ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ވެރިކަން ކުރާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގަވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ.

މާލޭގެ ގޭގެއަށް ދެ ބޭފުޅުން ކުރައްވާ މި ޒިޔާރަތުގައި "ހިޔާ" މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި އެޅި ފްލެޓްތައް ނުލިބެގެން މުޒާހަރާ ކުރި މީހުންގެ ގޭގެއަށް ވެސް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށްވެއެވެ.

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގައުމީ ތަރައްގީ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ވަނުމަށް ދިޔަ އާންމުން އެ ކޮމިޓީއަށް ނުވެއްދުމުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެން އެމީހުންނާ ވާހަކަދެއްކެވުމަށްފަހު، އެ އެންމެން މަޖިލިހަށް ވައްދައިފައެވެ.

އިހްތިޖާޖްގެ ބައިވެރިން ވަނީ އެ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ނުލިބުމުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާ، ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ރައީސް ނަޝީދަށް ކިޔައި ދީފައެވެ. އަދި އެ ފަރާތްތަކުގެ ގޭގެއަށް ވަޑައިގެން ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލެއްވުމަށް ދައުވަތު ވެސް ދިނެވެ.

ނަޝީދު ވަނީ އެ މީހުން ދިން ދައުވަތު ގަބޫލު ކުރައްވައި އެ ތަނުގައި ތިބި ތިރީހަކަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކުގެ ނަންތައް ނޯޓު ކުރައްވައިފައެވެ. އަދި އެ ގެތައް ބައްލަވާލައްވަން މިއަދާއި މާދަމާ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ހިންގި މަޝްރޫއުގައި އެޅި ފްލެޓްތައް ލިބޭނެ މީހުން އެ ސަރުކާރުގައި ވެސް އެކުލަވާލައި ލިސްޓް އާންމުކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށް ލިއުން ވެސް ހަވާލުކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އޭރު ފްލެޓްތައް ލިބޭ މީހުން ކަނޑައެޅީ އިންސާފުން ނޫން ކަމަށް ބުނެ މި ސަރުކާރުން އަލުން އެ މަސައްކަތް ފެށީއެވެ.

އަދި ރައީސް އޮފީހުގައި އެކުލަވާލި ކޮމިޓީން މައްސަލަ ބަލައި، މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތުތައް ވަޒަން ކުރުމަށް ފަހު، ހިޔާ ފްލެޓްތައް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓެއް އާންމުކޮށްފައިވެއެވެ. އެ ލިސްޓާ ގުޅިގެން ވެސް އާންމުންގެ ޝަކުވާ ބޮޑެވެ.

އެކަމަކު، މި ސަރުކާޜުގެ ފްލެޓު ކޮމިޓީން ބުނެފައި ވަނީ، ފްލެޓު ލިބިފައި ވަނީ ހައްގު މީހުންނަށް ކަމަށެވެ. އަދި ފްލެޓު ނުލިބޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ފްލެޓު ހައްގުވާ މީހުން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ފްލެޓު ކޮމިޓީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރައީސްގެ މަގާމު ވެސް ފުރުއްވާ ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވައި ދޮރުން ދޮރަށް ކެމްޕޭން ހަރަކާތް މާލޭގައި ފެށްޓެވިއިރު އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ތިން އިންތިޚާބު ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ އެމްޑީޕީ އިންނެވެ.

2017 ގެ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެންމެ ގިނަ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރީ އެމްޑީޕީ އިންނެވެ. 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އަދި މިހާރުގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްއެވެ. އަދި 2019 ގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އެއް ޕާޓީއަކަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތުގެ ރެކޯޑް އެމްޑީޕީއިން ހޯދިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

20 ކޮމެންޓް

 1. ވިސްނާލުމަށް އެދެމޭ

  ޗޕ އ ނިދާފަ ދޯ..ގަ އިޑްލަ އިން ވީދުނީދޯ..ފުލުހުން ޔުނީފޯމްބޭލީ ދޯ...ހަވީރު މު އި އްޒު ނުކުމެބަލަ ގޭގަޔަށް ޒިޔާރަތްކުރަން..ޗޕ އ ހޭލާނެ ގަ އިޑްލަ އިން ޕްރިންޓް ކޮ އްގެން...

  57
  1
 2. މޭން

  ކޮބާ މައިމޫނާ އަބޫބަކުުރު ކިޔާ ޕަޕެޓް! ކެނރެިހެ ބުއްޅަބޭ މިހާ ނާޒުކު ހާލަތުގައި ގޭގެޔަށް ވަދެވިގެން ނުވާނެ

  73
  2
 3. ހަސަނުގެ ދަރި ލަތީފް

  މަމެންގޭ ދޮރަށް ކޮންމެވެސް ކޮންމެވެސް ނާރާތި، މަމެން ރުހޭމީހެއް ނޫން ތިޔައީކީ ، ދޮރަށް އަރައިފިނަމަ ތިބާއަށް ހިތްނުރުހޭ ބަސްތަކެއް މަމެންނަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ، ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނީ މަކަރާ ހީލަތުން ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު މުނާފިގުކަލޭގެ މި ކެނެރީގޭ މޮޔަސޮރަކީ ، އަބޫ ޖަހުލުވެސް މިއަށްވުރެ ރަގަޅު ކަމަށް ފެނޭ ، އެކަލޭގެ ކުރަން ބޭނުންކަމެއް ފާޅުގަ ބުނޭ.

  74
  2
 4. ޅަބޭ

  އައްޗީޑި. ރީނދޫ ރޯގާއަކައް ވޯޓެއް ނުލާނައް. އަދު މާލޭ މީހުން ވޯޓުލާނީ މުއިއްޒުއައް.

