ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ނިރުބަވެރި ހަމަލާއިން ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޒަހަމްތަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް އެމަނިކުފާނު މިހާރު ވަޑައިގެން ހުންނެވީ ޖަރުމަންވިލާތުގެ ބާލިންގައެވެ. ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއިން ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބޮޑެތި ޒަހަމްތައް ފެންނަ ފޮޓޯތަކެއް އިއްޔެ އާއްމު ކުރެއްވުމުން ގިނަ ބަޔަކަށް ވަނީ "ފުން ހިތާމައެއް" ތަހައްމަލް ކުރަން ޖެހިފައެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު އެމަނިކުފާނުގެ ދެބެންދަރިކޮއްކޮ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ ވަނީ ނަޝީދު އިތުރު ފޮޓޯއެއް އާއްމުކުރައްވާ ސަޕޯޓަރުންނަށް "އުފާވެރިކަން" ގެނެސްދީފައެވެ.

އީވާ އާއްމު ކުރެއްވި ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ ނަޝީދާއި އީވާގެ ފިރިކަލުން އަހްމަދު ޝާހިދު (ސާބެ) އެވެ. ޖަރުމަންގެ ބާލިންގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ކަން ދޭހަކޮށްދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު ވާހަކަފުޅެއް އީވާގެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެއެވެ. ފޮޓޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި ނަޝީދު މިހާރު ހުންނެވީ ބޯ ބާލައިގެންނެވެ. ފޮޓޯ އިން ފެންނަ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ވަރަށް ރަނގަޅެވެ.

ނަމަވެސް މިރޭ މީސް މީޑިއާގައި ވަނީ ނަޝީދު ސިޑިއަކުން ފައިބާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް އާއްމުވެފައެވެ. އެވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި އަދިވެސް ހިނގައިބިނގައިވެ އުޅުމުގައި ނަޝީދަށް އުނދަގޫތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.

ހަމަލާގެ ގެއްލުން ބޮޑުކުރަން ބޮމުގެ ތެރެއަށް އަޅާފައި ހުރި ރޭޒާ ފުއްތައް އެމަނިކުފާނުގެ ފުއްމާޕެމާއި ބަނޑާއި ފަޔަށް ވެސް ވަދެފައި ހުއްޓެވެ. ހަށިކޮޅަށް ވަދެފައި ހުރި އެ ރޭޒާ ފުއްތައް ނަގަން ހޭނައްތައިގެން 16 ގަޑިއިރުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ކުރި އެވެ.

ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލައާ ގުޅިގެން ތިން މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އެ އެންމެންނަކީ ވެސް ހަރުކަށި ފިކުރަށް ތަބާވާ ބައެއްކަން މިހާތަނަށް ރަސްމީ އިދާރާތަކުން އާއްމުކުރި މައުލޫމާތުތަކުން އެނގެ އެވެ. މައްސަލައިގެ ތަހްގީގާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިދިޔަ ހަފްތާ އިން ފެށިގެން ފުލުހުން އިތުރު މައުލޫމާތެއް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

37 ކޮމެންޓް

 1. ދަނާ

  ރާޢްޖެއިން ބޭރުގަ ހުންނަވާއިރު ހާލު ރަގަޅުވުން އަވަސްވާނެ ކަމަށް ފެނޭ . އެތަނުން ލިބޭނެ ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ބުއިންތައްވެސް . ޑރ. ގެ ފަރުވާވެސް ރަގަޅުވާނެ

  119
  13
  • ާޙެޔޮއެދޭ

   ކިހިނެތްވެފަތަ އަޅެ މިތިބެނީ...ސިޒޭރިއަން ހަދާ މީހުން ވެސް އަދި ހުޅު އޮޕަރޭޝަން ކުރާ މީހުންވެސް ދެވަނަ ދުވަހު ހިނގާނެ.އެހެންވީމާ މި މުއްދަތުގެ މާތް ﷲ ގެ އިރާދަފުޅާވާގިފުޅާ އެކު ރައީސް ނަޝީދަށް އެ ހިނގެނީ...އިންޝާ ﷲ ދެން އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގަންނަވާނީ ކަށިން ހިތްވަރުނެރެގެން އިތުރު ބާރަކާއެކު..އަބަދުވެސް ދުޢާ އަކީ ހެޔޮ ހާލުގައި ލެއްވުން.

   25
   45
 2. އެމަންޖެ

  އީވާ ގަބޫލެއް ނުކުރަން ތިޔަކީ ކެނެރީ ނަޝީދު ކަމަކައް.

