ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިތުރު ފަރުވާއަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވުމަށް ޕްރައިވެޓް ޖެޓް ހަމަޖައްސައިދިނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ނޫން ކަން އާއިލާއިންނާއި ބައެއް މަސްދަރުތަކުން "ވަގުތު" އަށް ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު ހެނދުނު 10:45 ހާއިރު އިތުރު ފަރުވާއަށް ޖަރުމަން ވިލާތަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވީ ޕްރައިވެޓް ޖެޓެއްގައެވެ. އެއާއެކު އެ ވަރުގެ ޚަރަދެއް ކޮށްފައި ވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުންތޯ އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ވެސް ދަނީ ސުވާލު ކުރަމުންނެވެ.

"ވަގުތު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނޫސް ބަޔާނެއް ނެރުމަށް ވެސް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. މިހާތަނަށް "ވަގުތު" އިން އެއްކުރި މައުލޫމާތުން ކަށަވަރު ކުރެވިފައިވާ ގޮތުން އެ ޖެޓަކީ ޖަރުމަން ވިލާތުގެ ކޮންމެ ވެސް ފަރާތެއްގެ އެހީގައި އިންތިޒާމު ކޮށްފައިވާ ޖެޓެކެވެ.

މި ކަން "ވަގުތު" އަށް ކަށަވަރުވިތާ ބައި ގަޑިއިރު ފަހުން މަޖިލީހުން ވަނީ ނޫސް ބަޔާން ވެސް ނެރެފައެވެ. އެ ނޫސް ބަޔާނުގައިވާ ގޮތުން އެމަނިކުފާނު ފުރާވަޑައިގަތް ޖެޓަކީ އެއާ އެމްބިއުލާންސްއެކެވެ. އޭގެ ޚަރަދާއި ނަޝީދުގެ ބޭސް ފަރުވާގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސަނީ ޖަރުމަނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ކޮންސުލް ކްރިސްޓިއަން ވޮން ސްޓެޓެން މެދުވެރިކޮށެވެ. އެ ކަމުގެ އިންތިޒާމުތައް ބަލަހައްޓާނީ ޖަރުމަން ސަރުކާރުން ކަމަށެވެ.

ނަޝީދު ޖަރުމަނުވިލާތަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވީ އޭޑީކޭގައި ހަފްތާއެއްހާ މުއްދަތަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ފަހުއެވެ. އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއިން ސަލާމަތްވެވަޑައިގެންނެވީ ވަރަށް ހަނިގޮތަކަށެވެ. ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޒަހަމްތަކުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާޖަރީތަކެއް ވެސް ހެއްދެވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާއެއް ދީފައި ވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އިރާކޮޅެވެ. އެއީ އެމަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅު ކަމަށް ގ. ކެނެރީގެއިން ނުކުންނަވާ އެ ގެ ހުންނަ ނީލޯފަރު ހިނގުން މަގާއި މަޖީދީ މަގާ ކަންމައްޗާވީ ހިސާބަށް އެމަނިކުފާނު ހިންގަވާފައިވާ ވަޑައިގެންނެވި ތަނާ ބޮމެއް ގޮއްވާލައިގެނެވެ. ބޮން ހަރުކޮށްފައި އޮތީ އެ ސަރަހައްދުގައި ޕާކް ކޮށްފައި ހުރި ސައިކަލެއްގައި ހަރުކޮށްގެނެވެ.

މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ ބޮމުގެ ހަމަލާގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވި ތިން މީހުނެވެ. މި މީހުން ގުޅިފައި ވަނީ ހަރުކަށި ނިރުބަވެރި ވިސްނުމުގެ ބަޔަކާ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

64 ކޮމެންޓް

 1. ސަމާ މާލެ

  ދައުލަތުން ވެސް ޖެހޭ ރައީސް ނަސީދުގެ ބޭސްފަރުވާ ހަމަޖައްސާދޭން. ދިވެހިންނައް ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮއްދިނީ، ނަސީދުކަށް، މުޅި މިގައުމުގެ އެންމެން ގަބޫލުކުރޭ. 30 އަހަރުގެ ބިރުވެރި ނާމާންކަމުން، މިގައުމު ސަލާމަތް ކޮއް، މިއަދާ ހަމަޔައް ގެނައީ، ރައީސް ނަސީދުގެ ބުރަ މަސައިތްކަތުން.