  88
  1
 5. ލޯބިވާ ވަޠަން

  މަދުވާނެ ބޮޑީ ގާޑުން. ނަން ވާނީ ޔާމީން.

  76
  1
 6. މަރުދުރު

  މަރުމޯލަކާއި ޅޮހެއް މާލޭގެ ގޭގެއަށް ވަންނަން ފަށައިފި. އިންތިޚާބެއް ބޯމަތިވީމާ ރައްޔިތުންގެ ހަތަރެސްފައިގައި ހުރި އިނގިލިތަކުގެ މަތިން ވަރަށް ހަނދާންވާނެ. އިނގިލި ހަމަޔަށް ހުރިތޯ ބަލާނެ.

  64
  1
 7. ޖޮޑަރު23232

  ވޯޓެއް ލިބޭތޯ އަނަސް ގޮވައިގެން ނަޝީދު މުޅި މާލޭގައި އެނބުރެނީ.

  73
  1
 8. އިބްރާހިމް އަދުހަމް ( އަނދޮޅޭ )

  އެމް ޑީ ޕީ ގެ ގޮތް ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު ވަރަށް ރަނގަޅައް އިނގޭ. ވޯޓުން ގުއި ރައްވާލާނަން. ބަލަން ތިބޭތި...

  52
  1
 9. ހޯރަ

  ދޮރުން ދޮރަށް ވަންނަމުންގޮސް ދެދޮރު ދޭތެރެއަށް ނުވަންނާތި.

  50
 10. މައިމޫނާ

  ކިތައްމީހުންތޯ އެކުގައި.؟

  41
 11. މުހައްމަދު

  ލާދީނީ ބަޔަކަށް ވޯޓެއް ނުދެވޭނެ. އަހަރުމެންނަށް އަހަރުމެންގެ ދީނަށްވުރެން މުހިންމު ކަމެއް ނޯންނާނެ.

  59
  1
 12. ޗަކޮއެ

  5 މީހުންނަށްވުރެގިނައިން އެއްތަންވުން ހުއްދަވީތޯ.؟؟

  55
 13. އެމަންޖެ

  މިގެޔައް އައިއްސިއްޔާ ކޮވިޑް ގިރާފަ ބޯންދީފަ ބޭރުކުރާނީ.

  48
  1
 14. ސަބާ

  މި އަނަސަކީ ކޮން އާއ އިލާ އެ އްގެ ކޮން ގެ އެ އްގެ ކާކުތަ . އެގޭ ކު އްޖަކު ބުނެލަދީ ބަލަ އަހުންނަށް ހަމަ ނޭނގިގެން . މޭޔަރު ކަމަށް ވޯޓް ދޭ އިރު އެވަރު އެގެންވާނެ ދޮ އްތަ

  28
  • އާދަމުގެދަރި

   އެއީ ފުވައްމުލަކު ދަލޭކާދީގެ އަސްތާރުގެ އަންނިގެ ބޯއީއެއް.

 15. ފުލުސްމީހާގެ އަނބިމީހާ

  މިހާރުވެސް ހުރިހާ ބާރެއް އެބަ އޮތް. ފުރަތަމަ އިންސާފު ޤާއިމުކޮށްދީ ދެން އެއަށްފަހު ވޯޓްގެ ވާހަކަ ދައްކާ.

  24
 16. ސސ

  މިހާރު މާލޭ މިސްކިތްތަކުގައި ސަފުހަދަނީ ފައްޅިތަކުގައި ވެސް ސަފުހަދާ ބީދައިން !

  27
 17. ކޮޑޭ

  އިންތިހާބު ކައިރިވާކަ ޔަޤީނަވަނީ އެކަން ނިމުމުން ރައްޔިތުނ ގަނަތަޅުވަން ފަށާނެ ކޮވިޑު ފެތުރެންފެށީ މިކަލޭގެއާހެދި

  22
  1
 18. ޝޮކްތެރަޕީ

  ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން މިހާރަކު ނެއް

 19. މޯޓަރޭ

  ރައީސް ނަޝީދާއި އަނަސް މާލޭގެ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަނީ އަނެއްކާ ކޮންދޮގެއްބާ މިފަހަރު ހަދާނީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނައް އޮސްޓުރޭލިޔައިން ބިންހޯދާދޭން ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދާދޭން ނުބުނާނެބާ ވޯޓްހޯދަން އަހާ ރަށްރަށުން ގޯތިދޭ މިހާރުވެސް އެކަމަކު މާލޭގެ ޒުވާނާޔައް ނުލިބޭ ނުދެވޭ ގާނޫނުގައެބުނާ ހަމަހަމަކަން ކޮބާތޯ ރައްޔިތަކައް ވީޓީ ރައްރަށުގެ ޒުވާނާޔައް ގެސްޓް އހައުސް އަޅަނަ ގޯތި ދެވިފާ މާލޭގެ ޒުވާނާޔައް މިފުރުސަތު ނެތިފާ އެކަމަކު މާލޭގެ ޒުވާނާކައިރިޔައް ލަދެއްނެތި ވޯޓްހޯދަން ޙުދު މިދެބޭފުޅުންގެ މާމަ ކާފަދަރިންގެވެސް ހައގެކޭ މީގޯތިލިބުން މިބޭފުޅުންގެ އާއިލާގެ ހައްގުތައް ހޯދާ ނުދެވޭ ބަޔަކައް ދެން ކޮން ރައްޔިތެއްގެ ހައްގެއްތޯ ހޯދާދެވޭނީ