ގެއްލުނު ސިފައިންގެ މީހާ ނިޔާވެފައި އޮއްވާ މޫދު އަޑިން ފެނިއްޖެއެވެ.

"ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ލ.ކައްދޫ ކައިރިއަށް މޫދަށް އެރިއުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ސިފައިންގެ މީހާ ފެނުނީ އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔަ ސިފައިންގެ ޑައިވަރުންނަށެވެ.

މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް އޮއެގަނޑެއްގައި ޖެހިގެން ހިނގި ހާދިސާގައި ނިޔާވެފައި ވަނީ ލާންސްކޯޕްރަލް ހުސެއިން ފާރިޝް އެވެ. އޭނާ އަކީ ކައްދޫގައި ހުންނަ ސިފައިންގެ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސިފައިންގެ މީހެކެވެ.

އޭނާ ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ލާންސްކޯޕްރަލް ހުސެއިން ފާރިޝް މިއަދު އޮފް ގަޑީގައި މޫދަށް ދިޔައީ އިތުރު ތިން ސިފައިންނާއި އެކު ކައްދޫ އިރުމަތީ ފަރާތަށެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ ތަރުޖަމާން މޭޖާރ އިބްރާހިމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ ސިފައިންނަށް ލާންސްކޯޕްރަލް ހުސައިން ފާރިޝްގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނީ މިރޭ 20:50 ކަންހާއިރު ކަމަށެވެ.

ލާންސްކޯޕްރަލް ހުސައިން ފާރިޝްގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނީ ކަނޑުގެ 12 މީޓަރު އަޑިންނެވެ.

ލާންސްކޯޕްރަލް ހުސައިން ފާރިޝް ގެއްލިގެން ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވަނީ މިއަދު ހަވީރު 17:40 ކަންހާއިރުއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

20 ކޮމެންޓް

 1. ޙަތޫރް

  ޙެޔޮހަަލުގަލައްވާށި

  75
  • ބަތޫ

   ނިޔާވި ވާހަކަ ލިޔެފަ އޮއްވާ ހެޔޮ ހާލުގާ ލަހައްޓަވަން ތިޔަ ބުނަނީ، ޚަބަރު ނުކިޔާތަ؟
   މައްޔިތާއަށް ހެޔޮ ރަހުމަތް ލައްވާށި އާމިން

   • ޝައްފަ

    "ހެޔޮހަލު" ގެ މާނަ ރަދީފުން ބައްލަވާލައްވަވާ. ސްޕެލިންގ ރަނގަޅަށް ކިޔާލައްވަވާ. ހެޔޮއެދޭ.

 2. ާަަރޯޒް

  ‎اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّااِلَيْهِ رَاجِعُوْن‎
  ‎މާތް اَللّٰهُ , މައްޔިތާގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ހެޔޮ ރަޚްމަތް ލައްވައި ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށި! އަދި ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި!
  ‎ آمیـــــــــــــن

  224
  3
  • ފަހުމީ

   آمين

 3. އަހުމަދު

  މައްއިތާއަށްހެއޮރަހުމަތްލައްވާށި

 4. މަގޭ މަރު

  اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّااِلَيْهِ رَاجِعُوْن‎

 5. ހިތާމަ

  اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّااِلَيْهِ رَاجِعُوْن‎
  ‎މާތް اَللّٰهُ , މައްޔިތާގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ހެޔޮ ރަޚްމަތް ލައްވައި ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށި! އަދި ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި

 6. ޤާދިރު

  اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّااِلَيْهِ رَاجِعُوْن

 7. ޙަތޫރް

  اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّااِلَيْهِ رَاجِعُوْن‎
  ‎މާތް اَللّٰهُ , މައްޔިތާގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ހެޔޮ ރަޚްމަތް ލައްވައި ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށި! އަދި ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި!
  ‎ آمیـــــــــــــن

 8. ރތ

  نَّا لِلّٰهِ وَاِنَّااِلَيْهِ رَاجِعُوْن‎
  ‎މާތް اَللّٰهُ , މައްޔިތާގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ހެޔޮ ރަޚްމަތް ލައްވައި ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށި! އަދި ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި!
  ‎ آمیـــــــــــــن

 9. އަފޫ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُون

 10. ދޮންބެ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

 11. ހުސާނު

  اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّااِلَيْهِ رَاجِعُوْن‎
  ‎މާތް اَللّٰهُ , މައްޔިތާގެ ފާފަ ފުއްސަވައި، ހެޔޮ ރަޚްމަތް ލައްވައި، ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށި! އަދި ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި!
  ‎ آمیـــــــــــــن❤

 12. ީ

  اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّااِلَيْهِ رَاجِعُوْن‎
  ‎މާތް اَللّٰهُ , މައްޔިތާގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ހެޔޮ ރަޚްމަތް ލައްވައި ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށި! އަދި ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި!

 13. ފައިކަ

  ‎اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّااِلَيْهِ رَاجِعُوْن‎
  ‎މާތް اَللّٰهُ , މައްޔިތާގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ހެޔޮ ރަޚްމަތް ލައްވައި ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށި! އަދި ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި!

 14. ޢަޒްރާ

  މަރުޙޫމަށް ސުވަރުހޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތްލައްވާށި އާމީން

 15. އަލީ

  ވވވވވވ ދެރަވެއްޖެ ހެޔޮ ރަޚްމަތްލައްވާށި އާމީން.

 16. Anonymous

  اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّااِلَيْهِ رَاجِعُوْن‎
  ‎މާތް اَللّٰهُ , މައްޔިތާގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ހެޔޮ ރަޚްމަތް ލައްވައި ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށި! އަދި ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި!
  ‎ آمیـــــــــــــن

 17. ހެޔޮ ދުޢާ

  اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّااِلَيْهِ رَاجِعُوْن‎
  ‎މާތް اَللّٰهُ , މައްޔިތާގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ހެޔޮ ރަޚްމަތް ލައްވައި ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށި! އަދި ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި!
  ‎ آمیـــــــــــــن