ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކުރައްވާ މަސައްކަތަކީ ބަގާވާތެއްގެ ގޮތުގައި، އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ރައީސް އިބްރާހިމް އިސްމާއި (އިބްރާ) ސިފަ ކުރައްވައިފިއެވެ.

އިބުރާ މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ރިޔާސީ ނިޒާމަކުން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ބަދަލުކޮށް ބޮޑުވަޒީރެއްގެ ގޮތުގައި ގައުމު ހިންގެވުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުރިކަން ރައީސް ނަޝީދު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ދަންނަވާފައި ވަނިކޮށެވެ. ރައީސް ނަޝީދު އެ ވާހަކަ ރައީސް އަށް ދެންނެވީ މެސެޖެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.

އެކަން ރައީސް ނަޝީދު ހާމަކުރެއްވުމާއި އެކު ރިޔާސީ ނިޒާމާއި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގެ ބަހުސް މީސްމީޑިއާގައި ވަނީ ހޫނުވެފައެވެ.

މަޖިލީސް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަދަލުކުރުމަކީ ބަގާވާތެއް ކަމަށް ސިފަކުރައްވާ އޭނާ ވަނީ އޭރު ވެސް މިހާރުވެސް ބަގާވާތާއި ދެކޮޅުކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު، މުހައްމަދު ރަޝީދު ހޮވަން ވޯޓުދެއްވާފައި މިހާރު އޮތް ރިޔާސީ ނިޒާމުގައި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ބަހައްޓަން ކަމަށާއި އޭނާ ހޮވީ ނިޒާމު ބަދަލު ކުރަން ނޫން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

"ބޮޑުވަޒީރަކު ހޮވައިގެން ވެރިކަން ހިންގުމުގައި އުޅޭކަށް ނޫން" އިބްރާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އޭނާ ކުރެއްވި އިތުުރު ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަދަލު ކުރާ ނަމަ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ވެސް އަލުން އިންތިޚާބު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

"ތިޔަތާކު ނެތް ވަޒީރުކަން ހަވާލުކުރެވޭނެ އެކަކުވެސް" އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވަނީ ރައްޔިތުން ނިންމާފަ އޮތްކަމެއް މަޖިލީހުން ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ރައީސް ނަޝީދު އުޅުއްވަނީ ހައިސިއްޔަތު އޮޅިގެން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

20 ކޮމެންޓް

 1. އަލި

  މާކުރިންވެސް 19 ދިވެހިންގެ ލޭބުއި ބޮޑު ބާގީއެއް....

  46
  • ޒައިން

   ހައްހައްހާ!! މިސޮރަކީ ނިކަން ބަޢާވާތާ ރައްޓެހި ސޮރެއް ދޯ؟؟ އެމް.ޑީ.ޕީއާ ރައީސް އިބޫގެ ސަރުކާރަށް ތާއީދު ނުކުރިޔަސް 5 އަހަރުގެ ކުރިން ވެރިކަން ދޫކޮށްލަން ނޫނީ ސަރުކާރު އުވާލަން ތާއީދެއް ނެތް.. އަދި އަމުދުން މި މޮޔަ ބުއްޅަބޭ އަށް ބާރު ލިބޭ ގޮތަށް ވެރިކަމުގެ އެއްވެސް ބާރެއް ދޫކޮށްފިނަމަ އިބޫއަށް ރައްޔިތުން މާފެއް ނުކުރާނެކަން ހަނދާން ކުރާތި.. ރައްޔިތުން ވެރިކަން ދިނީ 5 އަހަރަށް.. އެހެންވީމަ މި 5 އަހަރު ވެރިކަމުގަ ހުރެލާ ބުއްޅަބެއަށް ވުރެއް އިބޫ ހުރުން 1000 ގުނަ ރަނގަޅުކަމަށް ފެނޭ

   10
 2. ފަރީދާ

  މިޔޮއް މާތް މަސްއަރުގަ ބުއްޅަބޭ ތަންކޮޅެއް ހައިބޮޑުވެފަ ހުރީމަ މޮޔަގޮވެނީ...

  43
  • ލައިކް

   މީނާ ދޮށީ ދަރި މީރާ ބުންޏެއްނު އައްޕަ ބަޢާވާތެއް ނުކުރާނެއޭ.. ކޮން ހަޑިއެއް ހާވަން މިހާރު މިފެށީ؟؟ ސޯކޯލްޑް ބެސްޓު ފުރެންޑާ ދެކޮޅަށް މިއޮއް ނިކުތީ ކެތް ނުވެގެން.. ހިތުން ޑިމޮކުރެސީ އައްޕަޔޯލަ.. ބަލަ އެހެން ވިއްޔާ ކެތްކުރަންވީނު، ރައްޔިތުން 5 އަހަރަށް ހޮވި ރައީސްއެއް އެބަހުރި.. ސަރުކާރު އުވާލާސޭ ތިޔަ ގޮވަނީ ކޮން ޑިމިކްރެސީއަކުން ދަސްކޮށްގެން؟؟

 3. މަމީ ރައްޔިތެއް

  ނަޝީދު ތިޔަ އުޅުއްވަނީ ޤައުމު ހަލަބޮލިކޮށްލާ ބަޤާވާތެއް ގެންނަން. މާތްﷲ އިރާދަފުޅުން ތިޔަކަމެއް ނުވާނެ.
  ޤައުމުދެކެ ލޯބިވާނަމަ ރައްޔަތުންގެ ނިންމުމަށް ބޯލަނބާ! ނޫން ނަމަ އިސްތިއުފާދީފައި ގެއަށް ވަޑައިގަންނަވާ.

