އިންޓަނޭޓްގެ އަގުވެސް ރައްޔިތުންގެ އަތްފޯރާ ފަށަށް ތިރި ކުރެވިއްޖެ ކަމަށާއި، މިހާރު ފަސް ރުފިޔާ ބަޔަަށް ޖީބީއެއް ލިބޭނެޭ ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލީ ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭ ޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައެވެ.

އަލީ ސޯލިހް ވިދާޅުވީ، އިންޓަނޭޓްގެ އަގާއި އަދި އިންޓަނޭޓުން އިތުރު މަންފާތަކާއި ނަފާތަކެއް ލިބޭނީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ ބެލުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށެެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް އެއްވެސް އިރަކު ހުއްޓާނުލާ ކަމަށެވެ.

"އިންޓަނޭޓްގެ އަގުވެސް ރައްޔިތުން އަތްފޯރާ ފަށަށް މިއަދު މި ވަނީ ތިރި ކުރެވިފައިއޭ".

އަލީ ސޯލިހް އިންޓަނޭޓްގެ އަގު ތިރި ކުރެވުނު ބައި އިތުރަށް ތިލަ ކުރައްވަމުން ވިދާޅުވީ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް އެކަން ރިޔާސީ ވައުދެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނުއްވިއިރުވެސް އިންޓަނޭޓް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތަކީ ދައުލަތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގައި ކުރަމުންދަނީ ދިރާގު، އުރީދޫ އަދި އާރްއޯއެލް އިންނެވެ.

އަދި އަލީ ސޯލިހް ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެގެން އައިއިރުގައި އިންޓަނޭޓަށް ރައްޔިތުން ކުރާ ހަރަދާއި، މިހާރު ކުރާ ހަރަދާއި އަޅާ ކިޔަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، މިއަދު ކުންފުނިތަކާއި ވާހަކަދައްކައިގެން އިންޓަނޭޓްގެ އަގުތަކަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު ހެޔޮ ބަދަލެކޭ މި ދަންނަވަނީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަސް ރުފިޔާ ބަޔަށް ޖީބީއެއް އެބަ ލިބޭ، އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ފެށިއިރުގައި، މިދިޔަ އަހަރާއި ހަމައަށްވެސް، މިއަހަރުގެ މި ރަމަޟާން މަސް ފެށުމުގެ ކުރިންވެސް 33 ރުފިޔާއަށް ޖީބީއެއް ހުރި އެއްޗެއް ފަސް ރުފިޔާ ބަަޔަށް ލިބޭ ވާހަަކަ މި ދަންނަވަނީ، އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ "މޯބައިލް ޑޭޓާ" ވާހަކަ، 1000 ރުފިޔާއަށް 30 ލިބެމުންދިޔަ ބަޔަަކަށް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު އެބަ ލިބެޔޭ 180 ޖީބީ މާނައަކީ، ފަސް ރުފިޔާ ބަޔަށް ޖީބީއެކޭ". އަލީ ސޯލިހް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލީ ސޯލިހް ވިދާޅުވީ، ގިނަބައެއްގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހުރީ އިންޓަނޭޓްގެ އަގުގެ އެކަނި ނޫން ކަމަށާއި، ކަންބޮޑުވުންތައް ހުރި އެކި ދިމަދިމާލަށް މަސައްކަތްތައް އަމާޒުކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ.

"މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދެންނެވުނު އަމާޒަށް ވާސިލްވެވި މަސައްކަތްތަކެއް ހާސިލް ވެއްޖެއޭ ދެންނެވުމަކީ ގޯހަކަަށް ނުވާނެ". އަލީ ސޯލިހް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

63 ކޮމެންޓް

 1. ޙާއްސަ

  5 ރުފިޔާ އައް ޖީބީ އެއްވީމަ އަގުހެވެއް ނޫނޭ އިގޭތޯ...