  80
  14
 3. ސަކޫން

  ސަޅި ބޯބާލާލީމަ ހާމާނާ ވަރަށް ވައްތަރު. އަވަސް ޝިފާއަކަށްް އެދެން
  އެމްޑީޕީގެ ރައީސް . ދެން ސާބެ ގޮތަށް އަބަދުވެސް ބޯބާލާފަ ބަހައްްްްޓަވާ

  110
  10
 4. އައްޑޫ މީހާ

  ރިބް ކަށި ފުނޑިފަ ހުންނަ މީހަކު ކޮޅަށް ހުރެ ހިނގާއިރު ވާނެގޮތް ކިޔާ ދީބަލަ ކޮންމެވެސް ޑޮކްޓަރެއް ޕްލީސް

  106
  15
 5. 🤯

  ހާމާނު އާ ވައްތަރީ 🤯🤯

  101
  22
  • ލަމް

   😂😂

   25
   1
  • 😳

   މުސްލިމުން …ތުނބުޅި ބޭލުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްނޫން…😨😨😨😨

   21
   4
 6. ރައްޔިތުމީހުން

  ދަރި ބުނީ ކޮޅަށް ވެސް ނުހުރެވޭ..

  91
  7
 7. ސައީދު

  11 އުންޑައަރައި ހިތާއި، ފުއްޕާމެއާއި، ކުޑަ ގޮހޮރާއި، ބޮޑު ގޮހޮރާއީ، ލިވާ ފަދަ ކިރިޓިކަލް އޯގަންސްތަކަށް އިންތިހާއަށް ގެއްލުން ލިބިގެން 16 ގަޑިއިރުގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރަން ޖެހުނު މީހަކު، 10 ދުވަސް ތެރޭ ފައިމައްޗަށް މަގުމަތީ ހިންގާބިގާވެ އުޅުނު މީހަކު މިނޫނީ ދުނިޔޭގައެއް ނެތް. ޖޭވާ މީހުން ހަމަ ޖޭވެ ޖޭވެ ތިބެން ޖެހޭނީ.

  111
  15
 8. ރަމްސިސް اا

  ހާމާން

  75
  8
  • Anonymous

   ވ.ބޮޑުތެދެއް. އެކަމަކު ފިރުއަނުހެން މީނަ މިހާރު ގުރުއާނުގެ ހުކުމްތައް ބަދަލުކުރުމުގައި އުޅެނީ.. މާލޭ މީހުން ބޜނުންވާނެ ގޮތޯ އެއީ..

   26
   3
  • ހާމާނު

   ކަލޭ އަސްލު ހާމާނު ދުށަންތަ ރަމްސިސް2 ހައްހައްހާާ މަގޭ ނަމުން އެހެން މީހަކަށް ނުގޮވާތި!

   7
   14
 9. ނަައީމް

  ހަމަ ހުސް ދޮގު ކޮބާ މިހާރު ކުރިން ދެއްކި މީހާ ބޯވެސް ބަދަލް ކޮއްފަ އަބަދުވެސް ރައްޔިތުން ނައް އޮޅުވާލުން އަދި ބަޔަކު ފިސާރި އެބަގަބޫލުވެސް ކުރޭ ކިތަންމެ ދޮގެއްހެދިޔަސް އެބައެގޭ އެވެސްދޮގުކަން ރައްޔިތުންނޭވިސްނާލަބަލަ ގައުމު ނެތި ދަނީ ރައްޔިތުން ނިކަމެތިވެއްޖެ ސަލާޖަހާ