  84
  427
  • ނިކަ

   ދަޢުލަތުން ޙަރަދު ނުކޮށްދޭށެކޭ ނުކިޔާ އެކަކުވެސް..އެކަމު ހައްދުން ނެއްޓީމަ ނޫނީ އެހެން އިޙްސާސްކުރެވެންޏާ އެކަން ސާފުކުރަން ސުވާލުކުރާނެ އެއީ މައްސަލައެއް ނޫން.. ރައީސްކަން ކުައްވާފަ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން އަދާ ކުރައްވާ ފަރާތެއްވީނަ ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ޤައުމަކުންވެސް ހާއްސަ އިނާޔަތްތަކާ ރައްކާތެރިކަން ދީފަ އޮންނާނެ އެވާހަކައެއް ނޫން މިދައްކަނީ އޮޅުވާލަން ނޫޅޭ

   177
   13
  • ރައްޔިތުމީހުން

   ސަމާ ވަރަށް ގިނައިން ބޮނޑިބަތަ ކައިފަ ހުރިކަމަށް ލަފާކުރެވޭ

   63
   6
  • ޏަވިޔަނި

   ރައީސް ކީރިތި ކުރެއްވީމަ މީހަކު ފޮނުވި ޖެޓެއް ތީ

   57
   5
  • ނުދަންނަމީހާ

   ބޭސްކޮށް ދޭންވީ ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގަ. އެކަމަކު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދީގެނެއްްނޫން. ވެރިކަން ކޮށްފަ ހުރި މީހަކަށްވެފަ މިހާރުވެސް މަޖްލިސްގެ ރައީސް ކަމަށްވާތީ. އޭނަ ކޮށްދިން ކަހަލަ ވެރިކަމެއް އަހަރެމެން ބޭނުމެއްނޫން. 5 އަހަރުގެ ދައުރެއް ލިބުނު ނަމަ ރަލާ އޫރުމަސް އާއްމު ފިހާރަތަކުން ގަންނަން ލިބި ޒިނޭކުރީމަ ހައްދުން ޖެހުން ހުއްޓި ކިތައްމެ ކަމެއްވިސް ތޯއްޗެ، އެހެންނާފަހެ ވެރިކަމުގައި ހުރެ ރޭޑިއޯ ސްޕީޗްގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވަނީ އާއްމުންގެ ޚިޔާލްހޯދަން ބޭނުމޭ ޒިނޭ ކުރާމީހުންގެ ގައިގައި ހައްދު ޖެހުމުގެ މައްސަލައިގައި. ކަނޑައެޅިގެން ޤުރުއާނުން އައިސްފައި އޮތް ޙުކުމެއް ބަދަލުކުރުމުގެ ޚިޔާލްވެސް ހިތަށް އަރުވާނި މުނާފިގެއް ނުން ދެން ކާކުބާ! އޭނާގެ ތިމާގެ މީހާ ބުނަނީ އޭނަގެ ވާހަކަ އަޑުއަހާމީހުން އޮޅުވަލަނީޔޭ. އޭނާގެ އަގައިން ނުކުންނަ ޖުމްލަތާ އަޑުއިވޭނީ އޭނާގެ ހިތަށްއަރާ އެއްޗެތި އިނގޭނި ހަމަ އޭނަާއަށް ދޮއްތަ
   ހެޔޮ ވެރިކަމަކާ ހެޔޮ ޑިމޮކްރަސީއެއްތާ ގެނެސްދިނީ. ބޮމް ގޮއްވުމާ އަލިފާން ބޯޅައުކުމާ ލަދު ހަޔާތް ކެނޑުވުމާ ކޮންމެ މީހަކާ ދިމާލަށްވެސް ހަޑިހުރުތު ބަހުން ވަހަކަ ދެއްކުމާ މިފަދަ ހުރިހާ ކަމަކީވެސް މިނިވަންކަމޭ ކިޔައިގެން ތިޔަބުނާ ބޭފުޅާ މަމެންގެ މި ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފް ކޮށްދިން ކަނތައް ވިއްޔަ.

   85
   9
  • އިބްރާހިމް

   ދައުލަތުގެ މުދަލުގައި ހުޅުޖަހައި 200 މިލިއަން ގެއްލުންކު ރީމާ ކޮންމެހެންވެސް މީނަ ގޮނޑިދުއްވަން ޔޫރ ރަޕަށް ފޮނުވަންޖެހޭ

   18
   2
 2. ކަތިބް

  ތިޖެޓްގެ ބަދަލު ދިވެހިން ދޭންޖެހޭނެ. ރަގަޅަށްވިއްޔާ އިޒްރޭލް ދައުލަތް ބަލާގަތުމަށް މަޖިލީހުން ވޯޓް ނަގާނެ

  173
  50
  • ޖެޓްލެގް

   ތިޔައީ ހެލްތްމިނިސްޓަރު ނިންމާފަ އޮތްކަމެއް.