  52
  • ގެރި

   ތި ވާނީ ފެންފޯއްޕާކުން ފެންފޯއް ވިއްކާ އަގުކަމަށް

 2. މާމީ

  މޮޔަފުޅު ވެފަތޯ ތިހުންނެވީ ރާއްޖޭގަ މިހާރު 1ޖީބީލިބެނީ 100ރުފިޔާ އިން މަތީގަ

  75
 3. ކަޅުބެ

  މިކަހަލަ ދެބޯގެރި ދިުއްވާ މީހުންނައް ކަށް ދުވަހަހަކުވެސް ތަނެއްދޮރެއް އޮޅުންނުފިލާނެ ގަމާރުވީޔަސް މީ ބޮޑުވަރު

  71
 4. ލޮލް

  މިކިޔާ 5 ރުފިޔާ ޖީބީއަކާއި މިކިޔާ ސަރުކާރުގެ ނެޓްވޯކެއް ބޭނުންކުރާ ދިވެހިސްތާނުގެ އެއްވެސް މީހަކު އެބައުޅޭތަ؟ ތީ އަނެއްކާ އެމްޑީޕިސްތާނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކަނި ދޭ އެއްޗެއްތަ؟ އެބައުޅޭތަ ރަށްވެހި ފަތިހުގެ ގޮލަޔަކު މިބުނާ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރާ؟
  އެސޮރު ކައިރީގަ ކޮންމެވެސް މީހަކު ބުނެބަލަ މިއީ ހިންދުސްތާނެއް ނޫނޭ. ބުނޭ މަ ބުންޏޭ މީ ރަމަޟާން މަހޭ މާގިނައިން ދޫހެލޭ ޒާތުގެ ވާހަކަތައް ތަނެއް ހުރިއްޔާ ތަނަކަށް އަރާ ނުގޮވާށޭ. އަދި ބުނޭ މަބުންޏޭ ތިތިބީ ވޯޓުންވެސް ބަލިކޮށްފައޭ ދެން ރޯދަ ވީއްލަން ރާކަނިމަސއ ކާށޭ!

  51
 5. ޖީބީ ކަލޭގެފާނު

  މީނައަށް ޖީބީ އާައި އެމް.ބީ އާއި ވަކިކުރަން އިގޭބާ. 5 ޖީބީ 400 އަށް ޕެކޭޖު. ކަލޯ ބޮޑުވަރު. މަ 5 ޖީބީ އަޅަނީ 25 ރުފިޔާ އަކުންނޫން..ބުރޯ ޖީބީ އިންވެސް ވައްކަންދޯ

  57
 6. މުކި

  މަނިކުފާނުގެ ނެޓުވޯކު ޕާސްވޯޑު ދީބަލަ

  52
  1
 7. Anonymous

  🙄

  29
  1
 8. ތުރިޕުލްައެލް

  މިރަމަޒާން މަހު އަވަގުރާނަ ގޮވަން ނޫޅޭ ތީކާކުތަ ލަދުހަޔާތް ކޮބާ ތި؟ގެ

  55
  1
  • ބޮސް

   ލޮލް. ޢަހަރުމެން މިގަންނަނީ ބޮޑުސައިޒުގެ 2 ކާއްޓަށް 15 ޖީބީ. ޢަދި މިހާރު ކޮމްބޯ މާ ސަޅި. 4 ފުއްޕާހަމަށް 10 ޖީބީ.

 9. ގާދިރު

  ކަނޑައެޅިގެން ބޮޑު ދޮގެއް. ޢެންމެންށް އިނގޭ ކަންކަމުގަވެސް ޓީވީ އަށް އަރާ ދޮގުހަދާލަން ކެރޭކަންދޯ...

  51
 10. ޜރރ

  ރުފިޔާއަ ކަށް ދެ ޖީބީ ނޫންތައް!! ދެންހަމަ ކޮންމެ ވާހަކައެއްވެސް ވިދާޅުވެދާނެ ރާއްޖޭގެ އިންޓަރނެޓް ހަމަ އަގުބޮޑު އަދިވެސް އަގުހެވެއްނު ކުރޭ މިދާގޮތުން ދެންވެދާނެހެންވެސް ހީނުވޭ

  43
 11. ަހުމްަ

  ބޯގޯސް

  35
 12. ޙސހަ

  ކޮންތާކުން ދޭއެއްޗެއް. ؟ 5.30 ވީމަ ވަރއް ހެޔޮތިވީ.

