ކުރީގެ ރައީސް، އަދި މިހާރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދަށްފަހު ގަލޮޅުކަންމަތީ ހޮޓަލުގައި ފަރީއްކުޅުއްވަން އިންނަ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޮޓޯއެއް މީސް މީޑިއަގައި ދައުރުވަން ފަށައިފިއެވެ.

މިއީ މިހާ އިސް ބޭފުޅެއްގެ ފަރާތުން މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ މަންޒަރެކެވެ. ރައީސް ނަޝީދަކީ ދިވެހި ގިނަ ބަޔަކާއި ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް އަބަދުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ ބޭފުޅެކެވެ.

މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދަށްފަހު މެންދުރުގެ ކެއުން ފަރީއްކުޅުވުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަޑައިގެންނެވި ހޮޓަލުގައި އެމަނިކުފާނާއި ޖެހިގެން ދެ މީހަކު ތިއްބެވެ. ފޮޓޮތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ އެތަނުގައި ތިބި މީހުންނާއި ވާހަކަ ދައްކައި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ފަރީއްކުޅުއްވަން ހޮޓަލުގައި އިންނެވި މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯތަކެއް މީސްމީޑީއާގައި ދައުރުވަމުން އަންނައިރު، ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެކި ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. އެގޮތުން ގިނަ މީޙުން ބުނެފައިވަނީ އެއީ ވޯޓާއި ކައިރިވުމުން ދެއްކުންތެރި ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަކީ އާންމުކޮށް ހުކުރު ދުވަސްތަކުގައި މޫދަށް ދިއުމާއި، އެކުވެރިންނާއިއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރެއްވުމުގައި އިސްކަން ދެއްވާ ބޭފުޅެއްކަމަށް އެމަނިކުފާނާއި ވަރަށް ގާތް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މާލޭގެ އެކި ހޮޓާތަކަށް ކެއުން ބެއްލެވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާކަމަށްވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވިދާޅުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

60 ކޮމެންޓް

 1. ވގ ޔނ

  ދެއްކެން ނަމަވެސް އޯކޭތަ އެ ވަގުކަލަލޭގެޔަކައް ނުކެރޭނެ

  59
  155
  • ކަންގަތި

   ގަލޮޅު ކަންމަތީ ހޮޓަލަށް ބަންގާޅީއަކަށްވުރެ ކުޑަކޮށް ކޮރުކޮށް ދިވެހިބަހުން ވާހަކަދައްކާ އަގަގަދަ މިތުރަށްވުރެ ތަންފުކެއް ކުރީގައި އުޅޭ ބޭދާޅީއަކު ހިނގައްޖެ. ބޭދާޅީކަލޭގެ ކާން ފެށުމުން ފޭބި ސޮނި ގިނަކަމުން އަވަށްގަނޑުގެ މީހުން ހައިރާންވެއްޖެ.

   96
   29
  • ތަރުޖަމާނު

   ދެން ފަހެ ގަލޮޅުބަހުރުވައިގެ ތަރުޖަމާނު ސޮނި ފޮހެން އިންނެވިއެވެ. ސޮނި ފޮއްސަވަމުން ކޮންމެ ސޮނިފޮދެއް ވަކިވަކިން ފިސާރި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބައްލަވައި ސޮނިފޮދުގެ ތަރުޖަމާ ގެނެސްދެއްވިއެވެ.

   50
   11
 2. ޢަހަންމާ

  ޥޯޓް ގާތްވުމުގެ އަލާމާތެއް.

  177
  16
 3. ޙހހހ

  ޙެހެ ، އެޗްޕީއޭއިންނާއި ސިއްހީ މާހިރުން ތިހެން ނޫޅޭށޭ ގޮވާއިރު ތިތިބޭ ބޮޑުންގެ ހާލަތު ، މިހާރު ކައްކާދޭނެ މީހަކުވެސް ނެތީބާ

  151
  11
 4. ސިނެކް

  ތިޔަމީހާޔަ ކީ އަހަރެމެން ދަންނަ މީހެއްނޫން ތިޔަށްވުރެ ރަނގަޅުވާނެ ބަގުލަދޭޝް މީހަ ކުވެސް

