ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް ޖެހިގެން ނިޔާވި މީހުންގެ އަދަދު 63 އަށް އަރައިފިއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އައިޖީއެމްއެޗް އީއާރަށް ގެނައި 67 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ނިޔާވެގެން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމުން އެމީހާގެ ނަތީޖާ ފައިސިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމީހާ ހަބަރު ހުސްވެގެން، އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނައީ ރޭ ފަތިހު 5:30 ހާއިރުއެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގައި އެމީހާ ނިޔާވެފައި ވަނީ ކޮވިޑް ބަލި ޖެހިގެންނެވެ. އެމީހާއަކީ ސިފައިންގެއަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހިދުމަތް ކުރި ގ.ގުޑްލައިފް، އަބްދުއްލަތީފް ހަސަންއެވެ. އޭނާގެ ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދިޔައީ ހުޅުމާލެ ސަހަރާގައެވެ.

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އިން ނިޔާވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 55 ދިވެހިންނާއި އަށް ބިދޭސީންނެވެ. އެއީ މިދިޔަ އަހަރު ނިޔާވި 48 މީހަކާއި މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ނިޔާވި 15 މީހުންނެވެ. މިދިޔަ މަހު މި ބަލީގައި 10 މީހުން ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް 20،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މިވަގުތު ބަލީގައި 2،600 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ދަނީ ފަރުވާ ހޯދަމުންނެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 ގެ ވެކްސިން ޖެހި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ އެއް ލައްކަ އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށި ކުރި ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރު ކޮންޓްރޯލް އެއް ނުވެއެވެ. އެހެންވެ، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ދަނީ އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ވިސްނަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

 1. އަބްދޫ

  ހިގާފަ ފިޔަވަޅު އެޅިޔަކަސް ބަދަލެއް ނަންނާނެ. ގޭބިސި ތަކުނ ް މާލެ ގެ ހުރިހާ ގޭބިސި ޓސްޓް ކުރެވޭގޮތަށް ޓެސްތް ކޮށް ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ވަކިކޮށްލާ އޭރުން 3 މަސްތެރޭ ކޮވިޑް ގެ ހާލަތު ބަދަލު ވެގެންދާނެ. ޓެސްޓް ކުރެވޭ އާއިލާތައް ގޭގަ މަޑުކުރަންޖެހޭނީ ނަތީޖާ ލިބެންދެން.24 ގަޑިތެރޭ ނަތީޖާ ލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް މު ދުވާލަކަށް 7000 މީހުން ޓެސްތް ކުރެވިއްޖެ ނަމަ 10 ދުވަހުން މާލޭގެ އެންމެން ޓެސްޓް ކޮށް ނިންމިދާނެ. ޕޮޒިޓިވް ކެސްތައް ވަކިކޮށް އެ ގޭބިސީތައް އެކަނި ކަރަންޓީނު ކުރެވިދާނެ. މިހާރުވެސް އަމަލުކުރަނި މިއުސޫލުން ބަދަލުގެންނަން ޖެހެނީ ހަމައެކަނި މަގުމަތިން މިނަގަ ސާމްޕަލްގެ ކަންތައް އެކަނި

 2. ކުއްޖާ

  ‎إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ
  އެޗްޕީއޭ،ޓެގްޓީމް އޮތީ މައެމޫނާ އާ އެއްކޮށް ނިދިފަބާ!

 3. ޢަލިބެ

  ވަކިބަޔަކު ނިޔާވުމުން އެމީހުންގެ ވަނަވަރު ގެނެސްފަ އެހެންމީހުންގެ ވަނަވަރު ނުގެނެސްދެނީ އެއީ ކޮވިޑް19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ކަމަކަށް ވާތީތޯ.