ކ. އަތޮޅު ކުޑަވިލިނގިލި ރިސޯޓް ކައިރީގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި ރޯވެއްޖެ އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ، އެ ދޯންޏެއްގައި ރޯވެގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ މިރޭ 3:23 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

ރޯވި އެ ދޯނީގައި ހަތަރު މީހުން ތިބި ކަމަށް އެމްއެެންޑީއެފްް އިން ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ ތެރެެއިން އެކަކަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވިއެެވެ.

އެމެެއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ، ރޯވި ދޯނިން އަލިފާން ނިއްވުުމަށްޓަކައި ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެޑިޓަރ ނޯޓް: މި ހަބަރުގައި ފުރަތަމަ ލޯންޗެއްގައި ރޯވި ކަމަށް މައުލޫމާތު ގެނެސްދެވިފައި ވަނީ އެމްއެންޑީއެފް އިން ދިން މައުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

 1. ވާނުވާ

  ޢެއީ ލޯންޗެއްނޫން ސަފާރީއެއް

 2. ހާރުދަން

  ސަލާމަތްވިމީހާޔައް އަވަހައް ހާރުކާންދީ ދެންތިބިމީހުންފެންނަންވާއިރަށް ހުރިހާމީހުންގަދަވެ ހިޔޮހާލުގަލައްވާޝި އާމީން

  10
  2
  • ބރ

   މީހަކު ގެއްލުން ވާހަކައެއް ނެތް.ރަންގަޅައް ހަބަރު ކިޔާލުން އެދެން😊

   2
   1