ވިސްނުން އިސްކުރުމަށް ގޮވާލާ، އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މާނަފުން ޓްވީޓެއް މިރޭ ކުރައްވައިފިއެވެ.

އިބޫ މިރޭ ޓްވީޓު ކުރައްވާފައިވަނީ ޅެން ބައިތެކެވެ. އެ ޅެން ބައިތުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ "ޖަންގަލީގައި މަގުތަކެއްވޭ އެކިގޮތަށް އެކިފުށަށް. އަންތަރީހަށް ނުމެ އަރާ ވިސްނުން އިހަށް އިސްވެސް ކުރޭ" މިހެންނެވެ.

އިބޫ މިގޮތަށް ޓްވީޓް ކުރެއްވި ނަމަވެސް އޭނާ އެ އިޝާރާތް ކުރެއްވީ ކޮންކަމަކަށް ކަމެއް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ. މިފަދަ މާނަފުން ޅެން ބައިތުތަކެއް މީގެކުރިން އިބޫގެ އާއިލާ އަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ފާއިތުވި ހަފްތާގައި ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

އިބޫ މިހެން ވިދާޅުވިއިރު ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ކުރިމަތި ނުލެއްވޭ ނަމަ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ދެން ތާއީދު ކުރައްވާނީ އިބޫ އަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ. މިއާއެކު އިދިކޮޅުގައި ތިއްބެވި އިސް ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި "ހުޅުފަޅައިގެން" ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ދަނީ ވާހަކަ ފެތުރެމުންނެވެ.

އިދިކޮޅުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި އިބޫ ނިކުންނަވަން އިދިކޮޅު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ތާއިދު ކުރެއްވި ނަމަވެސް ރައީސް ނަޝީދާއި އެމްޑީޕީގެ ވިސްނުމަކީ ރައީސް ނަޝީދު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމެވެ.

ކުރިއަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާނެ ކަމަށް އިއުލާން ކުރެއްވި ނަމަވެސް، އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރަވަން ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަން ނަޝީދު ޖެހިލުންވެއެވެ. ސަބަބަކީ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި ނަމަ އެ މަނިކުފާނު ދާން ޖެހޭނީ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާތީއެވެ.

ނަޝީދު އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާނެކަން އިއުލާން ކުރެއްވިނަމަވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް ގާޒީ އަބްﷲ މުހައްމަދު ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާތީ މިއަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ނަޝީދަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގާނޫނީ ގޮތުން ވަނީ ބަންދުވެފަ އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

17 ކޮމެންޓް

 1. ހިރާސް

  އިބޫގެ ދުވަސް ދާނެ. އެމްޑީޕީ އަކީ ނަޝީދުގެ ތަރިކަ މުދަލެއް.ހަހަހ

  • ސައިނީ

   މަހޭ ވެސް ތިހެން ޅެންބައިތު ކީ އެކަނު މިހާރު ކޮބާ؟ ސާއިދު އަށް އެކަނި ތިކަން ވާނީ ވޯޓް ފޯ ސާހިދު

 2. މާމިގިލީ މީހާ

  ކިތަންމެ ވަރަކަށް ޅެން ކިޔަސް.. ވޯޓެއް ނުލިބޭނެ. އިބޫއަކަށް.. ތިހިން ޅެން ކިޔަކިޔާ ހުންނާން ޖެހޭނީ..

 3. ހުމުދު

  ދޫއޮޅިގެންވެސް އިބޫ ރިޔާސީ ޓިކެޓޭ ނުބުނާތި ، ކެނެރީ ނަސީދުގެ ޅިޔަނެއްކަމަކު ، އެނަސީދު އިބޫގެ ދުވަސްދުއްވާލާނެ ޔަގީން މުޖައްރިބު ، އިބުރާ މުނައްވަރު ޑީޑީ އަލްހާން ރީކޯމޫސަ ވެސް ލަފުގަހިފާ ނަގާހޫރާލީ ވަރައް ވާހަކަ.....

