ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ކޭމްޕެއް އެލިއާއިން ފަށައިފި

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ފަސޭހައިން ލޭ ލިބިދިނުމަށް މަގުފަހި ކުރުމަށްޓަކައި އެލިއާ އިންވެސްޓްމެންޓާއި މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސަސް އާއި ގުޅިގެން ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ކޭމްޕެއް މިއަދު ފަށައިފި … Continue reading ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ކޭމްޕެއް އެލިއާއިން ފަށައިފި