ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު އެމަނިކުފާނުގެ ފޮޓޯއެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާއްމު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިފޮޓޯއިން ފެންނަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުރުން އޭޑީކޭގެ ބައެއް ނަރުހުންނެވެ. މިފޮޓޯ ނަންގަވާފައި ވަނީ މިއަދު ފާހަގަ ކުރާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މިހާރު މީސް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން އަދި މިހާތަނަށް ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން ރަސްމީކޮށް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކަވައެވެ.

ނަމަވެސް ހަމަލާއަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނަޝީދު ވަނީ ދެންމެ ޓްވީޓެއް ކުރައްވާފައެވެ.

ޓްވީޓްގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރައަށް މަރުހަބާ އާއި ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށެވެ. "މާތްﷲގެ ހެޔޮ ރަހުމަތްފުޅުން ތިޔަބޭފުޅުންގެ ތި އެދިވަޑައިގަންނަވާ ހެޔޮވެރިކަން ހޯދައިދިނުމުގައި ދެމިހުންނާނަން." ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދުގެ ޓްވީޓްގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އީދުގެ ތަހުނިޔާ ވެސް ރައްދުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

(ތަފްސީލް އަންނަނީ)

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

29 ކޮމެންޓް

 1. އެލެކްސް

  ކޮބާމާސްކު؟؟ ފަރުދީޒިންމާ އަދާކުރައްވާ

  43
  1
 2. ރަށުމީހާ

  މަ ރަގަޅޭ

  14
  2
 3. ަސދަސދަ

  އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން.
  އައްނި އަބަދުވެސް އިދިކޮޅުގައި ހުންނަންވީ އެއިރުން ގައުމު ކުރިޔަށް ދާނީ.
  ވެރިކަން ލިބުނީމާ ރިލެކްސްވަނީ އަދި ހުރިހާ ކުންފުނިތަކެއް ހިންގަން ބޭރު ކުންފިނިތަކާއި ހަވާލުކޮށް ނުވަތަ ހިއްސާ ވިއްކާލީމާ ދިވެހިން ތިބެނީ ފިޔަކޮށާލާފައި ތިބޭ ދޫނިތކެއްހެން.

  32
  4
 4. އަލިފެއް!

  ހާދަ އިނޮސެންޓް މީހެކޭ ދޯ ދެންމީ

  23
  2
 5. ސްޓަންޓް މޭން!

  "ބޮޑު ޚިޔާނާތް" މިފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް ޑައިރެކްޓް ކުރީ ކެރެފާގޭ ނަޝީދު (ބުއްޅަބޭ) އާއި އަދީބު (ބުރޯ)! އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ކެމެރާގެ ފުރަގަހުގައި ބުއްޅަބޭ އާއި އަދީބުގެ ބައިވެރިން މިފިލްމު ތިޔަ ބެލުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމުގައި ވަރަށް ބުރަކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި!

  38
  2
 6. ﷲގެ ހެޔޮ ރަހުމަތް

  ހާދަ އުފާވެއްޖެއޭ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަ ކަށްއެދެން ﷲކުރިޔަށް އޮތްތާގައި ނަސީދު ނުރައްކާ ތެރި ކަންތައްތަކުން ރައްކާތެރި ކުރައްވާދޭވެ އާމީން

  16
  24
 7. Anonymous

  الحمدلله
  ހިތަށް ފިނިކަން ލިބިއްޖެ.
  ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތާއި ދިގުއުމުރުފުޅު މިންވަރު ކުރައްވާށި އާމީން

  17
  25
  • ސަލީމް

   ﷲ ގެ މަގަށް ރުޖޫޢަވެ، ތައުބާވެ، ރަގަޅުގޮތުގަ އުޅެން ފަށްތަވާ! ޢޭރުން އުފާވެރި. ان شاء الله

   15
   1
 8. ށަސީދު

  ކަލޭ ކޮންމެހެން ދެން އަހަރުމެނަން ރަގަޅީ މަޑުން ހުރުން

  38
  2
 9. އިތުރު މިތުރު

  ނަށީދުގެ ފަހަތުން ހެޔޮ ވެރިކަމަކަށް މިޤައުމުގެ އަފްރާދުން ކުޑަކޮށްވެސް އިންތިޒާރެއެއް ނުކުރަމުއެވެ.

  52
  3
 10. ސަޒާ

  ބޮލައް ރޭޒާ ފުކެއް ވަތްކަމައް ބުނިއިރު ބެންޑެޖުކޮޅެއްގެ ހިސާބުވެސް ފެންނާކައް ނެތް

  46
  2
 11. ހޯދާ

  މިސްޓާރ ބީން ކަމަ ފުރަތަމަ ހީވީ...

  33
  1
 12. މަބޭ

  ހަމަތިގޮތައް މެލޭސިޔާގެ ޑޮކްޓަރުންނައްވެސް ށުކުރުއަދާކުރައްޖެހޭ ވެރިކަމުގަހުންނެވިއިރު މެލޭސިޔާގަ ދިމާވިކަންތަކުން ސަލާމަތްކޮއްދިނީ އެމީހުން.

  20
  1
 13. ރިފާން

  ކަލޭތީ އެންމެ ބޮޑުވަގު .