 4. ސޯލިހު

  ޢަހަންނެއްނުދޭނަން އިބޫއަކަށް ނަޝީދު ނޫންމީހެއްބޭނުމެއްނޫން

 5. Anonymous

  އިބޫ އާއި ހެދި ހޮޑު ލަވަން ފަށައިފި

 6. ދަވޭ

  އިބޫ ވިދާޅުވަނީ ވިސްނުން އިސްކުރުމަށް ކަމަށްވާނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. ވިސްނުންތެރި ލޮލަކުން ބަލަންނާ ފެންނަނީ މުސްތަގްބަލޭ ފެންނަނީ ތަރައްގީ ގައިމު ކަން އިބޫ މެންނަށް ޔަގީން ވުމުގެ މީންސް އަކީ އެއީ އިބޫ މެން ޖޭޕީ އަށް ބަދަލުވާ މަރުހަލާގައި ތިބޭ ކަމޭ މަމެން މުޅި ހޮރައިޒަން އަށް ބަލާލުމުން ފެންނަނީ އެއީ ގާސިމް އިބްރާހިމް ގާތު ތިބޭ ސިޔާސީ އިސް ފިގަރސް ތައް ވެސް ގާސިމް އިބްރާހިމް ގާތު މެދު ނުކެނޑި ތިބޭ ކަމަށޭ އެއިން އެގިގެން ދަނީ އެމެންނަށް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތް ތައް ވެސް ދީގެން ކަން ގާސިމް އެމެން ގެންގުޅެނީ ފާހަގަ ކޮށްލަން ޖެހެއޭ އޭކޭ އާއި ޑރ. ހުސެން މެން. އެމްޑީޕީ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ގާތު އޭނާގެ އާއިލާ މީހުންނަށް ނޫނީ ނުތިބެވެއޭ ސަބަބަކީ އެއީ އޭނާ އަށް މީހުން ގެންގުޅެން ނޭގިފައި އަދި އޭނާގެ އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑު ވުމުންނޭ އެމްޑީޕީ އަށް ލިބޭހާ ފައިސާ އެއް ޚަރަދު ކުރަނީ އެއީ ސީދާ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އޭނާގެ ލަގްޒަރީ ލައިފް ގައި އުޅެންއޭ އެއީ އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެމްބަރުންގެ ނަމުގައި ލިބޭ.

 7. އައިކުޑް

  އިބޫ ވިދާޅުވަނީ ވިސްނުން އިސްކުރުމަށް ކަމަށް ވާނަމަ އެއީ ސީދާ ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ދިޔަ ހަމަލާ އެއް ކަމަށޭ މަމެން މިދެކެނީ އެއީ ވިސްނުން ތެރިކަން އިސްކުރުމަށް މިތަނުގައި އެބަޔާން ކުރެވެނީ ތަމެން ޖަޒީރާ ރައީސް އޭ ގާގަނޑު ރައީސް ނަމުން ނަން ދީގެން ފުރަގަހަތުގައި ސިހުރު ހާހޫރަ ހުންނަ ޕޯސްޓަރެއް ތަށް ކޮށްގެން ތިޔާ ޕްރޮމޯޓް ކުރާ ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް މަމެންގެ ސަރުކާރުން ވެސް ނުދޭނެއޭ އަދި ސްޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ނުދޭނެއޭ ބިކޮޒް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އަކީ އެއީ ރަނގަޅު ހުކުމެއް ކަމަށް ބުނެފައޭ ސޯ ދެން އެހުކުމް ބާތިލް ކުރަން ބޭނުން ނަމަ ޖެހޭނީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ޝަރީއަތް ކޮށްގެން އަނެއްކާ ހުކުމެއް ކުރަންއޭ ކުރިން ކުރި ހުކުމް ގޯސްތޯ ބަލަން ހުކުމް ކަނޑަން ޖެހޭނީ ހުކުމް އިން ހުކުމް ބުނެފައި ހުކުމް ނުކެނޑޭނެއޭ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަކުން އެއީ އެކަން ކުރަން އޮންނަ ގޮތެއް ނޫނޭ ޖުޑިޝަލް ސިސްޓަމްގެ ތެރޭގައި. އޯއް ޔޭއް. ދީސް އާރ ދަ ތިންގްސް އައި ކާންޓް އިގްނޯރ އައި ކުޑް ލައިކް އިޓް ޓިލް ދަ ޑޭ ދެޓް އައި ޑައި ޑައި ޑައި ޑާއި ޑާއި ޑާއި ޑާއި...