  145
  20
  • ކަނީރު

   ސިނެކް. އެހެންވެގެންނު ކަލޭފަޔަށް ހިނިއަރައިގެން ކޮމެންޓުނުކުރެވިގެން ތިއުޅެނީ

   10
   21
   • އަލި

    އެހެން ވެގެނެއްނު ކަލޭ މައިތިރި ނުވެގެން ތިތެޅެނީ... ތީވެސް ކާފަރުންނަށް ސަޕޯޓް ކުރާ ލާދީނީއެއް ދޯ

 5. ފައްލަންބޭ

  ކަލޯ ދެނެއް ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބެއް ނުލިބޭނެ! ދެރަސޮރު ހެދިގެން ރައްޔިތުންގެ ބޯކާލެވޭ ތޯ އުޅުނަކަސް އެކަމުން ވާނެ ފައިދާއެއް ނެތް! ތިވަނީ ނިކަމެތިންނަށް ގެދޮރުގެދަތިކަން ހުރިމީހުންގެ އަތުން ވޯތު ހޯދައިގެން، ވައުދު ފުއްދާ ނުދީ ޚަރާމްކޯރު ވެފައި.

  149
  16
 6. އަސްލު

  އެއީ ވޯޓާއި ކައިރިވުމުން ދެއްކުންތެރި ކަމެވެ.

  138
  16
 7. ސަނީ

  ވޯޓް ބޭނުންވީމަ ކުޅޭ ޗަރުކޭސްތައް..
  ހަރާމް ހުޅު އެމްޑީޕީ އައް ދޭނެ ވޯޓެއް

  142
  12
 8. Anonymous

  މިނަ ކާނީ ފައިން
  ހަފާނީ ފޫކޮޅުން

  109
  16
 9. އ މ ރ ބ

  އިނގޭތަ ގޭމެން އެ ޖައްސަނީ، އެ މަޅީގައި އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ނުޖެހޭތި

  134
  11
 10. އޮޅުވާލުމުގެ ހައްދު

  ތިއީ ކޮންމެ ފަހަރަކު އިލެކްޝަން ކައިރިވީމަ މީނަ އުޅޭ ގޮތެއް. އެތެރެއިން މިއީ ހަމަ ރޯޔަލް ފެމިލީ ވެރިކަން ދަމަހައްޓާ މީހެއް

  92
  6
 11. އައުޓް

  އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް

  96
  8
 12. އަބޫޖަހުލު

  އަބޫޖަހުލުގެ ދެއްކުންތެރިކަން ވޯޓާ ކައިރިވީ!

  84
  8
 13. ފަރިއްކުޅުއްވުމަށްފަހު.....

  އާދެ. އެމަނިކުފާނަކީ ހަގީގަތުގައި ވެސް ވަރަށް އާދައިގެ ބޭފުޅެކެވެ. އެގޮތުން ފަރިއްކުޅުއްވުމަށްފަހު، ރިއްްޕަވާނީ ވެސް، އަތިރިމައްޗަށް ޖެހިވަޑައިގެން އުޑަފައިން އިށީނދެވަޑައިގެން އިންނަވައިގެންނެވެ. އެހެންކަމުން އެއްވެސް މީހަކު މިއަދު މާލޭގެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން މޫދާ ދިމާލަށް ނުދައްޗެވެ.

  80
  7
 14. ހަސަންކޮއި

  ހަމަ ކަށަވަރުންހުރިހާ ކަމެއްދެކެކ ކެދެނެ
  ވޮޑިގެންވަނީﷲޞުބުހާނަހޫވަތަޢާލާ

  83
  2
 15. ކޮރަލް

  ގަލޮޅު ކަންމަތީމީހުން ކެމްޕޭން ކޮށްގެނ މަޖްލިސް އަށް 3 ވަނަ ފަހަރަށް އީވާ ވަނީހޮވާ ފަ އެވެ.ދާއިރާ އަށްކޮށް ދެވުނުކަމެއް ނެތެވ މުނު ވެސްނުފެނެ އެވެ. ފުޓްސެލް ދަނޑެއްގެ ހަދާދިނުމަށް އެދުނުތާ 10 އަހަރު ވަނީ އެވެ. ވޯޓް ދޭން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތެވެ.

