ކާޑު ބަސްތާތަކެއް ގައި މައްޗަށް ފުރޮޅާލައި އެސްޓީއޯގެ މުވައްޒަފުން ތަކަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

އެސްޓީއޯގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މި ހާދިސާގައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާ ވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެ މީހުންނަށް ފަރުވާދެމުން ދަނީ ހުޅުމާޅެ ހޮސްޕިޓަލްގައެވެ.

އެ މީހުންނަށް ލިބިފައި ހުރީ ކޮން ކަހަަލަ އަނިޔާތަކެއް ކަން އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ.

އެސްޓީއޯގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، އެ މީހުންގެ ހާލު ބެލުމަށް އެސްޓީއޯ ގުދަންތަކުގެ ވެރިޔާ އާއި ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަމްރު ހުންނެވީ ހޮސްޕިޓަލްގައި ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

1 ކޮމެންޓް

  1. ދަރަނި ދަންތުރަ

    ސާބަހޭ ސާބަހޭ މިއީ މުސީބާތުގެ ވެރިކަމެކޭ ވޯޓުން ވަށްކަންކޮށްގެން ވެރިކަމަށް އައީމަ ހިތްހަމަޖެހުމެއްނުލިބޭނޭ މުޅިންވެސް ހިތާމަޔާ ހިތްދަތިކަމޭ ދެވަނަފަހަރަށް ފައިސާ ޗާޕުކުރަނީ ކޮބާހޭ އެމް ޑީ ޕީ ގެ ނޫ އިގުތިސޯދު ގައުމުދަވާލާފިޔޭ