ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ހުއްދަ ނެތި އައްޑޫއަށް ދިޔަ އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

އެ މިހާއަކީ ފޭދޫއަށް ދިޔަ އަންހެނެކެވެ.

އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުންނެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބަހެއް އަދި ނުލިބެއެެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ބަޔަކު ހައްޔަރު ކުރިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފަހުން އެ މީހުންވެސް ދޫކޮށްލާފައި ވެއެވެ.