  72
  3
 16. ޙާކިމާ

  ވޯޓުކައިރިވުމުން ނެގިފުލެޓްތައް އަދި ދޭނެ. އެއިރުން މީހުން ވޯޓުދޭނެކަމަށް މޑޕ ބޮޑުން ބުނީ. ދޭނެ ކަމުގެހެއްކަކީ އޮޅުންތައް ހުންނާނެކަމަށް ރައީސް ވަނީ ބުނެފައި

  50
  1
 17. ބަރުގޮނު

  ނަޝީދަކީ މީހުން އަޅާގަންނަ ކަހަލަ ކަންކަން ކުރައްވަން ވަރަށް ޝަވްޤުވެރި ބޭފުޅެއް. ވަރަށް ސާދާ ގޮތްގޮތަށް އުޅުއްވާ މީހުންގެ ސަމާލުކަން ހޯއްދެވޭތޯ ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ. ނުބައި ނުލަފާ ހިޔަޅު ރޭުވުންތަށް ރާއްވަވާ ހިންގެވުމަށްވެސް ވަރަށް މޮޅުވާނެ.

  67
  5
 18. Anonymous

  ކޮއްމެފަރަކު ވެސްވޯޓަާއި ކަާރިވިީމަ މިބައިގަޑު ބަދިގެއައް ވެސްވައްނަާނެ ރައިޔަތުން މިބައިގަޑަާއި ބައިނުވަާތި

  60
  2
 19. ޖަމީލް

  ރައީސް ނަސީދު ފެންތައްޓަކއި ލައިގެން ގަލޮލު ކަންމަތި ހޮޓާ ފަރިއކުޅައްވައިފި

  50
  1
 20. ައޮފްބެ

  ތިކަހަލަ ކަންތައް ގިނަވާނެ މިދުވަސްކޮޅު...ވޯޓު އަންނަނީނުންދޯ!!!

  54
  1
 21. ކެކެކެ

  ހިތްގަނޑުގެ ތިރިކަމާއެވެ! ކަލެއަށް ދޭނި 100 ވޯޓެވެ! ޖަހާނީ ފެބްރުވަރީ 7 ގަ ޖެހިފަދަ ޖަމްޕެކެވެ! އުފަލެއް ނުވޭހެއްޔެވެ!

  51
  6
 22. ޙަހަހަހ

  އިންތިހާބެއް ކައިރިވީމަ ވަރަށް ރައްޔިތުންނާ ކައިރި ހިތްތިރި މީހަކަށްވާނެ. ފައްކާ މުނާފިޤެއް.

  42
 23. ޢުހު ތަކުރު

  މިއަދު ހުކުރު ހުތުބާ ކުރުކުރި ސަބަބަކީ މިއިސްތިހާރު ކުޅެލުމަށް މިކަލޭގެ ހުކުރަށް ވަޑައިގަތުން. މިކަލޭގެ ގިނަވަގުތު މިސްކިތުގަ އިންނަން ފޫހިވާތީ ހުތުބާކުރު ކުރީ. މިކެއުމަށް އެހޮޓަލަށް ސަރުކާރުން ކިހާވަރެއް ދެއްކިބާ.

  50
  1
 24. ފިނިފެންމާދޯނި

  އަނބިމީހާ ވަރިވެގެން ދިޔާމަ އެހެންމީހުންވެސް ކައިއުޅެނީ ހޮޓަލުން.

  51
  1
 25. ހުސެން

  އިންޑިއަން އެމްބެސެޑަރު ވޯޓު ހޯދަން ފިލްމުކުޅެން ފެށީ.ވޯޓު ކައިރިވެއްޖެތަ މި ފިލްމު ސްޓާރު ފެންނާނެ.އެއީ ވޯޓު ހޯދަން ޖަހާ ޗައްކަރު

  39
  1
 26. ލައިލާ

  ކޮބާ ވޯޓު ގާތްވެއްޖެ. އެހެންވީމާ ކަންމަތީ ހޮޓާ ތަކަށް ގިނަވޭ، ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުން ގިނަވޭ