  32
 13. ޕިސް

  އަނެއް ބުރާންތި ފެންފޯއް ސޯލިހް މިހާރު އަންނި މިމީސްމީހުން ބޭރު ކުޜާނެކަން އެގޭތީވެ މޮޔަ ގޮވަނީ

  38
 14. ސޭހް

  ބުރުމާ ކައިރީ އުޅެނީ މިކަހަލަ ބްރާންތިން މިމީސް މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދިނީމާ ވާނެ ހައެތި ވަމުން މިދަނީ

  37
  1
 15. ސިޑް

  ކަލޭ ވާނުވާ ނެއެގިގެން.ތިއުޅެނީ ކޮންވައުދެއް ފުއްދިގެން ތިޔަ އުޅެނީ ކަލޭ މެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމަ ކީރައްޔިތުން ނަށް އޮޅުވާލުން ލަފެއް ނުގަނޭތަ އަނގަގަޅަން ހަޔާއް ކުޑައެއްނުން

  35
 16. ހަހަ

  ބާޒާރުގަ ފިޔާ ކިލޯއެއް 20ރފ. 1ގބ މޯބައިލް ޑޓ 5.30ރފ. ތިދެން ބޮޑު ވަރު ރޯދަ ހިފިޔަސް 🤦🏾‍♂️ މިއޮއް ފަދަ މައްސަރު ރައްޔިތުމިީ ހާ ގުބޯ ހައް ދަން ދިއުޅެނީ.

  31
 17. އިބްރާހިމް

  މަނިކުފާނު އުޅުއްވާ ގޭގެ ކޮޓަރިއަށްވެސް އިންޓަރނެޓް ނުލިބޭ. ސަޅިނުކަނޑަބައްލަވާ.

  33
 18. ކޮރަލް

  މިއުޅެނީ 1000 ރުފިޔާ ނުލިބިގެންނެވެ. 200 ނޫނީ 400 ރުފިޔާގެ ޕެކޭޖް ތަކަށް 5 ރ އަށް ޖީބީ އެއް ލިބޭ ނަމަރަނގަޅެވެ.

  19
  1
 19. ފުވައްމުލަކު ޒުވާންޖީލު

  މަލީހު ހުއްޓާ ކުރެވުނު ކަމެއްނެތޭދޯތިބުނަނީ؟

  23
 20. ސޯލިހުބޭގެ އަލީ

  ތަންކޮޅެއް ހަޔާތް ކުޑަވީ.. މިހާ އަރާ ކޮންމެވާހަކައެއްވެސް ދެއްކޭ ... އެއީ ވީކަމަކީ ...

  27
 21. ރައްޔިތުމީހުން

  ކަލޯ ރޯދައީތަ؟

  31
 22. ޔާރު

  ހާދަ ނުލަފާ ބަޔެކޭ ވެރިކަމަށް މިގެނެވުނީ

  35
  2
 23. ސަހަރޯ

  ޢަޖައިބުވެ އަންތަރީސްވެއްޖެ. ކޮން ކަހަަލަ ބޮޑެތި ބުހުތާނު ވާހަ ކަތަ ކެއާ ތިދައް ކަނީ؟؟؟ މިހާރު އިންޓަނެޓް ހިލޭ ލިބޭ. އެވެސް އަންލިމިޓެޑް.

  30
 24. އޯކޭ

  ލައްބަ، މުއްސަދިންނަށް ތީވަރަށް ހެޔޮއަގެއް އެވެރިން 1000ގެ ޕެކޭޖެއްނަގަނިކޮން ބޮޑުތަނުން ތިވާއެއްޗެއްވެދާނާނެ، އެކަމު ނިކަމެތިން 200 ރުފިޔާދިނީމަ ދެނީ 5 ޖީބީ އެ އީ 40 ރުފިޔާއަށް ޖީބީއެއް ވަރަށް ސަލާން

  25
 25. އަކަސަކަ

  ތީ ނިދާފަ އިނދެ ދެއްކުނު ވާހައެއްތަ؟

  28
 26. ހަގީގަތް

  ހުސްދޮގު.

