ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ކޮއްކޯފުޅު ފާތުމަތު މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ މިލްކިއްޔާތުގައި 20 މިލިއަން ރުފިޔާހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުން ހާމަވެފައި ހުއްޓާއި ކުއްލިއަކަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮށްފައި ހުރި އެކަމަނާގެ މާލީ ބަޔާން "ގެއްލިއްޖެ"އެވެ.

ފާތުމަތު މުހައްމަދު ސޯލިހަކީ ރައީސް ސޯލިހްގެ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ސެކޭޓްރިއޭޓު އެންޑް ޕްރޮޓޮކޯލުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާއަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ވެސް އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ.

ރައީސް ސޯލިހްގެ ކޮއްކޯފުޅުގެ މާލީ ބަޔާން ރައީސް އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮށްފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ 09 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. އެ މާލީ ބަޔާނުގައި ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ހިމެނޭ ފައިސާއާއި އިމާރާތްތަކުގެ ތަފުސީލު ހިމަނާފައިވެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ރައީސް އޮފީހުގައި އާންމުކޮށްފައި މާލީ ބަޔާނުގައި ވާގޮތުން ރައީސްގެ ކޮއްކޯފުޅުގެ މިލްކިއްޔާތުގައި 20 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިމާރާތެއް ހިމެނެއެވެ. މި އިމާރާތުގެ ތަފްސީލެއް މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައި ނުވާއިރު އެކަމަނާގެ ބޭންކުގައި ހައްލައްކަ ދިވެހި ރުފިޔާ ހުރިކަންވެސް ހާމަވެއެވެ.

ފާތުމަތު މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ މާލީ ބަޔާން ކުއްލިއަކަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުން ގެއްލުނީ ސަބަބެއް އެނގިފައި ނުވާ އިރު، އެކަމަނާގެ މާލީ ބަޔާން އެންމެ ފަހުން ރައީސް އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުން ފެނިފައިވަނީ އިއްޔެގައި ކަމަށްވެއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ އެޑްވައިޒަރު މުހައްމަދު ޝިހާބުގެ ބޭންކު އެކައުންޓުގައި 362 މިލިއަން ރުފިޔާ ހުރި ކަމަށް އޭނާގެ އެސެޓް ޑިކްލެރޭޝަން ރިފޯމުން ވަނީ ހާމަވެފައެވެ. އެކަމަކު، އޭނާގެ އެ ފޯމް ވަނީ ރައީސް އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުން ނަގާފައިވެއެވެ.

ފަހުން އެނގުނު ގޮތުގައި، އެ ފޯމްގައި ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ޖެހިފައި އޮތީ ކުށަކުންނެވެ. ޝިހާބުގެ އެކައުންޓްގައި ހުރީ 362،015.022އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. ސޯލިހުބޭ

  އެއީ އޮޅިގެން ދެވުނު ފްލެޓެކޭ🙄🙄🙄🤭🤭🤭😪😪😪😈😈😈

  44
  1
 2. ނަމަކް ހަލާލް

  މަށައް ދީ ބަލަ ތީން ރުފިޔާ ކޮޅެއް ޕުލީޒް

  37
  2
 3. ސިވިލް

  ސިވިލް ބުނީ ސަރުކާރު ގަ އުޅޭތީ ލިބޭ އެއްޗިއްސޯލަ ސަޅިދޯ ރައްޔިތު މީހާ ގޮނޑު ހޮވައި ގެން ކެޔަސް އޯކޭތާ

  36
  2
 4. ޞަހީފާ

  އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާއިން ޞާލިހަށް ބައިލިބުނު 37މިލިޔަން ތިމާގެ މީހުންގެ އެކައުންޓުތަކަށް އަޅާ އެއިން މަންފާ ހޯދުމަކީ ފައިސާގެ އަޞްލު އޮޅުވައިލުމެވެ. މިއަދު ނުބެލުނަސް އަދި ބެލޭނޭކަން ދަންނަންވާނެއެވެ.

  42
  2
 5. ކެޔޮޅު

  ނުބައްދަލު ފައިސާ ހޯދިގޮތެއް ބަލާލަބަލަ ގަޓްހުރިއްޔާ!!!

  42
  4
 6. ކޮލި

  ވަގު ޔާމީން މިލްކިއްޔާތުގައި 500 މިލިޔަން ރުފިޔާ ؟

  10
  57
 7. Anonymous

  އައިޝަތު އަހުމަދު ކުރިީގަ އިީ ޑީ ސީ ގައި އުޅުއްވިއިރު އަތުޖެހި އާ ކާޖާ ވިއްކައިގެން ހޯއްދެވި ބިންވެރިކަމެއް އެތައް މިލިޔަނަކަށް އެރުމަކީ ޕޮސިބަލް ކަމެއް ބޮޑުބޭބެ އެވިއްކަދެން މާލޭ މާރުކޭޓް ގައި ހުރިހެންވެސް އެބަހީވޭ ކާޖާ އާ އަތުޖެހި އެއީ ހިންނަވަރު މީހުން ގެ ޒަމާންވީ މީރު ކާނާ އެއް މާހިން ކައިރީ އަހާލަން ޖެހޭނީ

  26
  2
 8. Anonymous

  ބުއްޅަ އަމްސޫދާ ކެރަފާ އެއް ކަމައް ބަލައި ނުގަންނަނީ ކީއްވެ ނިކަމެއްޗެއްވީމަތަ އޭނަޔަށްވެސް އެހީވެ މުއްސަދި ކޮށްދީ ޝަރަފްވެރި ކޮށް ދީބަ ކެރަފާ އަމްސޫދާ އަށް އެހީ ނުވެ މަގުމަތި ކުނިކަހަން ފޮނުވާލީ ކީއްވެ

  24
  3
 9. ީމާގިރުބެ

  މި ބާލާވެރިކަމެއް މުޅި ޚަޒާންދާރު ކައި ހުސްކޮއްފި

  34
  2
 10. ލާރި

  އޭގަ އެއޮތީ އިމާރާތެއްގެ ވާހަކަ ދޯ. ރުފިޔާގެ ވާހަކައެއް ނެތެއްނު

  4
  7
 11. އައްޑޫ މީހާ

  ތި ފައިސާ ވަރަށް މުހިންމު ދައުލަތައް ނަގަން ފެނޭ 20 މިލިޔަން ކީއްކުރަން އަދިވެސް ތިކަހަލަ އެތަކެއް ފައިސާއެއް ވަގައް ނަގާފައި ހުންނާނެ

  12
 12. ޒާ

  އާއިލާގެ ތަރިކަބަހައިގެން ލިބުނު ފައިސާ

 13. ޟަރ

  ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގަ ވެސް އޭނަ އެހާ މަތީ މަގާމެއްގަ ދުރުނުކޮށް ހުރީމަ އެނގެނީ ޔާމީނު ޒާތީ ނުވާކަން މީހުނާ މެދު

 14. ސަނީ

  އަދި ނުވީތާކައް އޭނަޔައް ފްލެޓާ މޖ....

  ލަދުއަގަލް ކުޑައީ، ހީވަނީ ތިމަންނާމެން ހުއްޓުވޭނެ ބައެއް ނެތޭ، އަހަރެންގެ ވޯޓް ހަރާމް ރީނދޫ މީހަކައް