  41
  1
 27. ގުޑުގުޑުު

  ޢެއީހަމަ ދެއްކުންތެރިކަން

  41
  1
 28. ހަލީ

  ތިކަހަލަ ހުރިހާ ސްޓަންޓެއްވެސް މިހާރު ޖައްސާނެ އިންތިޚާބު ކައިރިވާވަރަކަށް،

  43
  1
 29. ޙުސެން

  ވޯޓް ކައި ރިވާ ވަރ ރަކަށް ތިޔަ ކަހަލަ މަންޒަ ރުތައް ވަރ ރަށް ގިނަވާނެ... ދިވެހިންނަކީ ގުނބޯއިން

  17
  1
 30. އެމަންޖެ

  ގެއިން ކާންނުލިބޭތީ ތިކަހަލަ ތަންތަނުން ކާންމަޖުބޫރުވާނެ.

  16
  2
 31. ބޮޑު ކަމެއްތޯ

  އެހެން މީހުނންވެސް ތިބެނީ އިރުއިރުކޮޅާ ކަންމަތީ ހޮޓަތަކުން ސައިބޮއެ ބޮއެ. މާގިނައިން ހޮޓާތަކަށްދޭ

  11
  1
 32. ވަހީދު

  ހިސާންމެން ގެއިން ކާއެތި ކޮޅެއް ވެސް ނުލިބޭތަ؟ ހިސާން ކްލުނާ މިމީހާ މުޅިން މަގުމަތިކޮށްފި.

  13
  2
 33. ސިކުނޑި

  ގޮސް ކައިފާނެ އެއްނު! އެވަރު ކަމެއްތަ؟

  19
  1
 34. ރަދީފް ހުސެން

  ސައިހޮޓަލައް ދިއުން، ގޭގެއައްވަދެ އަތުން މޮޑެގެން ކެއުން، ހާލުގަ އުޅޭ ނިކަމެތިންގެ ކޮނޑައް އަތްލައިގެން ފޮޓޯ ނެގުން، ބައިސް ކަލު ދުއްވުން، ކުޑަކުދިން އު ރަައިގެން ފޮޓޯނެގުން، ނުކުޅެދޭ މީހުންގެ ކައި ރިޔައްގޮސް ބައްދަލުކޮއް ފޮޓޯ ނެގުން، މަ ރުތަކައް އިންސާފް މީ ނަސީދު، މާ ރިޔާ، އީވާ، ސިފާ ދޮންބިލެތް އަދި މޑޕ ގިނަމީހުންގެ ރައްޔިތުންގެ އަހަންމަދު ދެއްކެން ޒަމާނުއްސު ރެގެންގުޅޭ ބާފޮޓޯ ގަނޑެއް. ތި އާވެގެން އުޅޭދިވެއްސެއް މިހާ ރުނެތް.

  26
  1
 35. މޫސް

  ދެން އަހަރެމެން ކިހިނެއް ހަދަންވީ

  20
 36. ޢަދުރޭ

  ވެރިންގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާ ނެރެދިނުން އިގްތިޞޯދީ ގޮތުންވިޔަސް އިޖްތިމާޢީ ގޮތުންވިޔަސް ތަޢުލީމީ ގޮތުންވިޔަސް ކުޅިވަރާ މިއުޒިކްގެ ގޮތުން ވިޔަސް އިބްރާހިމް ނާސިރަށް ފަހު ކާމިނީގޭ ސީދީގެ ދެބެން . ކަމުގައިވާ މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް އާއި ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް އަށް ނޫނީ ނެތް އެ ކަން ކަން ކުރެވިފަ އެއް . މީ ފެންނަން ހުރި ޙަޤީޤަތް.. ޓަންނި މެން ކުރާ ކަމަކީ ވަގުބަދުނާމު އަޅުވާފަ ވެރިކަން ފޭރެނީ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައިގެން . އެހެން ހެދުމުގެ ސަބަބުން ކޮންމެ ފަހަރަކު ތަރައްޤީ ހުއްޓި ރައްޔިތުން ޙާލުގައި ޖެހުން ނޫން ކަމެއް ނުވޭ... ދެން މި ކަހަލަ ޑްރާމާ ކުޅެނީ ... މީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫން. ރީތި އަންހެން ކުއްޖެއް ނަމަ އޯ ކޭ .