   98
   6
  • ޢަހޫ

   ޥަރަށް އަސްރުކޮއްފިދޯ... ރާގޮނޑި ރާޖާ މެންތިބެބަލަ ތާސްކުޅެން.

   11
   53
  • ޞާރި

   ރައީސް ނަޝީދަށް ޖެޓް ހަމަޖައްސަން ޚަރަދު ކުރީ ލާދީނީ ޖަމާއަތަކުން

   65
   12
 3. އަބްދުﷲ

  ބްރޯ ތަ؟

  80
  8
 4. ވެރިން

  އެއީ ޝަހިން ދާ ބުނެގެން އިސްލާމް ދީނާ ދރކޯޅެ ބަޔަކު ހަމަޖެއްސި ޖެޓެއް

  157
  19
 5. ޚާރު

  ކަ ރަޕްޝަން ... ނަޝީދު ހު ރި މަގާމު ގެ ގޮތުން ފަހުން ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގަން ބަޔަކުދިން ހަދިޔާ ތީ....ކަ ރަޕްޝަން...ކަ ރަޕްޝަން....ކަ ރަޕްޝަން

  147
  13
 6. ޅޮލް

  ވަގުތު މެނޭޖްމަންޓަށް ނަޝީދު ކިހާވަރެއްދޭތަ؟

  99
  27
  • ޢަހޮމަދު

   ޙާދައަސަ ރެކޭދޯ މިކުރަނީ.

   8
   37
 7. ވާނުވާ

  ހުރިހަ ޙަރަދެއްކުރީވެސް ދައުލަތުން . މުރުތައްދު ދޮގުނުހަދާ މީހަމަ އެނގިގެން ދައްކާވާހަކަމީ.ބޮޑީގާރޑުންނަށްވެސް ބޮޑު އެއްޗެއްދިން

  115
  18
 8. ބޯހަލާކު

  އެއްކަމެއް ވެސް ނުވޭ ހުސް ޑުރާމާ ގާސިމްގެ ޤައުމަށް އެދިޔައީކުރީފަހަރު އުނަގަޑު ބިދުނީ ފިޒިއޮތޮރަޕީ ހެދީ ގޮޑިދުށްވުމުން މިފަހަރުވެސް ކޮންމެވެސް ގަޑެއްގަނެފައި އަންނާނެ މިހާރު ތިޑުރާމާބަލާނެބަޔަކުނެތް ދިވެހިން މިހާރު ހަދާންނެތޭވަރަށް ވުރެ ޑުރާމާ ފޭކު ވެއްޖެ މީ ވިސްނުން ތޫނު ދިވެހިން

  151
  13
  • ހަލޯ

   ދިވެހިންގެ ވިސްނުންފުޅު ތޫނުކަން ނިކަން އެބަފެނެ އެއްނު..

   22
   7
  • ހަޔަސިންތް

   މިނޫނީޔާ ގަނޱު ލޭހުރި އިންސާނެއް ނުފެނޭ މުޢުޖިޒާތެއްބާ

   35
   4
 9. ފާތުމަ އެޅި ވަގު މިސްކިތް

  ޥަ ރަށް ޖ ވެއްޖެ ދޯ

  23
  96
 10. ހަސަނު

  ނަޝީދުމެންކަހަލަ މީހުނަށް ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ގައުމަކުންވެސް ތިބެނީ އުފަލުން ހެމުން ކަންތަށް ކޮށްދޭގޮތަށް.

  54
  42
  • ހަޔަސިންތް

   އެހެންތާވާނީ މޮޔައިންވީޔާ ހެއްދޭނީ

   30
   7
  • ހަސަނުގެ ދަރި

   އުފަލުން ހެމުން ނަށަމުން ގޮނޑި ދުއްވަމުންވެސް ކޮށްދޭނެތާ. އެމީހުން ބުނާހާ ގޮތެއް ހަދާ އެމީހުންބޯ އެއްޗެހި ބޮއި އެމީހުން އުޅޭގޮތަށް އުޅޭމީހަކުވީމަ، އަދި އޭނާގެ ފުށުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެއްވެސް ހުރީމަ.