  27
 27. ދަށިއަޑިރައްބޭރެ

  މިދިޔަ އަހަރުވެސް ތިބޭފުޅާ ޓީވީ އަކަށް އަރާ ބުނި އަޑު އެހިން އިންޓަނެޓް އަގުހެޔޮކުރުމާބެހޭގޮތުން
  ޚިދުމަތްދޭފަރާތްތަކާ އެކުކުރެވެމުންދާ މަޝްވަރާތަ އްމިހާރުނިމި ރަ އީސް އޮފީހަށްފޮވާނީފޮނުވާފަ އޭ.. އިރާދަކުރެ އްވި އްޔާ ވަރަށް އަވަހަށް އެކަންހަމަޖެހިގެންދާނެ އޭ..

  21
 28. އަބްދޫ

  ބުނީމަ އެގިއްޖެ 33 ވެސް ބުނީމަ އެގިއްޖެ 5 ވެސް އެކަމަކު މިއީ ވާނުވާ އެގޭ އެއްޗެއްނޫން. އަގުހެޔޮކުރުނަ ރަނގަޅު. އެކަމަކު ނެތް ބޭނުންކުރަންވާނީ ވެސް ނެޓް ބިލް ދެއްކޭފެންވަރުގެ މީހުން.

  16
  2
 29. ހުދުކާޅު

  ޖިންމާދާރު މަޤާމެއްގައިހުރެ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ފަތުރާ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލާފައިވާތީ. މީނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ޝަމީމު އާ ޙަވާލުކުރަންވީ

  18
  1
 30. ޏަކު

  ކަލޯ މިއަދުވެސް 125 އަށް 1 ޖީބީ މި ނެގީ އަނގަ އޮތީމަ އަނގަ އަރުވަނީތި

  19
 31. ހުސެއިން

  5 ރ. ސްލޯވެގެން ނުވަދެވުނަސް ހެޔޮތަ؟

  11
 32. ލާބަ

  މީ ސާލިހު ލާފަ ތިބި ވެރިންގެ ފެންވަރު. ދެން ވިސްނާލަ ބަލަ ކަމެ އް ރަންގަޅުވާނީ މިކަހަލަ ވެރިން ބޭރުކޮށްގެން ފުރަތަމަ

  12
 33. ބަބޫ

  މިކަހަލަ ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ ދެބޯގެރިން ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ލީމަ ވާނީ މިހެން. ރަނދަޅަށް ހިސާބުވެސްނޭގޭހާލު ޓީވީތަކަށްއަރާ އަމިއްލަޔަށް އޮރިޔާން އެބަވޭ.

  11
 34. ރަބަރޭ

  ހަތަރުވަނާއަށް ޖީބީ އެކޭ ބުނިނަމަ ދޯ މިއަވިއްސަ ހީވަނީ މިގައުމުގާ އުޅެނީ ގަމާރުންނޭ

  10
 35. ައަބްޅޯ

  އަލީ ސޯލިހު އަޅެބުނެދީބަލަ =/5 އަށް ގީބީއެއްލިބެތަނެއް 5ރުފިޔާއަށް ގީބީއެއް ވިށްކަނީ ތިގެއިންތަ؟

  • ާކުލުނު

   ޖޭޕީން ލާފަހުރި ކޮންމެ ބުރާންޗަކީ މިފަފަ ބުރާންޗެ އް.. އެޑިޔުކޭޝަނުގަވެސް ތީގެ ވަ އްތަރެ އް އެބަހުރި.

  • އައސަ

   ޥިއްކަނީ ގާސިމްބެގެ ފާހާނަ ތަށިން

 36. ކިޔުންތެރިޔާ

  މިހާރު ޖީބީ ވެސް ކިރަނީ ކިލޯ އިން. 5 ރުފިޔާ އަށް 1 ކިލޯ ޖީބީ. މިނޫން ދެވަނަ އެއ އްޗެ އް ހަމަ ތި ދިމާކުރާތީ ޕާޓީގަ ނެތީތަ؟

 37. އާދަންފުޅު

  ދުނިޔޭގައި ލިވިން ސްޓޭންޑަޑް ބެލުމުގައި ޕާނެއް ނުވަތަ ބުރެޑެއް ޖެހޭވަރު ބަލާ. މިސާލަކަށް 15 ރ އަށް ޕާނެއް ނަމަ ބުނެވިދާނެ 1 ޑޮލަރަށޭ. އެކަމަކު ވަކިން ޕާނެއް 55ރ އަށް ހުރެފައި، 600 ރ ގެ ޕާން ނެގީމާ 15 ރ އަށް ޖެހުން އެއީ އެހެން ކަމެއް. ޖީބީއެއް ހުރީ 100 ރ އަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް. 699ރ އަށް ޖީއެސްޓީއާއެކު 741 ރ އަށް 50 ޖީބީ ލިބުނީމާ 14 ރ ޖީބީއަކަށް އެބަޖެހޭ.