 8. އޯއްޔޭއް

  އިބޫ ވިދާޅުވަނީ ވިސްނުން އިސްކުރުމަށް ކަމަށްވާނަމަ އެބުނާ ވިސްނުން އިސްކުރުމަކީ އެއީ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ފަހަތަށް ޖެހުމޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އަކީ އެއީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެލިޖިބްލް ވާނެ މީހެއް ނޫނޭ އޭނާ ޖެހޭނީ ވިސްނުން ތެރިކަން ކުރިއަށް ނެރުމަށް ފަހު އޭނާ ސްޓެޕް ޑައުން ވެ އަލުން ދެ ފުށް ފެންނަ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އެއް ބާއްވަން ޖާގަދޭން އޭ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި މިހާ ގާތް ވެފައި ވަނި ކޮށް ބޮޑު ޚަރަދު ކޮށްގެން އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ދަ ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއް ކަމަށްވާ އުކުޅަހު ގައި ބޭއްވުމުން ހީނުކުރާ ފަދަ ބޮޑެތި ޚަރަދު ތަކެއް ދާނެއޭ ފައިބައިގެން ކަން މިހެން ހުރުމުން އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ވެސް ބާތިލް ކޮށްލާ ދެން ބަލަންވީ އަވަހަށް އެމްޑީޕީން ސާފު ދެފުށް ފެންނަ ޕްރައިމަރީ އެއް ބޭއްވޭތޯއޭ. އިހަށް ދުވަހު އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޕްރައިމަރީ ގައި މީހުންގެ ކަރުވަޅު ތެރެއަށާއި ރިހާކުރު ރުނބާ ތެރެއަށް ތަމެން ލިވޯޓް ތަކަކީ އެއީ ވޯޓެއް ނޫނޭ އެޖެހޭނީ ބާތިލް ކުރަން އޭ 43 ހާސް ވޯޓް ނުލިބޭނެއޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް..

 9. ފެނޭދޯ

  އިބޫގެ އުދާސް ތައް ޅެން ބައިތަކުން އިބޫ ބަޔާން ކުރާ ނަމަ އިބޫ އެބުނަނީ އެއީ ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން އަދ ކެނެރީގެ ނަޝީދު މެން ވިސްނުން ތެރިކަން ކުރިއަށް ނެރުމަށް ފަހު ތަމެންގެ ގާގަނޑު ރައީސް މިހާރު ވަނީ ގާވެފައި ކަން ތަމެންގެ ސިކުނޑިން ވިސްނާ ގަބޫލުކުރާށޭ އޭ އިނގޭތޭ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދަ ގަމާރާ ދަ ބީތާއާ. އެއީ އެބުނާ އެއްޗަކީ ބީތާއާ އިނގޭތޭ ތަމެން ދަ ކަންޓްރީ ސައިޑް ވަން ސެންސް މިސިނޭ މެންނަށް. ތަމެން ކަރުވަޅު ތެރެއަށާއި ތަމެންގެ ރިހާކުރު އަޑުބަތެރެއަށް ވޯލް ލައިގެން 43 ހާސް ވޯޓް ތަމެންނަށް ލިއޭ ބުނި ނަމަވެސް އެގަބޫލުކުރާނެ ބަޔަކު މިއުޑު ދަށަކު ނުތިބޭނެއޭ ތަމެންގެ ޕްރައިމަރީ ގައި 43 ހާސް މީހުން ވޯޓް ނުލާނެއޭ އެއީ ރޯ ބުހުތާނު ދޮގެކޭ ތަމެން ވަގުވޯޓް ލައިގެން 43 ހާސް ހަމަ ކޮށްގެން ގާގަނޑު ރައީސް އެއީ ޕްރައިމަރީން ހޮވުނީ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް އެގަބޫލުކުރާނެ ބަޔަކު މިރާއްޖެ އަކު ނެތް ކަން އިބޫ އެބުނަނީ ތަމެން ގާތު ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދަ ގަމާރާ ދަ ބީތާއާ ދަ ކަނޑުކޮހާ ދަ ކަންޓްރީ ސައިޑޭ. ބަދާ ބަދާ ބަދާ ކަޅަ ބަދާ ވަލި ބަދާ ރަތް ބަދާ..

