ގދ. ތިނަދޫގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި އެވެ.

މިއަދު މެންދުރު ފަހު މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައި ވަނީ ސައިކަލަކާއި ޕިކަޕެއް ޖެހިގެންނެވެ.

އެރަށު މޮސްކޯގޭ ކަންމަތީގައި މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގިއިރު، މި ހާދިސާގައި ބަޔަކަށް އަނިޔާވިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ސާފެއް ނުވެއެވެ.

އަދި މިކަމުގައި ފުލުހުންގެ ބަހެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.