   42
   6
  • ތުއްތުނާ

   އެ ގައުމުގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ އޮނަރަރީ ކޮންސުލް ކަމަށްވާނަމަ އެތަނަށް ރާއްޖެއިން ފައިސާ ފޮނުވާނެކަމީ ޔަގީން ކަމެއް. އަންނިގެ ވެރިކަމުގައިވެސް އިގިރޭސި ވިލާތުގައިވެސް ކޮންސުލްގެ މަގާމްގައި ހާރޑިންގ ހަމް ބަހައްޓާފައިހުރީ ދައުލަތުން ހުންނާނެ ގެޔަކާ ބޮޑުމުސާރަ ދީފައި. އެހެންވީމަ ޖަރމަން ސޮނސުލްވެސް ފްލައޓްހަމަޖައްސައިދީ ބޭހުގެ ޚަރަދު ބަލަހައްޓާ ބިލްތައް ފޮނުވާނެ. މައްސަލައެއްނޫން ބޭސްފަރުވާގެ ޚަރަދު ސަރުކާރުން ދިނުމަކީ ، އޭނާ ހުރި މަގާމްގެ ގޮތުންވެސް ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދޭން ޖެހޭނެ. އެކަމަކު އޮޅުވާލަން މަސައްކަތް ކުރާތީ މައްސަލައަކީ.

   16
   5
 11. Anonymous

  ކަލޭމެން އިތު ރަށް ނަގާނެ އެއްޗެއް މިގައުމަކުނެތް، ކަލޭމެންގެ ވެ ރިކަމަކީ ދި ރިތިބި މީހުންނަށް ލިބުނު ޢިބު ރަތެއް.

  103
  5
 12. ލާރިމާރު

  މީކޮންކަހަލަ ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ރައްޔިތުން ތިބި ގައުމެއް. ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި އިންޝޫރެންސް ކުންފުނިތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފަ ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެކުންފުނިތަކުން އެއަރ އެމްބިއުލާންސް ހަމަޖެއްސުމަކީ އާކަމެއްނޫން. ލޮލުންފެންނަ އެންމެދުރު ހިސާބަކީ ފައިގެ ބޮޑުވާއިނގިލި ތޯއްޗެ. ނާ އެހެންވެސްހީކޮށްފާނެތާ މުޅިދައުލަތް އިރައިރައިން ކެވުނުތަނަކުން އަރާކާ ޒަމާނެއް ވިއްޔާ.

  48
  18
 13. ނާޅި

  ދައުލަތުގެ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ބޭރު މީހުންގެ އަތުން އެހީ ހޯދުމަކީ ކަންޑައެޅިގެން ހުރި ރިޝްވަތު ، ތިމާމެންގައި ނެތް ފޮތިން ހެދުން ފަހައިގެން ފޫގަޅަން އުޅެނީ !

  20
  3
 14. ވަސީމް

  އެމްއެމްޕީއާ ރުސީ އިން ބާކީވި ބައި ހަނާކޮށްލުން

  20
  2
 15. ޖެޓްވެރިމީހާ

  ނަޝީދަކީ މުއްސަންޖެއް..! ދިވެހިންނަށް ނޭނގޭނެ ނަޝީދު ހިއްސާވާ ވިޔަފާރި ދުނިޔޭގެ އެތައްމިތަނުގައި އޮންނަކަމެއް. ޙާއްސަކޮށް ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކުގައި އަނބިދަރިން ޔޫކޭގައި، ބޮޑުކަމެއް ދިމާވެއްޖެއްޔާ ޖަރުމަނުން ޖެޓް ގެންނަނީ..ވޯލްޑު ކުލާސް އިންސުއަރެންސް ހޯލްޑުކުރާ ބޭފުޅެެއް ނަޝީދަކީ..

  17
  6
 16. ހާލުފޮޅި

  ޖެޓުގަ ގެންދާވަރެއް ނުވޭ.. ބޭސްފަރުވާއަށް ނުދެވި ތިބި ނިކަމެތިން ތި ޖެޓް އެމްބިއުލާންސް ތަކުގަ ގެންދިޔުން މާ ރަނގަޅުވާނެ..

  21
  4
 17. ރަދީފް

  މިޝަނަރީސް ތަކުން މިކަހަލަ މީހުންނަށް އެހީވާން ތިބޭނީ ތިޖޫރީގެ ދޮރު އިމެއްނެތި ހުޅުވައިގެން.އޭގެ ސަބަބުވެސް ވަރަށް ސާފް.

  28
  2
 18. ޖަޒީރާ 07

  ޖަރުމަނަކީ ސެކިއުލަރިޒަމް އެންމެ ގަދަޔަށް ޕްރޮމޯޓް ކުރާ 01 ޤައުމު.

