އައްޑޫ ސިޓީ ލިންކްރޯޑްގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއްވެއްޖެ އެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައި ވަނީ ހިތަދޫ ފެނަކަ އޮފީސް ކުރިމަތީގައެވެ.

މި އެކްސިޑެންްޓް ހިނގާފައި ވަނީ ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހިގެންނެވެ.

އަނިޔާވި ޒުވާނާ އަށް މިހާރު ހޮސްޕިޓަލްގައި ދަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓްގައި ކާރާއި ސަރިކަލަށްވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީއަކީ އެކްސިޑެންޓްތައް ގިނަ ސިޓީއެކެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބަހެއް އަދި ނުލިބެ އެެވެ.