މާލޭގައި ތޫނުއެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މިރޭ އިންޑިއާ މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދިނުމުން އޭނާގެ ބުރަކައްޓާއި އަތް ވަނީ ޒަހަމްވެފައެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދިނުމުން ޒަހަމްވި އިންޑިއާ ރައްޔިތަކަށް އެހޮސްޕިޓަލްގެ އެމަޖެންސީގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިގޮތުގައި އޭނާގެ ހާލު ސްޓޭބަލްއެވެ. އެ މީހާއަށް ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ ކޮންތާކުން އަދި ކޮންއިރަކުން ސާފްވެފައިނުވެއެވެ. އަދި މި ހާދިސާއާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުންވެސް ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

27 ކޮމެންޓް

 1. އަފު

  ޢީދު މުބާރިކް! ޢީދު ފާހަގަ ކޮއްލީތަ؟ ހަބޭސް!!

  • Anonymous

   މިއީ މިގައުމުގެ ހާއިނުން ދިވެހި ގައުމު ސުންނާފަތިކޮށް ސީރިޔާއަށް ހަދާލާ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން މަރަން އިންޑިޔާގެ ހަނގުރާމަމަތީ ބޯޓުތަކުން މިގައުމަށް ހަމަލާދޭނެގޮތެއްވޭތޯ ކުރާނެ އެއްމެފަހުގެ އަމަލު ކުރުން.

 2. ކެނެރީ ސޮނި މުގާބޭ

  ކެނެރީ ފިރުއައުނު ވަޅިހަރާނެ މީހުން ހޯދައިގެން ވަޅި ޖަހަނީ... ނުބައި ސައިތާނެއް އެއީ... އެކަލޭގެ އެއުޅޭ އުޅުން އިސްލާހު ނުކޮށްފިނަމަ... އެކަލޭގެ ބުއްދި ފިލާދާވަރު ބައްޔެއް ޖައްސަވާށި

  • ޟ

   ކަލޭގެ އަމަޔާ ބަފަޔާ އަދި ކަލެ އަށް ތިޔަ ބައްޔެއް ޖައްސަވާ އެންމެނައް ފާޅު ކުރަށްވާށި އާމީން އާމީން އާމީން

 3. ކުލްފީ

  މިއީ ބަޔަކު ދުރާލާރާވައިގެން ކުރިކަމެއް

 4. ޓިއްޓީ ކެއްޓީ!!

  ރޯދަމަހު ކުރެއުނު ހެޔޮކަންތައް މާގިނަވީ ކަމަށްތިވާނީ!!،?

 5. ތިމަންނަ

  މިހާރު ތިޔަ "އަތް ފޯރުވުނީ"

 6. ކަރުންމަތީގެ ޑޮކްޓަރު

  ކަނޑައެޅިގެން ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ވިސްނުމުގެ ބަޔަކު ކުރި ހަޑިމުޑުދާރު ވރ ފިނޑި ޢަމަލެއް މިއީ. ބޭނުމަކީ އިންޑިއާ އިތުރަށް ރުޅިއަރުވައިގެން ދެގައުމު ޖެއްސުން. މީގެ ނަތީޖާ ހިތިވާނެ. އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ވެސް ހަމަލަތައް އައުން އެކަށީގެންވޭ. އިދިކޮޅު މީހުންގެ ބޭނުމަކީ ގައުމު ފުނޑާލައިގެންވެސް ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރ ކުރުން.

 7. ގެރިބޯ

  ތި ވާނީ ރާވާއިގެން އިންޑިޔާ ސިފައިން ރާއްޖެ ގެންނާނެ ދޮރެއް ހުޅުވަން ކުރެވޭ މަސައްކަތަކަށް.

 8. ހުސޭނު

  އިންޑިޔާ ރައްޔިތުންގެ ހިމާޔަތުގަ ސިފައިން ފޮނުވަން ފޭކްފްލެގެއް ތައްޔާރު ވަނީބާ؟

 9. ކެނެރީ ސޮނި މުގާބޭ

  އަޑީގަ އެމްޑީޕީ އޮވެ ދެ ޤައުމު ޖެއްސަނީ

 10. ޙިލް

  ތިވީ ހާޑް

 11. ޜަޝީދު

  ޢިދިކޮޅު މީހުންގެ އަތެއް ތީގަ ވާނެ.

 12. އިތިމާ ޕްލަސް

  އަވަސް ޝިފާޔަކަށް އެދެން..

 13. ދިވެއްސެއް

  ޝައްކު... ރޭވުމެއް

 14. ޙޖވދ

  ހަޖަމު ނުވެ

 15. މާމިގިލީ މީހާ

  އިންޑިޔާ އި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ވާނީ ރަނގަޅު މިކަމުގެ ސަބަބުން.. ދެން އަތްޖަހާ..

 16. Anonymous

  ޠތފފފފފފފ

 17. ައަމީހު

  ގޭމް

 18. މައިކުރާ ކޮޕުސް

  އަޅައިގެން ބެލީމަ ފެންނަނީ މުޅިން އެހެން މަންޒަރެއް...އިންޑިޔާއަކީ މުޅިދުނިޔެއެއް ނޫން!

 19. Hawwa Nuzuhath

  އިންޑިއާ ދި އޮވަރ

 20. ޢަލީ

  ސީދާ ސަރުކާރުގެ ރޭވުމެއް

 21. 28 ރޯދަ

  ނިހާނަށް އިންޑިއާއަށްނުވަދެވުނީމާ އެންމެފަހުން ވަޅިއިސްކުރީދޯ ؟؟

 22. ޛޯނޫދެ

  ދެން އިންޑިއާ ގައި ދިވެހިން މަރާ ކޮށާ ރޭޕް ކުރާތަން ފެންނާނީ......

 23. ގ

  ކެނެރީގެ މީހާގެ އަތެއް ތިކަމުގައި ވުން ވަރަށް
  ގާތް.

 24. އިފަ

  ތީ މި ސަރުކާރުގެ މުޑުދާރު ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެޔައް އިތުރުކޮއްލި ނުރައްކާތހެރި ބޮޅެއް

 25. ޛސޖސޖ

  ޔަގީ ތީ އަންނިބުނެގެން ކުރިކަމެއް. ދެން އިންޑިޔާ ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ކިރާންށެ ކިޔާފަ އަރައިގަނެވޭނީ އޭރުންތާ. ޙައްދަވާ ބޮދުކުރެއްވި އިލާޙް އަންނިޔޭ ކިޔާ ދަތް**ގެ ކިބައިން މިގައުމު ސަލާމަތް ކުރައްވާންދޭވެ. ޢާމީން.