  25
  2
 19. ކޮއި

  ކިހިނެއްވި. ޕޕއ ކުދިން ހިކުރީ ނަސީދު އެއީ ޔާމިނުކަމަށް ދޯ؟ ބަލަ ދައުލަށް ބަގުރޫޓު އަރުވާ ނުލިއަސް ނަސީދު މަނިކުފާނު އެވަރުގެ ޖެޓެއްގަ ފޮނުވާލަން މަވެސް މިހިރީ ތައްޔާރަށް. އެވަރުގެ ލިޑަރުން ތަންތަނަށް ފޮނުވުމުގެ ޙަރަދަކީ ކުޑަވަރެއްގެ އިޝްތިހާރަކަށް ދުނިޔޭގެ ގައުމަކުން ހަރަދު ކޮށްލާވަރުގެ ބައިކުޅަ ބައި. ކޮންމެ ބޭފުޅަކީ އަދި ދައުލަށް ލޫޓުވާލާނެ ވެރިއެއްނޫން. އެއީ ޖަރުމަނު. ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ގައުމެއްވެސް އޮންނާނީ އެކަމަށް އެދިއެދި. ދެބޯގެރި ނުދުއްވާ ރީއްޗަށް ތިބެވޭތޯ ބަލާ.

  5
  34
 20. ކުޑަކާށި

  ދިވެހިސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރަންޖެހެންޏާ ޤައުމުލާދީނީ ކުރަންއިތުރު ހިއްވަރުލާންޖެހޭނެ ނަސީދު..

  21
  1
 21. ނިކަ

  ބޮޑީ ގާޑުގެ ހާލު ހަމަ އެހާ ސީރިއަސް ނުވަނީތޯ، އޮޕަރޭޝަނެއްވެސް ނުކުރައްވަނީތޯ؟ އެބޭފުޅާ އެއީ އިންސާނެއްތޯ. މާދަންވެސް އެ ޚިދުމަތްދޭން ތިބި ފަރާތްތަކަށްވެސް ހަމަ އެހާ ފުރިހަމަ ބޭސްފަރުވާ ދެވެންޖެހޭނެ ނޫންތޯ؟؟

  20
  2
 22. ގަބުޅި

  އެއީ ކޮންކުންފުންޏަކުންބާ ފައިގެ ހުދުހަން ތިފެންނަނީ

  10
  1
 23. Anonymous

  އެނބުރި މިގައުމަށް ނުފޮނުއްވާނދޭވެ. އާމީން.

  26
  4
  • ހަޔަސިންތް

   ވަޒީފާގަހުއްޓާލިބޭ މަންފާ ބަލާނީ ކޮންގޮތަކައްތަ

   8
   1
  • ހަޔަސިންތް

   يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْث

   -اللّهُمَّ لا سَهْلَ إلا ما جَعَلْتَهُ سَهْلا وَأنتَ تَجْعَلُ الحَزْنَ إذا شِئْتَ سَهْلا

 24. ޔޫލޮސްޓް

  ޖަރުމަނުގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ އޮނަރަރީ ކޮންސުލް ކަމަށްވާނަމަ މަމެން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވެއޭ މިފައިސާ އަކީ އެއީ އަނބުރާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ދައްކަން ޖެހޭ ގޮތަށް ނުވަތަ މަޖްލީހުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރާ ގޮތަށް ކުރާ ކަމެއްތޭ އެމްޑީޕީގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަޖްލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދު އެބަޖެހޭ ގަދަބަސް ބުނުމުގެ ސަޤާފަތް ދޫކޮށްލަން ނަޝީދަށް ވުރެން މޮޅަށް ވިސްނޭ އަދި އެމްޑީޕީ އަށް ވުރެން މޮޅަށް ވެރިކަން ކުރެވޭނެ އެތައް ހާސް ދިވެހި ދަރިވަރުން ރާއްޖޭގައި އެބަތިއްބޭ ކެނެރީގެ ކުދިންނަށް ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރުމުގަިއ އަމިއްލަ އަށް ބޭއްވުނު ގަލެއް ވެސް ނޯންނާނެއޭ އެމްޑީޕީ އަކީ އެއީ ބަޓް ގްރޫޕް އޭ އެމެންނަށް ރާއްޖެ ތަރައްގީ ނުކުރެވޭނެއޭ ތަމެންނަކީ އެއީ ދޮގާއި މަކަރާއި ހީލަތުން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރަން ދަންނަ ހަމައެކަނި ޕާރޓީ އެކޭ ޔޫ ލޮސްޓް ޕަބްލިކް ޓްރަސްޓް ޔޫ ލޮސްޓް އިޓް ޔޫ ލޮސްޓް އިޓް ޔޫ ލޮސްޓް އިޓް ޔޫ ލޮސްޓް އިޓް ޔޫ ލޮސްޓް އިޓް ޔޫ ލޮސްޓް އިޓް ޔޫ ލޮސްޓް އިޓް ޔޫ ލޮސްޓް އިޓް ޔޫ ލޮސްޓް އިޓް ޔޫ ލޮސްޓް އިޓް ޔޫ ލޮސްޓް އިޓް ޔޫ ލޮސްޓް އިޓް ޔޫ ލޮސްޓް އިޓް ޔޫ ލޮސްޓް އިޓް ޔޫ ލޮސްޓް އިޓް ޔޫ ލޮސްޓް އިޓް ޔޫ ލޮސްޓް އިޓް ޔޫ ލޮސްޓް އިޓް