 10. ކްލޯސްޑް

  އަންތަރީސް ނުވެ ވިސްނުން އިސްކުރާށޭ އިބޫ ޅެން ބައިތަކުން އެބުނަނީ އެއީ ސީދާ ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް އަމާޒު ކޮށް އޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ގާތު އެބުނަނީ އޭނާ އަށް މިއަހަރު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޓިކެޓް ނުލިބޭނެއޭ އެކަން އޭނާ އަށް ވެސް އިނގޭނެއޭ މިހާރު އަދި ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް ވެސް އެކަން އިނގޭނެއޭ މިހާރު އެކަމަކު އެމެން އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނަށް އޮޅުވާލާ މަކަރާއި ހީލަތް ހަދަން ވެގެން އަދި ވެސް އެެކަން ދަންމަނީ އޭ ކުޅަދާނަ އެއް ނޫނޭ އެމެންނަށް އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް އެއްވެސް ބާއްވަން އެއަށް ވެސް އެއްވެސް ތަރްހީބެއްވެސް ނުލިބޭނެއޭ އަދި އުކުޅަހު ސްކޫލް ވެސް އެކަމަށް މަމެން ނުދޭނަމޭ އެމެން ޖެހޭނީ އުކުޅަހު ސްކޫލް ހޯދަން ބޭނުން ނަމަ އެމެން އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ގައި ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމުގެ އެޖެންޑާ އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަނަށް ހުށައަޅާ އެކަން އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަން މެދުވެރިކޮށް ފާސް ކުރަންއޭ މީގައި އޮވެގެން ނުވާނެއޭ އިތުރު އެއްވެސް އެކްސްކިއުޒެއް ވެސް އަދި ޗޮއިސް އެއްވެސް މިމަގުން ދާންޖެހޭނެއޭ. ޗެޕްޓަރ ކްލޯސްޑް

 11. ގޮނާސަކް

  އިދިކޮޅު ސާފު ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވާނީ އެއީ ޕްރޯ އުގައިލް އާއި އޭނާ ނަގާ ރަނިންގް މޭޓެކޭ. އުމަރު ވެސް އިދިކޮޅު ސާފު ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވާނެ ކަމާއި މެދު މަމެންނަށް ޝައްކޭ އަދި އުމަރުގެ މެނިފެސްޓޯ ގައި ވެސް ވަނީ ކޮޕީ ޕޭސްޓޭ އޭގައި އިނޮވޭޓިވް އެއްވެސް ކަމެއް ނެތޭ ކަން މިހެން ހުރުމުން ގޭމް ޗޭންޖް ކުރާނީ ދެން އާ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން އިން ޖާގަ ދިނުމުންނޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އަކީ އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ގާސިމް އިބްރާހިމް އަކީ އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ އަދި އިބޫ އަކީ ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ. ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ޗޮއިސް އަކީ އެއީ އާ މީހަކަށް އެފުރުސަތު ދިނުމޭ އަދި ކެނެރީގެ ނަޝީދު ފަދަ ގައުމަށް ހެޔޮ ނޭދޭ މީހުންގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ވެފައިވާ ސިޔާސީ ލޭންޑްސްކޭޕް އަކަށް ރާއްޖެ ގެންދެވެން ޖެހޭނެ މީހަކަށް ވާން ޖެހޭނެއޭ އެއީ ޕްރޯ އުގައިލް ފަދަ އާ މީހުންނަށް ވާންވީ އަދި އެމެން ނަށް ރަނގަޅު ނައިބް ރައީސް އަކު ލާންވީ. ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ވެސް ޖެހޭނީ އެމްޑީޕީން ކަނޑާ އެއްލާލަން އަދި ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ އާއިލާ އެންމެން ވެސް ޖެހޭނީ އެމްޑީޕީން ކަނޑާ އެއްލާލާ އެމްޑީޕީ ގެ ރައީސް އަކީ އެއީ އިބޫ ކަމުގައި ހަމަޖައްސަން. ދީސް އާރ ދަ ތިންގްސް އައި ކާންޓް އިގްނޯރ އިޓްސް ގޮނާ ސަކް ދޯ.