  85
  15
  • ވިސްނާލުމަށް އެދެމޭ

   ގަބޫލުކުރަނީ އޭނަޔަށް ސަޖިދަޖަހަންވެސް ފަސްނުޖެ ހޭނެ މީ ހުން...އަނެއް ބަޔަކު ގަބޫލު ނުކުރިޔަސް ގަބޫލު ކުރާކަމަށް މަޖުބޫރުވެފަތިބި މީ ހުން...އަނެއް ބަޔަކު މީޑިޔާތަކުގެ ގަބޫލުކުރާކަމަށް ކޮމެންޓްކުރަނީ ސަރުކާރުދެކެ ބިރުން..އީވާ އާ އޭނަގެ ފިރިކަލުންނަކީ ކުރިންވެސް ޑްރާމާ ކުޅެފަތިބި ދެމަފިރިކަނބަލުން..ދުންޔާމައުމޫނުގެ ދެމަރިކަނބަލުންނަވެގެން...ދެން ނަޝީދަކީ ޔޫކޭގަ ތިފަދަ ކުރުފިލްމެ ކުޅެގެން މަޝް ހޫރުވި ބޭފުޅެ މައިބަދަ އޮޕަރޭޝަން ކުރިކަމަށް ހެދިގެން..ކޯޓުކުރިމައްޗަށް ވެއްޓިގެން...ކިތައްމެ ރުޅިއަޔަސް އަ ހަރެންނަ ހެޔޮ ނަޝީދާ ޑޮކްޓަރުންނަ އިތުބާރެނުކުރެވޭނެ..އެމީ ހުން ކަންތައް ކޮއްފަ ކުރިން ހުރިގޮތުން.. އޭޑީކޭއިން ޑޮކްޓަރު ލިޔުންދިނީ ނަޝީދުގެ މައިބަދަ އޮޕަރޭޝަންކުރަން ބޭރަށް ގެންދަން ފުރާނަޔަށް ނުރައްކާވެދާނެތީއޭކިޔާ..އަދީބުގެ ދެލޯ ގްލަކޯމާޖެ ހި ކަނުވެދާނެކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗްއިން.... ކާނަލްނާޒިމު ...ގާސިމު....މަ ހުލޫފު....އަލީވަ ހީދު ..މިއީ ހައްތަ ހާ ކޮއްމެވެސް ޑޮކްޓަރަކު ލިޔުންދީގެން ބޭރަށް ފޮނުވާލެނު ބައެއް....ނިކަމެތި އާއްމު މީ ހާ ފަރުވާއެއް ހޯދަން ބޭރަށްދާން އާސަންދަ ހޯދުމަށް ލިޔުމެދިނުމަށް އެދިއްޖެނަމަ ޑޮކްޓަރުންނަ ހީވަނީ އޭނަގެ އަމިއްލަ ޖީބުން ޙަރަދުކުރަން ޖެ ހޭ ހެން ލިޔުންނުދޭން އުޅޭގޮތުން

 10. Anonymous

  ރައީސް ނަސީދަށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް އެދެން

  52
  40
 11. ޖަރުމަން

  ހިއްވަރެއް ހުރި ނަމަ އިދިކޮޅު މިހުންގެ އަނގަމަތީ މަލަން އަޅާ ބަލަ.. މޫނައި ލަކުނު ތަކާއި އެއްކޮށް އިން ވީޑިއޯ ކޮޅެއް ހިއްސަ ކޮށްބަލަ.. ތިޔަހާ އަނިޔާ ވި ނަމަ އެޖަރިމާ އަކީ ބޮޑު ކަމަކަށް ހަދަންވެސް އެހެން ނުހަދަ ނުހުންނަނެކަން ކަށަވަރު..

  71
  6
 12. ރަސްގެފާނު

  އޭޑީ ކޭ އައިސީޔޫއިންގެންދިޔަމީހާ ހާދައަވަހަ ކަށް ސައިޓްސީންޓްރިޕަ ކަށް ތިޔަދިއައީ ؟؟

  81
  5
 13. ފޭކު

  ހުސް ފޭކު ފޮޓޯއާއި ފޭކު ވީޑިއޯ!ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހާ ނަޝީދަކާއި ވައްތަރެއް ނޫން ފޮޓޯއިން ފެންނަ މީހާވެސް ހުރީ ނަޝީދުގެ ފޮޓޯ އެޑިޓްކޮށްފައި އެއްފަރާތު ތުބުޅިކޮޅެއް ލާފަކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ

  66
  10
 14. ށުމަން

  ޙުސް ފޭކް. މިހާ ތަނަށް މީނަގެ ބޮޑީ ގާޑުން ނަށް ވީ އެއްވެސް އަނިޔާ އެއްގެ ވާހަކަ އެއް ނެތް. މީނަ އެކަނި މިވަރު ވެފަ. 2 ދުވަހުން ޖަރުމަނުގަ އެ ދުވެ ނަގަނީ. މާބަޑު މީހަކު ސިޒޭރިއަން ހަދާވަވެސް މިހާ އަވަހަށް ތެދުވެ ހިންގާ ބިނގާ ނޫޅެވޭ. ޥަގުން ގިނަ ގައުމެއް މީ!

  20
  2
 15. ތެދު

  މިގައުމުގަ މިމީހުންގެ ތާއީދުގެއްލުނީމަ މީހުންގެ ތާއީދު ހޯދަންވެގެން ކުރާހާކަންތައް...ހެހެ މިއޮންހާދުވަހު ދީނައްފުރައްސާރަކުރުމުގަ މިހާރު ދެން ގުނބޯނެހެއްދޭ އިންޝާއަﷲ.