  30
  6
  • ޓޫލޮސްޓޮ

   މަހަށްދޭބަލަ

   3
   15
 25. ހަޔަސިންތް

  ދިވެހިސަރުކާރުގެ ބަޖެޓްން ހަރަދު ކޮއްފަ އެއުޅެނީ މަތިޖަހަން މީިގެކުރިންވެސް ވެފަހުރީ އެހެން ނިކަމެތި ރައިޔަތުން ތިބެން ޖެހެނީ ރޯލަ ރޯލާ ދެރަކަމެއްމިއީ ކޮއްމެވެރިކަމެއްގާ މަގުމަތީ ގާ ބަދަލުކުރާނެ މޫދުގާ ކެފޭހަދާނެ މަރާމާތެއްނުކުރާނެ ވީރާނާވާން ދޫކޮއްލަނީ މިއީ ކޮނބައެއްގެފައިސާއެއްތަ

  20
  1
 26. ނާހަމަ ތެދެއް

  ދޮގެއް ނޫނީޔާ ނަހަދާނެ

  15
  1
 27. ނަސީ

  ދައުލަތުން 100000 ރ ދެނީ އާސަންދައައް ދެން ޖެހެނީ ސަލާންޖަހަން

  12
  2
 28. ދަކްތޫރު

  ސަރުކާރުން ތިޔަ ޚަރަދު ކުރިޔަސް މައްސަލައެއްނެތޭ . އެއި އެފަދަ މަގާމެއްގައި ހުރިމިހަކަށް އެފަދަ އަނިޔާއެއް ލިބުނީމަ ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ބޭސްކޮށްދިނުން ރަގަޅު . އެކަމަކު މިހާރު ހިވަނި މިސްކިތް ހުޅުޖެހި މީހާ ހެދެނިހެން .އެދުމެއް ނެތި ވެދުމެއް ނުކުރާނޭ ބުނަނީ ހަމަ ރަގަޅު ބަހެއް ތިޔައިގަވެސް އޮންނާނެ ކޮންމެވެސް ބޭނުމެއް . އެއީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ފަރަންޖި ގައުމަކުންވެސް އަދި އދ. އިންވެސް މައްސަލަ ޖައްސަމުންދާ ކަމެއް މިގައުމުގައި ހުރިހާ ދީނަކަށް އުޅުމުގެ މިނިވަން ނެތަތީ. ތިޔަވާނި ކްރިސްޓިއަން ދީން ފަތުރަން އުޅޭބަޔަކު ދިން ހަދިޔާއަކަށް. އެހެންނާ ފަހެ . މައުމުނު ވެރިކަމުގަިއވެސް ކްރިސްޓިއަން ދީން ފަތުރަން މިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރި މިހަކު ޑީޕޯރޓް ކޮށްލީމަ އަންނިގެ ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް އޭނާއަށް ދައުވަތުދިގެން ގެނެސްފައި ވަނީ. އެފާޑުގެ ކަމެއް ތިޔައީ. އަދި މީނާގެ ވަރިކަމުގައި އިޒްރޭލުންވެސް ކިހާވަރަކަށް އުޅުނު މިރާއްޖެއަށް ލޯން ދޭނެވެގެންވެސް. ހަމަ އެއްމައްސަލައެއް. ދީނުގެ މިނިވަންކަން ދިނުން. ހަމައެކނަި މި ގައުމުގެ ދީނަކީ އިސްލާމް ދީނޭ ބުނާ ބުނުން ބަދަލުކުރުވުން ބޭނުމަކީ.