  ދިރާގު އުރީދޫ ނޫނީ ރާއްޖޭގައި ނޫޅޭނޭ ޖީއެސްޓީއާއެކު އަގުނުޖަހާބައެއް. މީރާގެ ބޭފުޅުންނަށްވެސް މިކަން ހައްލެއް ނުކުރެވޭ

 38. ރައްޔިތެއް

  ރޯދަވީމަ ތިކަހަލައެއްޗހި ކިޔޭނެ...އަގައިން އަވަގުރާނަގޮބިދާނެ ކޮއްކޯ ރޯދަވީއްލަގެން ތިކަމާ ކޮމެންޓް ކުރެވޭނީ

  5
  1
 39. ޒޔދ

  ކަރާކިލޯއެއް ގަތީމަ ހިލޭ ލިބޭނޭއޭ ނުބުނީ؟؟؟

 40. ޑެސިގްނޭޓް ސަވައިވާ

  ސިމްކޮޅު ގަތީމަ މުޅި އުމުރަށް އިންޓަނެޓް ހިލޭ އެއ އް ނޫންތަ؟ 🙈🙈🙈

 41. ޑެސިގްނޭޓް ސަވައިވާ

  ސިމްކޮޅު ގަތީމަ މުޅި އުމުރަށް އިންޓަނެޓް ހިލޭ އެއ އް ނޫންތަ؟👨‍💻

 42. ދަށިއަޑިރައްބޭރެ

  ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުން އޮޅުވާލަ އިގެން ދަމާގަންނަބަ އި ވަރަށްބޮޑު. ފުރީޑޭޓާ ފަސްޖީބީ އިން ތިންޖީބީހުސްވާ އިރަށް ބާކީހުންނަ ދެޖީބީ ސުލޯކަމުން ތިބެންޖެހެނީ އިތުރުޑޭޓާ އަޅަން މަޖުބޫރުވެފަ!!

 43. ފެންފޯއް މަގު

  ހަމަ ހޭގަތަ އަހަރެމެން މިތިބީ ސޯލިހު ކީމަ ވާގޮޔް މީ ނޫނީ ހިނދުކޮޅުގަތަ އެސޮރު އެބުނީ 5ޑޮލަރުގެ ވާހަކަ އޑޕގެ ކޯލިޝަނުގާ ހިފަހަ އްޓާލަން ބޭނުމި އްޔާޖެހޭނީ ފާފަކުަރން ތެދެ އް ހެދެން އޮތްތާކަށް ދޮގުހަދަން ހުރިހާކަމެ ޔަހޫދީ ހިޔަޅުން ދެނެށް ދިވެހިން މޮޔަހަ އްދާގެން ނުގެން ގުޅެވޭނެ ތަންދޮރުނޭގި ތި އްބާ އަޅޮތެރޭގެ ބަ އެ އްރަށްރަށުގެ ކަ އުންސިްލް އިންތިހާބު ވަ އްކަންކޮށްގެން ދަމާގަތަސް ހެޔޮވިސްނޭ ތަންދޮރު ފިލާފަތިބި މީހުން އމޑޕ ސޮރީ މާލޭ އަށްޑު ބޮޑެތި ބަ އެ އްއާބާދީ ސޮރީ

