އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް އަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

ޝިޔާމަށް އަނިޔާވެފައި ވަނީ "ވަގުތު"އަށް އިންޓަވިއު ދޭން ހުއްޓާ، ފުލުހުން އައިސް އޭނާ ވަށާލާ އޭނާ ދުރަށް ޖައްސަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައެވެ.

ފުލުހުން ޝިޔާމް އަށް އަނިޔާ ކުރުމުން، އިތުރު މީހަކު އެހީވަނީ - ވަގުތު އިމޭޖްސް: ޝާން

ޝިޔާމަށް އަނިޔާ ކުރާ މަންޒަރު ފެނުނު ބައެއް "ވަގުތު"ނޫސްވެރިން ބުނީ، ފުލުހުން ޝިޔާމްގެ ގައިގައި ވަށާލާ، ޝިޔާމް ދުރަށް ޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށެވެ. ދެ ފުލުހަކު ޝިޔާމް ދެ އަތުގައި ހިފާ ދުރަށް ޖައްސާ މަންޒަރު ފެނުނު ކަމަށް ނޫސްވެރިން ބުންޏެވެ.

އިދިކޮޅު ބައިވަރިޔަކު ސިޔާމް ހިފަހައްޓަން އުޅެނިކޮށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ޝިޔާމްގެ އަތަށް އަނިޔާވި ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން އިތުރު ބައެއް މީހުންނަށްވެސް ވަނީ އަނިޔާވެފައެވެ. އަދި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން އަނިޔާވި ބައެއް މީހުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދީފައި ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. ޢަލީ

  ރަގަޅު

  6
  29
 2. އިބޫ

  ބަލާވެރިކަމެށްނު މީ ދެން އަތޮޅުމީހުންނާ ނުކުޅެއްޗޭ

  17
  4
 3. ދެން ލަލަލާ

  ފޭކު ޖެއްސުމަށް އެއްވަނަ. ވަގުތުވެސް ދެން ތިހެން ތެޅިތެޅި ތިބޭ

  6
  23
 4. ޢަލިބެ

  ޝިޔާމަށް އަނިޔާ ކުރާ މަންޒަރު ފެނުނު ބައެއް "ވަގުތު"ނޫސްވެރިން ބުނީ، ފުލުހުން ޝިޔާމްގެ ގައިގައި ވަށާލާ، ޝިޔާމް ދުރަށް ޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށެވެ. އަދި ދެ ފުލުހަކު ޝިޔާމް ދެ އަތުގައި ހިފާ ދުރަށް ޖައްސާ މަންޒަރު ފެނުނު ކަމަށް ބުންޏެވެ.ކޮބާ އަނިޔާ ކުރި ގޮތަކީ

  7
  12
 5. ާއަލީ

  ރަނގަޅު އަތްބިންދާލާ ގޭގައޮތްނަމަ ތިހެންނުވީސް

  6
  26
  • Anonymous

   ކަލޭ ތިއޮތީ ކޮންތާކު

   15
   3
 6. އޮޅުވާލި ވޯޓު

  އަނިޔާވީތޯ ނޫނީ އަނިޔާކުރީތޯ ފެންނަން ހޔންނަ ހަގީގަތް ފޮރުވަން ނޫޅޭތި އަނިޔާކުރީ ގަސްދުގަ

  19
  4
 7. ކޮބައިތަ

  ކޮބައިތަ އަނިޔާ ކުރި ފޮޓޯ. ހަތިޔާރަކަށް ފުދޭފަދަ ދަނޑިބުރިޔަކާ ފެންފުޅިވެސް އޮތީ ސިޔާމު އަތުގަ

  4
  15
 8. ފޮޓޯ

  ވަގުތު ކުދިންނަށް އަނިޔާ ކުރާތަން ފެނުނިއްޔާ ފޮޓޯ ނުނެގީ ކީއްވެތަ. ގައިމު ވެރިކަން ބަދަލުވެއްޖެއްޔާ ހެއްކަކަށް ދައްކަން އޮތީސް ދޯ

  6
  12
 9. ޢަހު

  އެމްޑީޕީ ގުންޑާ އިން ތަށް ދުވަހަކުވެސް މުޒާހަރާއެއް ނުކުރޭ މަގުމަތީގަ ނުކޮށް ތިއްބަ އޮޓެމެޓިކުން ވެރިކަންވެސް މަޖިލިސްވެސް ލިބުނީ ދެން އޮތީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބް

  17
  5
 10. ކެޔޮޅު

  ވެރިކަން ވެއްޓެނީ ހެހެހެ.

  3
  1
  • Anonymous

   الحمدلله

 11. ޔާމީން

  އެބޭފުޅާ އޮތީ ސަޖިދާގަތޯ؟ ތަންތަނަށް އެއްވާހިތްވަންނާ ހައްޖައްދާންވީނުންތޯ

 12. ޥާނުވާ

  އަނިޔާ ކުރަން ފުލުހުން ކުރިކަމަކީ އޭނާ ވަށާލުމޯ. ހީހީ ހަލާކު.

  1
  2