  21
  1
 37. އެދުރުބެ

  މީނަ ސައިހޮޓަލަކަށް ކާންދިޔާމަ ރައްޔަތުންނަށްވާ މޮޅެއް ވާ ފައިދާއެއްކޮބާ ނަސީދު ހޮޓަލަކަށްވަދެ ކެއުމެކޭ ބަނގުލަދޭސް މީހަކު ވަދެކެއުމެކޭ ހުރި ތަފާތެއްނުވިސްނޭ

  24
  1
  • ކަނީރު

   އެދުރުބޭނުވި އކައްޗަކަށްވެސް ހަމަތީ ސޮހޮލެއް. ކަލެއަށްނޭނުގުނުދޯ މިހައުމުގަ ރަޢިސްކަން ކޮށްފަ ހުރިބޭފުޅެއްކަންވެސް. އެހެންވެގެން މިބުނަނީ އެދުރުބޭތީ ސޮހޮލެކޭ

   1
   13
   • ވަރަށް ވާހަކަ

    ރައީސްކަން ކޮށްފަ ހުއްޓަސް ނުކުރިޔަސް އިންސާނުން ވާނީ އިންސާނުނަސޭ ކަނީރޫ. އެކަން ނުވާނެ ބަދަލެއް. އެ މީހަކީ ދިވެއްސެއް ވިޔަސް ބަނގުލަދޭސް މީހަކަސް. ހުރިހާ އެންމެން ހަމަ ހަމަ ވާނެ.

    6
    1
   • ހަމައަހާލީ

    ނަސީދު އެހޮޓަލަށް ވަދެ ކައިގެން ތިބޭފުޅާއަށްވި މޮޅެއް ބުނެދީބަލަ

    1
    1
 38. އާދަނު

  މިއޮތް ހުރިހާ ދުވަހު އެތަނަށް ވަދެލެވޭވަރު ނުވެފަ އިންތިޚާބު ގެ ކެމްޕެއިން ފެށުނީމަ ކުއްލިއަކަށް އުޅެބޮޑުވި ވިކްޓަރީ ކަންމަތި މަތިން ހަނދާންވީ. އޯކޭ ތިވަރުވެސް.

  14
  1
 39. ކަނީރު

  މީ ޤައުމުގެ ހުރި ހަމައކަނީ މީހުންގެ އިހްސާސްތައް ދަންނަ ލީޑަރަކީ. ފަޤީރުންނާއިއެކުވެސް ކެވޭނެ އުޅެވޭނެ. ތީލީޑަރަކީ

  5
  21
 40. އިބްރާ

  ހުތުރު. ތިޔައީ އެއްވެސް މޮޅު ކަމެއްނޫން. ނަށީދުގެ ގަޅި ކަން، ގޮތެއް ފޮތެއް ނެއް ކަން، ގޮތެއްހުރިމީހަކުނަމަ ސި ކިއުރިޓީއަށް 6 މީހުން ގޮވައިގެން މާލެވަށައި ނުދުވާނެ. ބޮޑާ ، ކިބުރުވެރިއެއް ކަން ތީގެން އެނގިގެން ދިތައީ.

  16
  3
 41. ރަދީފް

  ތިބުނާ ގަލޮޅުކަންމަތި އެއީ ހިނގާ މީހުންނަށް އުނދަގޫވާ ގޮތަށް ކަންކަން ތަރުތީބު ވެފައިފާ ސަރަހައްދެއް.އެއްބަޔަކު މަގުމަތީގަ ގޮނޑި މޭޒު ޖަހައިގެން ތިބެ ރާޒުވާ ކުޅުމުގަ.އަނެއް ބަޔަކު މަގުމަތީގަ ބެންޗް އަތުރައިގެން މީހުންގެ މަސްކެއުމުގަ.އުމުރު 02 ބައި ވެފަތިބި ދުވަސްވީ މީހުން ނަމާދު ވަގުތުގަ ވެސް ކުރިން ބުނި ރާޒުވާ މޭޒުގަ ބިޒީވެފަ ތިބޭތަން ފެނުނީމަ ދެރަވޭ.މިސާލަކަށް ވާންޖެހޭ އުމުރުގެ މީހުންގެ ކިބައިން މިމަންޒަރު ފެންނާތީވެ ހިތާމަކުރަން.މިބައި މީހުންނަށް ހެޔޮ ވިސްނުން މިންވަރުކުރައްވާށި.އާމީން.ވ.ވެދުން

  18
  1
 42. އަލި ދީދީ

  ރައްޔިތުން ބޮލަށް ޗިޕު އެ ޖެހީ.. އުޅެން ދަސްވެފަ ހުރި މީހެއް ހުވާ މިބުނީ.. ހެހެހެހެ

  8
  1
 43. ވަރަށް ސަލާމް

  ޑުރާމާ.