 12. އައިކުޑް

  އިދިކޮޅުގެ ސާފު ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވާނީ ކޮން ބޭފުޅެއް ކަން މަމެންނަށް ނޭގެއޭ އެކަމަކު މަމެންގެ ރިކޮމެންޑޭޝަން އަކީ އެއީ މިހާރު އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ސާރކަލްގެ ތެރޭގައި އުޅޭ އެންމެންނަކީ އެއީ ސިޔާސީ ގޮތުން ޔާރާދިލް ދާރާ ކޮޕީ ޕޭސްޓް ލަވަ ކިޔާ މީހުންނޭ އެމެންގެ ތެރޭގައި އިނޮވޭޓިވް ބައި ވާރކް މިއުސޫލުން ކަންކަން ކުރަން ދަންނަ މީހަކު ނުހުންނާނެއޭ. ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ޖީއެސްޓީ ނަގަން ފެށުމުން މަތިވެގެން މިއުޅެނީ އެއީ ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ގައުމުގެ އިކޮނޮމީ ޑްރައިވް ކުރަން އިނޮވޭޓް ކުރަން ނޭގުމުންނެވެ. މަމެން ނަމަ ޑޮލަރު ވެސް އަގު ބޮޑު ނުކުރާނަން އަދި ޖީއެސްޓީ ވެސް ނުނަގާނަން ހަމަ އެހެން ގޮތަކުން އާމްދަނީ ހޯދާނީ. މަމެން ނަމަ މާލެ ސަރަަހައްދުން 1 ޓްރިލިއަން އަކަފޫޓްގެ ބިން ހިއްކާ އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ދައްކާ ގޮތަށް 100 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްލާނީ ކަސްޓަމްސް ޑިއުޓީ ހުރިހާ މެޓީރިއަލް އަކުން %3 އަށް ދަށް ކޮށްލާނީއޭ. ދީސް އާރ ދަ ތިންގްސް އައި ކާންޓް އިގްނޯރ. އޯއް ޔޭއް އައި ކުޑް ލައިކް އިޓް ޓިލް ދަ ޑޭ ދެޓް އައި ޑައި ޑައި ޑައި ޑައި ޑާއި ޑާއި ޑާއި ޑާއި..

 13. ގޮނާސަކް

  އިދިކޮޅުގެ ސާފު ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވާނީ އަދި ވާން ޖެހޭނީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ސާރކަލް ގެ ތެރޭގައި އުޅޭ ކޮޕީ ޕޭސްޓް އުސޫލުން ކަންކަން ކުރަން ދަންނަ މީހުން ނޫނޭ އެމެންނަށް މަމެން ކިޔަނީ އެއީ ކަނޑުކޮހުންނޭ އެއީ ތަނެއް ދޮރެއް ދަންނަ ބަޔެއް ކަމަށް މަމެން ނުދެކެމޭ. ސްޕެޝަލީ ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް އިގްތިސާދު އަދި ވިޔަފާރީގެ އަލިފުބާ ވެސް އިނގޭނެ ކަމަށް މަމެން ގަބޫލެއް ނުކުރަމޭ އޭނާ ފެށި ހުރިހާ ވިޔަފާރި އެއް ބޭންކް ރަޕްޓް ވުން އަދި އޭނާ އާއި ހިއްސާ ވެގެން މާލޭގައި އެއްވެސް މީހަކު ވިޔަފާރި އެއް ނުކުރުން އެއީ އޭނާ ފެއިލްވެފައިވާ ކަން އަންގައިދޭ އަލިގަދަ ދަލީލު. ދެން ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ތިމާވެއްޓެއް ނޭގޭނެއޭ އަދި ސޯލަރ އެނަރޖީ ވެސް ނޭގޭނެއޭ ބިކޮޒް އޭނާ އަކީ އެއީ އިންޖިނިއަރިންގްގެ އަލިފުބާ ވެސް ދަންނަ މީހެއް ނޫން އަދި އަތުން ފައިން ފިރިހެން ވަންތަ މަސައްކަތެއް ކުރަން ދަންނަ މީހެއް ނޫނޭ. ކަން މިހެން ޕްރެކްޓިކަލް ހަގީގަތް ގަބޫލުކުރާ ރާއްޖޭގެ ސިސްޓަމް ދަންނަ ކޮޕީ ޕޭސްޓް ނުކުރާ އިނޮވޭޓިވް މީހަކުދައްކާ. ކެނެރީގެ ނަޝީދަކީ އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ އަދި އުމަރަކީ ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ޗޮއިސް އެއް ނޫން އަދި އިބޫ އަކީ ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ޗޮއިސް އެއް ނޫން އަދި ގާސިމް އަކީ ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ޗޮއިސް އެއް ނޫން. ބަޓް އައި އޭމް ލުކިންގް ފޯރ އަ ބިއުޓިފުލް މައިންޑް ފްރޮމް ޔުއަރ ސާރކަލް އޯއް ޔޭއް. ދީސް އާރ ދަ ތިންގްސް އައި ކާންޓް އިގްނޯރ. އިޓްސް ގޮނާ ސަކް ދޯ.