  16
  4
 29. ދޮގު

  ރައްޔިތުން ލޮލުގައި އަނދުން އަޅުވަން ނޫޅޭ،ތި ޖެޓަކީ ސީދާ ސޯލިހު ސަރުކާރުން ހަޔަރ ކުރި ޖެޓެއް،ދައުލަތުގެ ހަރަދުން ކުރި ކަމެއްތީ،ކޯއްޗެއް ކާކަށް އޮޅުވާލާން ތި އުޅެނީ،ކުޑަކުދިންނެއް ނޫން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީ،ތި ކަމަށް ހަރަދުކުރި ފައިސާގެ ތަފްސީލުވެސް ހާމަކުރާނަން ރައްޔިތުންނަށް،ބަލަން ތިބޭ،އަބަދަކު މަކަރާ ޖަހައިގެން ނޫޅެވޭނެ،ފައިބާން ޖެހޭވަގުތު ކުޑަތަންވަނީ،ނުފައިބައިފިނަމަ ވާޖަހާފަވެސް ބާލާނަން،

  22
  2
 30. ޜަށުމީހާ

  އެޔީގާސިމްބެގެ ހަރަދުގަކުރާކަމެށް އިހަދުވަހުނޫންތަކޯޓުން ހުކުންކުރީ ކާޑެއްދޫއެއާރޕޯޓްގެކަންތަކުގަވީގެލުމުގެ ބަދަލްރަތްޔިތުންގެލާރިންދޭން އެހެންވީމަ ހަދިޔާވެސްދޭންޖެހޭނެތާ
  ބުރޯވެސްދައުލަތުގެފައިސާބަހާހުސްކުރީއެގޮތުގަތާ ވަރަށްވާހަކަމި

  13
  2
 31. އާދަމުގެދަރި

  ތެދުފުޅެކެވެ. ދިވެހި ދައުލަތުން އޭނާގެ ޚަރަދު ހަމަޖައްސައެއް ނުދޭނެ. ދިވެހި ދައުލަތުން އޮނަރަރީ ކޮންސެލްގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނެ. މީހުން ބުނާތީ އަޑުއަހަން. ހިންޏަށް އޮޅުވާލަންވެގެން ލޮނު ފުޅީގައި ހަކުރު ކަމަށް ލިޔުނު ކަމަށާއި، ހަކުރުފުޅީގައި ލޮނު ކަމަށް ލިޔެގެން އުޅުނު ވާހަކަ.

  17
  2
 32. ކާލި

  އަދީބު މީހުނަށް ދިން ހަދިޔާ އާއި ނަޝީދަށް މިލިބުނު ހަދިޔާއާއި ހުރީ ކޮން ތަފާތެއްބާ ؟

  14
  • ހަޔަސިންތް

   ވަޒީފާގަހުއްޓާލިބޭ މަންފާ ބަލާނީ ކޮންގޮތަކައްތަ

 33. ޏިޔާޒު

  ބޮޑު މުސާރަދީފައި ލިވިން އެލަވަންސް ދީފައި ރައީސްކަންކުރީތީވެ ދޭހުރިހާ އެއްޗެއް ދެނީ ކީއްކުރަން. ޢެވަރު އިނާޔސތާ އެވަރުގެ މުސާރައެއްދޭ ންޏާ ބަލިވީމާ ހަރަދުވެސް ކުރަން ޖެހޭނީ އޭގެއިން.ނިކަމެތި މީހާ އަށް މިއޮންނަނީ އަބަދުވެސް ސަލާންޖެހުން.

  11
  1
 34. ޑައެލޯގް

  ސަރުކާރަކުންނޫން ޚަރަދުކުރީ އެކަމު ކޮންމެވެސް ކަމެއްގައި ސޮއިކުރަންޖެހޭނީ ނުވަތަ ލާދީނީކަމެއްކުރަންޖެހޭނީ

  10
 35. ލާދީނީޖަރުމަނު

  ދެން އަދި އިތުރު ޚަބަރުތައް ހުންނާނީ.

  8
  1
 36. ނޫރު

  ހަނދާންކުރާތި ތިޔަފައިސާހަރަދުކުރީ ދައުލަތުންތޯ ނުވަތަ އެހެންގޮތަކުންތޯ މިނިވަން މުއަށްސަސާއަކުން ބަލަންޖެހޭނެ ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓު ހަދާފަޖެޓެއްގައި ޖަރުމަނަށް ދަތުރުކުރުމަކީ ވެވުނުބޮޑު ހިޔާނާތެއް މިކަމުގައި މަޖިލީހުން ގޮތެއްނިންމަންޖެހޭ.