  8
  1
 44. ކިރިދޫނި

  އަހަރުމެނަށް ހެޔޮ ތިސޮރު 365ދުވަހު ނުކައި ހުއްޓަސް

  10
  1
 45. ާއަލީ

  އަޑުއަހާލަން ސަޅި ތިވާހަކަ އެކަމަކު މަނިކްފާނު ފަރިއްކުޅުވީ އެތަނައް ކުރިން ބައިގަ ތަައްޔާރު ކޮއްގެން ގެންދިޔަ ކާއެއްޗިހި. ދެން އަދި ހުކުރުން ފައިބައި ގެން އާންމު ކޮއް އެތަނުން ކާމީ ހުނައް އެތަނުން ކާން ވަނުމުގެ ހުއްދަ އެއް ނުލިބުނު. ހުރިހާދެރަ އެއް ރައްޔިތު މީހާއައް.

  8
  1
 46. ލައިލާ

  އޭތް އޭތް ! އެސޮރާ ތިހާވަރަށްް ދިމާނުކޮށްބެލަް. މަ ރަށު ނެތީމައޭ ކަންމަތީ ފިހާރަތަކުން އެދުވަނީ ކާއެތިކޮޅެއްވެސް ލިބޭތޯ . ޢެކުން މިއީ ދެން ވޯޓުލާ މޫސުންވިއްޔާ އެސޮރު އެދުވަނީ އެކި ކަންކަންމަތިން ވޯޓެއް އެއްކުރެވޭތޯވިއްޔާ! މިފަހަރު ރައްޔިތުން ވޯޓު ނުދެޭން ގޮވާތީ ވަރަށް ބިރުން އެއުޅީވެސް

  4
  1
 47. ބޯޖަލީލު

  ނަސީދު އެއްމެ ގަޔާވާނީ ބަނގުރަލާ

  8
  3
 48. ބޯޖަލީލު

  ނަސީދުގެ ހިތްތިރިކަމުން ނަސީދުގެ ހިތް އިންނަނީ ކަކުލުހުޅުގައި ، ދޯ ޒަރިޔަންދޫ

  6
  1
 49. ދޮހިކަރު

  އަހަންނަށް ހެޔޮ އޭނާ ދުވާރުމަތީ ބަތް މޮޑެގެން ކެޔަސް..

  5
  1
 50. ލޮނުމިރުސް

  ، މިއީ ދެއްކުންތެރި މީހެއް އަަބަދުވެސް ބޭނުން ވަނީ ނޫސްތަކުގެ ފަލަ ސުރުހީތަކަށް މިކަލޭގެ ނަން އޭރުން.

 51. ޙުސައިން ޢަލީ

  ރަނގަޅު ވަގުތު ބައްލަވާނެ މީ އެކަހަލަ މުހިންމު ވަގުތެއް ވަރަށް ކަންތައް ފެންނާނެ؟

 52. ބެއްޔާ

  މިކަލޭގެ ކެންޕޭނައް ނިކުތީ މާލޭ މީހުންގެ ވޯޓް ހޯދަން ކަމަށްދޯ؟ ބަލަ ފުރަތަމަ ތިމާ މީހާ މާލޭ މީހުންނަށް ގޯތިދޭން ވީ ވައުދު ފުއްދަބަލަ! ވޯޓެއް ނުލިބޭނެ މަމީއެމްޑީޕީ މީހެއް! ނޯވޯޓް ނޯގޯތި.

 53. Anonymous

  އަހަރުމެންނަށް ހެޔޮ ކުކުލުކާން އަޅާ ކުކުލުކޮށްޓަކުން ކެޔަސް ތިޔައީ އެހާމުހިންމު ވާހަކައެއްނޫން....އަހަރުމެންނަކަށް،،،،،،،،،،،،،،،