 14. ނޯމިސްޓޭކްސް

  ކެނެރީގެ ނަޝީދަކީ އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ އޭނާ އަކީ އެއީ ބަހުގެ އިތުބާރު އެއްގޮތަކަށް ވެސް ހުރި މީހެއް ނޫނޭ. އޭނާ އަށް ރާއްޖޭގައި ހުރި ބޮޑެތި އިޝޫސް ތަކަށް ހައްލު ގެންނަން ނޭގޭނެއޭ. ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން އެންމެ ގިނައިން އިތުރުވީ އޭނާގެ ވެރިކަމުގައި އޭނާ ކަނޑުކޮސް ކަމުން ކުރި ކަންކަމުގެ ސަބަބުންނޭ އޭނާގެ ވެރިކަމުގައި އޭނާ އަށް އިގްތިސާދު ނޭގޭތީއޭ އައްޑޫ ގައި ދަރުބާރުގެ އެއް 2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރީ އޭގެ ސަބަބުންނޭ ޑޮލަރު އަގު ބޮޑު ކުރަން ޖެހުނީ. ކަން މިހެން ހުރުމުން ކެނެރީގެ ނަޝީދު އެއީ މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަަމަށް ވެސް އަދި މިނިސްޓަރު ކަމަށް ވެސް އަދި ކިއެއްކުރަން ސަރުކާރުގެ އެމްޑީ އަކަށް ވެސް އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކަށް ވެސް ކަމަކު ނުދާނެ މީހެކޭ މިކަންކަން ދަންނަން ޖެހޭނެއޭ މިހާރު އިިދިކޮޅު ގައި ތިބި ސިޔާސީ ފަރާތް ތަކުން. އަލަގަހަކުން ކެޔޮ ނިރެއް ނުފަޅާނެއޭ. މޭކް ނޯ މިސްޓޭކްސް..

 15. ވަރުގަދަމީހާ

  އިބޫވެސް އަންހެނުންކައިރީ ޅެންކިޔަން އޮވެވޭތޯބަލާ ގައުމާކުޅެން ނަހަދާ އެހެންނޫނީ ނަތީޖާ މާރަނގަޅެއް ނުވާނެ

 16. ދީދީ

  އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ، އިބޫފަދަ ޤާބިލް ބޭފުޅަކަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޓިކެޓް ދޭން އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ނުރުހުން ވަނީ ކީއްވެންތޯ؟ ހަމައެކަނި ނަޝީދަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދޭންޖެހޭ ޕާޓީއެއް ދޯތިއީ؟ ނަޝިދަށް ވުރެ އެތަށްގޮތަކުން އިބޫގެ ޤާބިލްކަން ޢަމަލާއި ބަހުން އިބޫވަނީ ސާބިތުކޮށްދީފަ