ އައުލަމް

   15
 9. ފަންް

  މި ކޮން ކާޓޫނެއް

  2
  1
 10. ސަރީ

  ތީ ހުސްދޮގު އަލީ ރަސީދުގެ ކޮއްކޮ ފ.ބިލެއްދޫ ފެނަކަ ބްރާންގެ މެނޭޖަރ މަގާމުން ވަކިކުރީ ސިޔާސީގޮތުން އެރަށު އެންޑީފީއަށް ވޯޓް މަދުވާނޭ ކިޔާފަ!!މަސްސަލަ ކޯޓަށް ހުށައެޅި އިރުވެސް ކަނޑާލި ސަބަބު ނޭގޭކަމަށްވަނީ!!މަސްސަލާގެ މެދުތެރެން އަންނަސީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށައެޅި ސިޓީއަކަށް ކަމަށް ބަލާފަކަނޑާލީކަމަށް!!އަލީ ރަސީދު ނުފޫޒުގެ ބޭނުން ކުރާނަމަ މައްސަލަ ކޯޓުގައި އޮންތާ އެއް އަހަރު ފާއިތު ވީއިރުވެސް އިމްރާން ރަސީދުގެ މައްސަލަ ނުނިމޭ!!އެންވީމަ ކިހެނެއް ތިކަހަލަ ވާހަކަ ގަބޫލޫލް ކުރާނީ

  3
  11
 11. މަނީމަނީ

  ހަމަތަކުގެ މަތިން ލިބުމަކީ މައްސަލައެއްނޫން

  5
  2
 12. މމސ

  ނިމުން ވަރަށް ހިތިވާނެ ގޯސްކޮށް ހުކުމް ކުރަ ގާޒީންނަށް

  17
  • ކިޔު

   ހަގީގަތް ނޭނގި، އެހެން މީހުންނަށް ތުހުމަތުކޮށް ނަފްރަތާއި ރުޅިވެރިކަން އުފެއްދުމަށް ހަސަދަވެރި ދޮގު ތުހުމަތުކުރުމަކީ ނުބައިވެގެންވާ ކަމެއްކަން ނޭނގޭބާ!!؟ ﷲ ބިރުވެތިވޭ!

 13. އޭިމީތި

  ތަން ދޮރު ނުބަލާ ޖާާހިލުން ތީ. ބުހުތާން ދޮގުފަތުރަނީ. ގާޒީގެ އާޢިލާގެ އެންމެ ބޭފުޅަކަށް ލިބުނީ.
  ހަޤީގަތް ނުބަލާ ވާހަކަ ނުދައްކާ

  1
  15
 14. ހުސޭނުބޭ

  ކަތިވަޅި ގާޒީގެ ހަޔާތކޑަކަމާއެވެ!

  10
 15. އައްޔޯ

  މިސަރުކާރުގައި ތިޔަކަހަލަ ކަންކަން ވަނީ ހަމަ އިއްތިފާގުންކަމަށް މިސަރުކާރު ގެނައި މީހުން ބުނާނީ. ޔާމީނުއިރުނަމަ ހަމަ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދަދިނީކަމަށްވާނީ. އަނދިރިވެފަ ތިބޭވަރު އެއީ.

  14
 16. ކަނީރު

  އޭނަގެ ރަށުގެމީހަކަށްވެސް ލިބުނުވާހަކަ ލިޔަންވީނު.

  4
  6
 17. އަދުލުއިންސާފު

  މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ރައީސް ޔާމީނު އެޅުއްވި ފުލެޓަކީ ކޮތަރު ކޮއްޓޭ ކިޔައިގެން ދެއްކި ވާހަކައަކީ ކަޑައެޅިގެން ދޮގުވާހަހަކައެއްކަން ރައީސް ޔާމީނަށް ޙުކުމް އިއްވި ގާޒީގެ އާއިލާ އަށް ހިޔާ ފްލެޓް ލިބުމުން އެގި ހާމަވެއްޖެއް.

  9
  1
 18. Anonymous

  ފްލެޓް ދޭން ޖެހޭނެ ތިބޭފުޅާޔަށް.މިހާރުވެސް މާލަސްވެއްޖެ. ޢަސްލު މިފްލެޓް ހުންނަން ޖެހޭނީ ރަނާއި ޖަވާހިރުން ހަދާފައި. ސަބަބަކީ މިހާބޮޑު ކުއްވެރިޔަކަށް މިހުކުމް އިންސާފްވެރި ކަމާއިއެކު އިއްވެވީތީ. ޥވވވވވވ ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ގާޒީ.

  2
  5
 19. މާރިނދަ

  މިކަލޭގެ ފެނުނީމަވެސް ހީވޭ މީ ލަފާމީހަކައްނުވާނެކަން

  8
  1
 20. ރައްޔިތުމީހާ

  ހައްޤުވެރިއަކުނަމަ ލިބިގެން ޝަކުވާއެއް ބާއްވާކަށް ނުޖެޖޭ... އެހެން ގޮތަކަށް ލިބުނުނަމަ މައްސަލައެއް ....

  ޅިބުނީ ކޮންގޮތަކުންކަން އޮޅުންނުފިލުވާ މިވެނިކަމެއް ކުރިމީހަކަށް ފުލެޓެއް ލިބިއްޖޭ އޮތުމުން ހީވާކަހަލަ ނުހައްގުން ދީފަ އޮތް އެއްޗެކޭ.

  6
  1
 21. ރަންނަމާރި

  ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތައްބަލާ ކިތައްޕޮއިންޓްތަލިބުނީ ވަގުސަރުކާރެއް

 22. ޙިންނޭ

  ޕީ.ޕީ.އެމް ، ޕީ.އެން.ސީ މުޒާހަރާ ތަކަކުގަ އުޅޭ ފަރާތް ތަކަށާއި އެމީހުން ގެ އާއިލާ ތަކަށްވެސް ފްލެޓް ލިބިފަ އެބަހުރި. އެވާހަކަވެސް ލިޔެލިނަމަ. ހެހެ ހޭ.

  2
  5
 23. އަލީ ދިއްދޫ

  އޭނާގެ އާއިލާ މީހުންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުނޭ

 24. ލަޔާ

  ރައިސް ސޯލިހު ގެ އާއިލާ ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް އައިޝަތު ސޯލިހު އަށް ލިބި ވަޑައިގަތް... ރައިސް ސޯލިހު ގެ އައީލާ ބޭފުޅުން މަތީ މަގާމްތަކުގަ ތިއްބެވިއަސް ދިރިއުޅުއްވަނީ ވަރަށް ނިކަމެތިކޮށް.. ހަމަ އުޅުއްވާނޭ ތަންކޮޅެއް ނެތިގެން ޕަބްލިކް ހައުސިން އަށް އެދެން ޖެހެނީ.. ޔާނު ހަދައިދިން ފްލެޓްގަ އެމްޑީޕީ ބޮޑެތި ބޭފުޅުން....ދެން ލާލަލާ