ހދ.ނައިވާދޫ ކައިރިން ބޭރުގެ މަސްބޯޓެއް ފެނިގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ، އެރަށު ހުޅަނގުން ހަތް ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުން، ބޭރުގެ މަސްބޯޓެއް ފެނިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްތްގާޑުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ، މި މަސް ބޯޓާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ލިބުނީ މިއަދު 17:42 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

އަދި އެ މައުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފްއަށް ލިބުނީ އެ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަން އުޅުނު ދޯންޏަކަށް ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. އައްޑޫ މީހާ

    އަޅެ ބުނެދީބަލަ ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަނާއި ނާއިންސާފާއި އިސްލާމީ ޝަރީއަތާއި ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި މިނޫން ދެން ކޮންކަމެއްތަ ކުރެވުނީ ދެން ތިޔާބުނާ ޖަވާބަކީ ތަންތާ ރިބަން ކެނޑި ވާހަކަ ރައީސް ޔާމިން ވެރިކަމުގައި ބަހައްޓާފައި ތަންތާ ރިބަން ކެނޑުމުގެ ކަންތަކާއި ކަލޭ ހަވާލުވާން މަށަށް ފެންނަނީ އެއްވެސް ދާއިރާއަކުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ކަލޭގެ ބައިގަނޑު މިހުންނަށް ފިޔަވައި ކަމެއް ކޮށްދިން ތަނެއް ނުފެނޭ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދަވާލަނީ ޗާޓުން ބޭރުން ކަންތައް ކުރަން އިސްތިއުފާ ދީ ހެޔޮނުވާނެ ގަމާރު

  2. ޒަރާނާ.

    މިހާވަރުން ދަންޏާ އިންޑިޔާ އަވަށަކަ އް މިރާ އްޖެ އިރު އަރާނީ އެއ އީ އެބުނާ ފަތިސް