  11
  2
 37. ބޭރި

  އަނެއްކާ އަދީބުތޯ..........ހިޔާނާތުގެލިސްޓުހަދާފަ ޖެޓެއްގައި ޖަރުމަނަށް ބޮރުމަށްސަލަ ބުރޯ މިއީކީ ނުބަލާދޫކޮށްގެންވާނެކަމެއްނޫން ސޯލިހުެާސުވާލުކުރޭ އޭނައަށް ތިހުރިހާކަމެއް އެނގެޭނެ.

  9
  1
 38. ދޮންކަލޯ

  ކޮންސުލް ކްރިސްޓިއަން ވޮން ސްޓެޓެން. މީ ދޯ މީނަގެ ނަމަކީ؟ ކްރިސްޓިަން ނަމުގެ ކުރިއަށް އޮތީމަ ތިހާ ދީލަތި އެހީއެއް ތިދިނީ. އެމީހުންނަކީ މީހާ ހާލުގައި ޖެހޭ ވަގުތު ބަލާފަ އެހީ ވެދޭ ބައެއް. ބޭނުމަކީ ހިތް ދަމައިގަތުން.

  9
  1
 39. ޙ

  ތިޔަބުނާ 30 އަހަރުގެ ވެތިކަންވެސް މިއައްވުރެ ހިތްފަސޭހަ . ޙެވީ ކޮންގޮތަކުން. މިހާރު އެޖެހުނީ ރައްޔިތުނއގެ ފައިސާއިން ގަނޑުވަރެއް ދޭން. ހުރިހާއެއްޗެއް އެބޭފުޅުންނަށް ރައްޔިތުމީހާއަށް އެކައްޗެއްވެސް ނެތް

  10
  1
 40. ބަބުރެ

  ވައްކަން ކުޜީރީ ޔާމީނު އެކަމަކު ދުނިޔޭގެ އެންމެންނަށް އެގޭ ތެދު ހަހީގަތެއް ރައީސް ޔާމީނުގެ ދެކަބަލުން މަޜާލަން ތިބައިގަޑުން ދިން ނުޜައްކާތެޜި ޜަހުމް ކުޑަ ހަމަލާ އަކީ ތިކަހަލަ ފޭކު ޑުރާމާއެއް ނޫން އެކަމަކު އެބޭފުޅުންނެއް ނުދޭ ތިބުނާ އިންޝޫޜެންސެއް ހަދައިގެން ނާސާއަށް ބޭސްފަޜުވާ އަށޭކިޔާފަ ބައިތުލް މާލު ހުސްކޮށްގެން.. ބޭސްކުޜީ ހަމައެއްކަލަ ނިކަމެތި މީހާވެސް ދާ އައިޖީ އެމްއެޗުން މިވަރޜުންވެސް އެއްޗެއް ފަހުމު ނުވޭތަ.. ހެޔޮއިހުލާސްތެޜި ވެޜިޔަކީ ކޮބާކަން .. ވައްކަންކޮށް ގައުމު ލޫޓުވާ ބައިގަޑަކީ ކޮބައިކަން.. ޖާހިލު ވިޔަސް ބޮޑުވަޜު...

  8
  1
 41. އިބްރާ

  ޔޫ ރަޕް ގައުމަކުން. ރާއްޖެއަށް މިއަހަ ރު ވެދިން އެންމެބޮޑު އެހީ.

  5
  2
 42. ރަސްކަނި

  އަދީބުކަމަށްތިވާނީ ؟

  2
  1
 43. ކުކުޅޭ

  ލަނޑަޔާ ވާނީ ލަނޑަޔާ! އެއްލަނޑާ އަނެއް ލަނޑާ ގެންދިޔައީ.

 44. ސީދާބެލުން

  ކީއްވެތަ ޖެޱުގަ އިންޱިޔާ އައް ނުގެންދިޔައީ މިސަރުކާރުގެ އެއްމެ ގުޅުން ރަނގަޅު ގައުމެއްނުން އެއީ

 45. ސަންގޯރު އަހުމަދު

  ގެންދެބަލަ ޗައިނާ އަަށް ނިކަން މޮޅޭ ޞުނާނަން ވިސާވެސް ނުދޭނެ

 46. ބުއްޅަބޭ

  ބުއްޅަބޭ އަށް ޖެޓް ހަމަޖައްސަން ޚަރަދުކުރީ އެސޮރު އައްޕަ ޖީބުން..