މިއަދު އިރުއޮއްސި 18:00 އާއި ހަމައަށް ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އިން އިތުރު 386 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

މިއަދަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އިން އެންމެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި ދުވަހެވެ.

މިއަދު މާލެ އިން 105 މީހުން ކޮވިޑަށް ފައްސިވިއެވެ. އަތޮޅުތެރޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުން 198 މީހުން އަދި ރިސޯޓްތަކުން މިއަދު ހަ މީހުން ފައްސިވިއެވެ.

މިއަދު ރާއްޖެއިންް 386 މީހަކު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައި ވަނީ 3289 ސުންކު ނަގައިގެންނެވެ.

މިހާރު ރާއްޖޭގައި 4009 މީހަަކަށް ކޮވިޑް ބަލީގައި ފަރުވާދެމުން އެބަ ދެއެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 28،588 އަށް އަރާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 24،499 މީހަކު ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

6 ކޮމެންޓް

 1. މަންނާނު

  ބަޔަކު ޑޮލަރުކޮޅެއް ހޯދަން ކުރިކަންތަކުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ހިތިވާނެ މިއީ އިންޑިއާ ވޭރިއަންޓް ފެތުރުން އެޗް.ޕީ.އޭ ހިމޭނުން ..

  20
 2. ސަރުދާރު

  ތިކަމާ ޒިންމާވާން ޖެހޭނީ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ކަރަންޓީނަށް އިންޑިއާމީހުން ގެނައި މީހުން ދެން މައުސޫމްއާ މައިމޫނާ.

  17
 3. މަންނާނު

  ތިކަމާ ޒިންމާވާން ޖެހޭނީ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ކަރަންޓީނަށް އިންޑިއާމީހުން ގެނައި މީހުން ދެން މައުސޫމްއާ މައިމޫނާ.

  13
  2
 4. ވައިރަސް

  ލާދީނީ ސަރުކާރުގެ ބަލާވެރިކަަން މި ގައު މަށް ޖެހިފަވަނީ

 5. ގައުމު

  އެޗް ޕީ އޭ އަށް ގުޅާތާ މިޔަދައްމިވީ 3 ދުވަސް ފޯނެއްނެގެނީކީއްނޫން މީދެން ބޮޑުވަރު މަރުވެގެން ސަންދޯއްޖެހީމަ މިމީހުންގެ ހަބަރުމިވަނީ

 6. ޒަކީ

  ޕީކަށް އަރަނީ ކޮންދުވަހަކުންބާ؟