  39
 4. ދަރަނި ދަންތުރަ

  ކެނެރީގޭ ނަސީދަކީ ގައްދާރެއް މިގައްދާރު މިގައުމުން ބޭރުކުރައްވެއްޖެ ރައްޔިތުން މިކަމާ ނުކުންނަންވެއްޖެ ޔާﷲ މިނުލަފާ ޖާހިލުގެ ކިބައިން އަޅަމެން ސަލާމަތްކުރައްވާށި އާމީން

  48
  • އަބީ

   ހައްޤު ދެތު އަމިއްލަ ޕާޓީއަށާ ބެސްޓު ފުރެންޑަށް ޢައްދާރުވާ މީހަކު ކާކަށް ލޯޔަލް ވނި ދޯ؟؟

 5. ރަދީފް

  ބޯދިގުގެ ސީވީ ރޯދަމަސް ވީމަ މިތާ ލިޔެވެން ނެތް.

  19
 6. ފަލަކު

  މި މާތް މަސްވަރުގަ ކެނެރީގޭ ވަބާއިން ސަލާމަތް ވުމަށްއެދި މާތްރަސްކަލާންގެ ހަސްރަތުގަ ދުއާ ދެންނުވަމަށް ގައުމުދެކެ ލޯބިވާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަން ގޮވާލަން

  41
 7. ތުއްޓެ

  އަލަގަހަކުން ކެޔޮ ނިރެއް ފަޅާނެތޯއެވެ. ވީމާ އެއެއްޗަކުން ނުކުންނާނީ އެއެއްޗެއްގެ ނިރު ނޫންތޯއެވެ! ވީމާ ބަޣާވާތްކުރުމަކީ ވެސް އެކަހަލަ ކަމެއް ނޫންތޯއެވެ. މިބުނީ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ!

  34
 8. ބޭގަމް

  19 ދިވެހިންގެ ލޭ ބުއި ބާޣީ އައުލާދުގެ ލޭ ނަޝީދުގެ ހަށިގަނޑުގައި ހުންނާނެ! ދެން ޖެހޭނީ ހޭނައްތާލާފަ ލޭ ބަދަލުކޮށްލަން. އެ އަޢުލާދަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކު ރައްޔިތުން ކަތިލާފަވެސް އޭނާ ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރެވޭތޯ ބަލާނެ . ފެށުނީއްސުރެ ޤައުމުގެ ވެރިކަން ނުކުރެވިގެން އުޅޭ އައުލާދެއް،

  32
 9. ވެރިޔާ

  ވެރިކަމާހެދި ހަމަ ނޭވާ ނުލެވިގެން އުޅޭ ބޮ އްޅަބޭ.

  8
  2
 10. އަބްދޫ

  2012 ވަނަ އަހަރު ނަސީދު ގެންނެވި ދުސްތޫރީ ބަގާވާތް މިހާތަނަށް ތަހުގީގު ކުރެވިފާ ނެތުމަކީ ނަސީދަށް ލިބުނު ހިތްވަރެއް. މިހާރުވެސް ނަސީދު ލިއުނު ލިއުން ފެންނަން އެބައޮތް ގާނޫނުއަސާސީ ގަޑުބަޑުކޮށް ބާރުތައް އަތަށް ނެގިވާހަކަ. ގާނޫނުއަސަސީ ވަނީ ހުއްޓިފާކަމަށް ނުވަތަ ގަނޫނުއަސަސިއަށް އަމަލުކުރުން ހުއްޓާލިކަން ކުރި އިއުލާން. މި މައްސަޮލަ ނުބެލެންވިސަބަބު ކޮބާ؟

 11. ހުސޭނުބޭ

  ބަޣާވާތް އެއީ ބުއްޅަބޭގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ ވިރާސީ ބައްޔެއް! ވީމާ އެކަން ނުކޮށް ނުހުރެވޭނެ! ތި ނޫނީ ނުހުންނާނެ ވެރިކަމުގައި ހުރެގެން އަމިއްލައަށް ބަޣާވާތްކުރި މީހެއް.

 12. ސިޑް

  ހައްދާ ތިއުޅެނީ މޮޔަވެގެން މިރާއްޖެ ވިއްކާ ނިއްމީ ވެސް ތިކަމުގަ އިންޑިއާ ޔައް

 13. ާައަހުމަދު

  އިބުރާ އެއުޅެނީ ބަދަލުގެ ގޮތުގަ ގެޔަށް ވަންނަވަރު މަދުވާތީ.

  3
  2
 14. ރޯ

  މީނައާ މީނަގެ އާއިލާއިން މިގައުމުގަ ކުރީ މުޅިންވެސް ބަޣާވާތް

 15. ޑަބިޔާ

  މާކުރިންވެސް 19 ދިވެހިންގެ ލޭބުއި ބޮޑު ބާގީއެއް....، އެޖެންޑާ 19 މީ 19 ސަހީދުވި ދިވެހިން މިކަން ފާހަގަ ކުރަން ކިޔާގެން އުޅޭނަމެއް މި މީސްމީހުން ރަނގަޅުވާނެތަ

 16. އެމަންޖެ

  މީނާ އަރުވާ ޖަހަންވީ.

 17. މުހައްމަދު ޝާހިދު

  ތިޔައީ ޔަގީންވާ ކަމެއް. ރައްޔަތުން ހޮވާފައިހުރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް މީނަ ތިޔަ ދެއްކެނީ ބިރު. ނަޝީދުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް، ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅާ މީނާ ހައްޔަރު ކުރަންޖެހޭ.