 44. ޙހހހ

  މީނައަށް ފަސްރުފިޔާ ޖީބީ ކިޔަންވީ

 45. ÷ޕޕ

  ބޯބުރާންތި

 46. Anonymous

  މޮޔަވެފަތޯ ތިހުންނެވީ ރާއްޖޭގަ މިހާރު 1ޖީބީލިބެނީ 100ރުފިޔާ އިން މަތިން ވަޒީފާދީފަ ރ އިބޫ ބުނިގޮތަށްދެއްތޯ؟ ތިބުނުއްވީ ބަލަ މޮޔައިންނޭ މީގެ ކުރީ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލިޔަސް މިހާރު އޮޅުވައިނުލެވޭނެ މީހާރު ރައްޔިތުން މާ ވިސްނޭނެ ތިދޮގުތަކަށް ތަބައެއްނުވާނެ ދެން މި ދިވެހިންނެއް މާޝާﷲ ނިކަން ވެރިކަމަށް ކައިރިވެލަބަ 2023 ގެ ފަހުން ތި އެމްޑީޕީއޭކިޔާ ބައިގަނޑު އިޜާދުކުރެއްވިއްޔާ މި ދިވެހި ގައުމުގެ ވެރިކަމާ ދުވަހަކުވެސް ކައިރިވަން ނުކެރޭނެ ތި ޖާހިލުބައިގަނޑަށް

 47. ވާނުވާ

  ކަލޭ ހޭ.. ވީތަ؟ އިސްތިއުފާދީ

 48. ޠޮއި

  ގަމާރު

 49. ދަށިއަޑިރައްބޭރެ

  މަހީކުރީ މަލީހުވަކިކުރީމަ ފަސްރުފިޔާ އަށް ކިލޯ އެ އްލިބޭނެކަމަށް ނޫނީ ފަސްކިލޯ ފަސްރުފިޔާ އަށްލިބޭގޮތަށް ޖީބީ ވި އްކާނީ ކިލޯ އިންކިރާފަކަމަށް ؟؟

 50. ާަަަުުބިސްބުރު

  މިކަލޭގެޔަށް ޖީބީ އޮޅުނީ މީނަގެފަޓުލޫނުގެ ޖީބަށް ރުފިޔާވަތްވަރުން ޖީބަށް ޖީބީއޭ ކިޔުނީ ކަލޯ ރޯދަމަހުވެސް ވަށްކަންނުކުރެ ސޯލިހުވެބަލަ ރަށްޔަތުންނަކީ ގަމާރުބައެއް ކަމަށްތަ ކަލޭ ހީކުރަނީ. .

 51. އަބްދުﷲ

  މިގެއްކަށް 5 ރުފިޔާ އަކަށް ނުލިބޭ. ހިސާބު އަކުރުން އަދަދު ގެންނަން އަހަރެމެންނަށް ވެސް އެނގޭ.

 52. އަލުވި ސޯލިހު

  5 ރ އެއްކިލޯ ޖީބީ؟ ގަނެންބާ މިއޮތީ ސޭލު އަޅުވާފައި؟ 400ރ ޕްކޭޖަކަށް މަށައްލިބެނީ 7ޖީބީ1 ތިބޭފުޅުންނަށް ކިހާވަރެއްތޯ؟

 53. ޖީބީ

  މަނިކުފާނު މޮޔަފުޅުވީތޯ؟
  ބުނަން އޮތް އެތި ބޮޑު ކަމުން ރޯދަ މަހު ބުނެވޭކަށް ނެތް... ބޯ ހަލާކު ވާ ވަރުވޭ.
  މި ބައި މީހުން ހޮވި މީހުނަށް މަގޭ ސަލާމް.

 54. ޔޯޔޯ

  ރޯދަމަހު މީހުންގެ އަނގަގޮއްވަން ނޫޅޭ

 55. ރުޅި ގަދަނުވޭ

  މި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރު ކަމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަ ވެއްޖެ.

 56. ހުވަދު އަތޮޅުން : ދޮން އަޙައްމަދާގެ މުކުރިޔާ / ދޮން އަޙުމަދު އާބެ

  ޢަލީ ޞާލިޙް އަކީ ވެސް އުރަތްޕެއް ނެތް މީހެކެވެ. ތަސްމީނު ފަހަތުން ޑީއާރުޕީގައި އުޅެފައި ދެން ގޮސް ޖޭޕީ އާއި ގުޅިގެން ބުރުމާގެ ބޯކާލައިގެން ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ކަމަށް އައީއެވެ. ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް ހިހޫތަނުން ފަރިއްކުޅުއްވަން ދެނެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

 57. ހިސާބު ޓީޗަރ

  1 ރުފިޔާއަށް 5 ޖީބީ ދެއްތޯ؟؟؟

 58. ތީދެން

  ބުނީމާ ސޯޅަ

 59. ސޭޙް

  5 ޖީ ބީ ސޯލިޙް