އައްޑޫ ސިޓީގައި ދެ ކާރު ޖެހިގެން އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި އެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައި ވަނީ މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ސީޓީ ކައުންސިލް ކުރިމަތީގައެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައި ވަނީ، ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވަންނަން ދިޔަ ކާރަކާއި، އެ ކާރު ފަހަތުން އައި ކާރު ޖެހިގެންނެވެ.

އެކްސިޑެންޓްވި ދެވަނަ ކާރު

މި ހާދިސާގައި މީހަކަށް އަނިޔާވި ކަމެއް ނުވަތަ ނޫން ކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ދެ ކާރަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ގެއްލުންވި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

1 ކޮމެންޓް

  1. ށަލާމާ

    ކައުންސިލްތެރެއަށް ވަނީ ޖިޕެކެވެ. އަދި އެއްވެސްމީހަކަށް އަނިޔާއެއްނުވެއެވެ. ތިޔަކަމެއް ހިނގީ 7.30 އެހާކަށްހާއިރެވެ.