  34
  2
 14. އިސްތިއުފާ

  މަޖްލީހުގެ ރައީސް ކަމުން ދެން ކެނެރީގެ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ދީފައި ދެން އެޖާގަ އެހެން މީހަކަށް ދޭންވީއޭ މަޖްލީހުގެ ރައީސް ކަމުން ކެނެރީގެ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ

  32
  3
 15. މާލީ

  ކަމެއް ނުވޭނު ތި ޔަކަށް

  28
  1
 16. މަޖުބޫރީހާލަތް

  މަޖިލީހުގެ ރައިސް ފައުޒިއްޔާ ޖަރުމަނައް ގެންދަނީބާ

  30
  1
 17. އަސީ

  ކުކުޅު ކެރެނޑި

  21
  1
 18. މީން

  ނޯ ވަން ކެއަރސް

  25
  1
 19. މަވޯޓާ

  މިހާރުވެސް މިއޮތީ ހެޔޮވެރިކަމެއްތާ؟ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ފެނާ ނުލާ ދިރުވާލާއިރުވެސް ވާކަމެއްނޯވޭ.ނުބައި ކުރެއްވި ހުރިހާކަމެއް އެދަނީ ފާޅުގަ ކުރަމުން.ވާކަމެއް ހަރާމް.ހެޔޮވެގެންވާނީ މިވަރު.މިވެރިކަން ގެނައީ ޔާމީން ސަރުކާރު ކަމުނުގޮސްގެން.އެކަމަކު ޔާމީން ސަރުކާރާ އަޅުވާވެސް ނުކިޔޭ.މިސަރުކާރުގަ ކަރަޕްޝަން އިންތިހާއަށް.

  26
  1
 20. ސާބަސް

  ތީނަ ތިހުރީ ހުރިގޮތަށް ލޮލެއްބޮލެއް ނެތް ގޮވާފައެއް. މީނަ ކުޅުނު ބޮޑު ޑުރާމާގަނޑެއްދޯމީ

  38
  2
  • ވަރަށް

   ބޮޑު ޑުރާމާއެއް ހަމަ

   11
 21. ސިކުނޑި

  މަރުހަބާ ރައީސް ނަޝީދު

  1
  9
 22. Anonymous

  ތިޔަ ދެންމާ މުހިތްމު މީހެއްނޫނޭ އިރުލޮޅަކާ ފޮޓާޖަހާކައް. ތިޔަ މިގައުމާ ރައްޔިތުންނައް ޖެހިފާވާ ބަލާވެރި ކަމެކޭ.

  11
 23. އަލީ

  އަހަރެމެން ބަލައެއް ނުގައްނައް

  11
  1
 24. ލޮނުމިރުސް

  ހެޔޮވެރޮކަމެއް ކަލޭ މިގައުމަށް ގެނުވާނެ ތިޔަރީއެއް އަޅެ ވިދާޅުވެ ދެއްވާ! ، މިއީ މުސްލިމު ގައުމެއް ، މާތްﷲގެ ކަށަ ކުޅަދުން ވަންތަކަން ގަބޫލު ކޮށް ، މި މާތް ދީނުގައި މިޖަޒީރާ ތަކުގެ މީހުން އުޅޭތާ އެތައް ވަރުނެއް ވެއްޖެ ، މި މާތް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ، ފާޅުގައި އެއްޗެހި ގޮވާ އުޅޭ މީހުން ނަކީ ކަލޭމެންގެ ގާތުގައި ބޮޑުން މާތް ވެގެން ވާ މީހުން ،ނިކަން ބައްލަވާ މިހާރު މި އޮތް ވެޅިކަން ،،، ގާތުގައި ބޮހުންނަށް ތިއްބެވީ އިސްލާމު ދީނުގެ އަދުއްވުން ، ދެން ކޮން ހެޔޮވެރި ކަމެއް ގެ ވާހަކަ ތިޔަހެން ދައްކަވަނީ ، ކަލޭ ތީ މިގައުމު ފަނާ ކުރުމުގެ އަސްލު މި ގައުމުގެ އަތާތުރުކު ،މާތިރިވެ ދެންވެސް ހުރޭ ، ޔާﷲ! މިކަލޭގެޔަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާ! މިގައުމު މި މުނާ ދިގު ކަލޭގެ އަތުން ސަލާމަތް ކުރަށް ވާށި ، އާމީން

  6
  1
 25. ކުޑަކާށި

  ކުރޮނޑި މޫސަ ހެންހީވަނީ ...

  8
  1
 26. ސަޓޯ

  ފޭކު ނަޝީދު

 27. އިލްޔާސް ވަހީދު

  އެހާބޮޑެތތ އޮޕަރޭޝަން ބޮލުގެފަހަތުން ކަކުލުހުޅުގެޔާ ލިވާގެއޮޕަރޭޝަން ކުރީމަވެސް އޭލިޔަންއެވީމަތާ ހީލިން ޕަވާރް ވަރުގަދައީ އަދި މިހާއަވަހައް 11 ގަޑިއިރު ދިގުދަތުރުވެސް ކުރެވޭ ދިވެހިންނަކީގަމާރުން ކަމަށް މިމީހުދެކެނީ އަބަދުވެސް މިކަމަށް ބަދެލެއްގެނަންޖެހޭއެބަރައިޔުތުން ވިސްނާ .....