  23
  2
 16. Anonymous

  އޭ މިހިރަ ބުރާންތީނޭވެ. ނިކަން ނަޝީދުގެ ދަތްދޮޅިއަށް ބަލާބަލަ. ހަމަވާތުފަޅީގަ ނުރަ އެހުރި ވަރަށް ނުރަހުރީ އޭޑީކޭ ފޮޓޯގަ ހުރި މީހާގެ ނުރަވެސް ދަތްދޮޅީގެ ވާތުފަޅީގަ. ޝިފާއަކީ މާތްރަސްކަލާނގެ ދެއްވާ އެއްޗެއް އެދެއްވާ ސްޕީޑެއްގަ. މީކީ ނަޝީދަށް ތާއީދުކޮށްގެން ކުރާ ކޮމެންޓެއްނޫން މިއީ ތިޔަބައިމީހުންގެ ބުރާންތިކަންފެނި އާޝޯޚުވެގެންކުރި ކޮމެންޓެއް.

  7
  20
 17. މާރިޔާ

  ތިޔަ މީހާ އެއްވެސް ގޮތަކައް ނަޝީދާ ވައްތަރުނުވެގެން މިއުޅެނީ، ކެނެރީ ނަޝީދަކީ ތިޔަހެން ހުރި މީހެއްނޫން ދުވަހަކުވެސް.

  20
  2
 18. ކަޅުމަންޖެ

  ނިކަން އަޅެ އޭޱީކޭ ޱރ. އެއް ބުނެދީބަލަ އެ ފޮޓޯތަކުގަ އެވާ މީހާގެ ބަނޱާ މޭމަތި ސޫޗަރިން ހެދީ ކޮން ޱރ. އެއް ކަން . މި އަށް ވުރެ މާ ފެސިލިޓީސް ނެއް އިރުގަވެސް އެކަހަލަ ސާރޖަރަީތަކުގަ ހުންނަނީ ސަބްކިއުޓޭނިއަސް ސްޓިޗާޒް ޖަހާފަ . އެހާ އަންޓައަޱީކޮށް އަމުދުން އޭޱީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޱރ އިން ސުުޗަރިން ހަދާނެ ކަމަކަށް ގަބޫލު ނުކުރެވެ. ޖަހާފަ ހުރި ހީރަސްތަކާ އެކު ގަ ބާ މި ހިނގަނީ. ފޭކް

  18
  3
 19. ވެލިދޫ މީހާ

  އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން....މަނިކުފާނު ވަރަށް ހިތްވަރުފުަަޅުގަދަ..ލޮލުން ކަރުނަ އާދެ މިހިތްދަތި މަންޒަރު ފެނިފަ ވެސް.ރޮވިއްޖެ.

  7
  23
 20. Unkwn

  ކަލޭމެންނަކަ އް ފާހަގަ އެ އް ނުވޭތަ ފުރަތަމަ ސިޑިން ފޭބި އިރު އަވަހަށް ފަ އިބާފަ ފަހުންް ލަސްވިކަމެ އް😂😂😂ނުބުނަން ބަލި ނޫނެކޭ.. އެކަމް ވ އެކްޓް😂😂 ޝިފާކަﷲ😌

  23
  5
 21. vaa

  އެހާއަނިޔާ ވެފަހުރިމީހަކު 10 ދުވަސް ތެރޭ ހިނގާބިގާވެ އުޅޭކައް ފަސޭހައެއް ނުވާނެ ފޯކައްވެސް އަސަރު ކޮއްފަ ހުރީ

  19
  3
 22. ބަލަ

  ތި ދެން ބޮޑު ވަރު ގަބޫލް ނުކުރަންޔާ ނުކޮށްބަލަ

  7
  14
 23. ޙަމްދާ

  މިކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވެގެން ހަދާ ސާޖަރީތަކުގަ އަވަހަށް ހިނގަން ބުނާނެ. އެއީ އަވަހަަށް ފަސޭހަވުމަށްޓަކައި..ހާދަ ޖޭ ވާ މީހުން އުޅޭދޯ..

  11
  10
 24. ނުވިސްނޭމީހާ

  ގޯނިބޯ ކުޑައަލީ

  16
 25. އިންޑިޔާފަސްބައި

  ނިދިން ހޭލަމުންވެސް مجلس އަށް ދާން ތައްޔާރު ވަމުންވެސް ކާރަށްއަރަން ދަމުންވެސް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނު މަގުމަތީގަވެސް ނެއްތި ހެއިން ހޭއަރަމުން އައި އިރުވެސް އެއަރ-އެމްބިއުލެންސައް انتظار ގައި އިންއިރުވެސް ޖަރުމަނު ހޮސްޕިޓަލުގެ އެނދުގައި އޮވެގެންވެސް ގޮވީ ގޮވަނީ - މަޖިލިސް - މަޖިލިސް - މަޖިލިސް / رئيسކަން - رئيسކަން - رئيسيކަން / ވެރިކަން - ވެރިކަން - ވެރިކަން / މަށަށް - މަށަށް - މަށަށް 😭😱 ދެނޯ؟

  18
  5
 26. ޟަހީ

  ސިޒޭރިއަން ހަދާގެންވެސް 4 ގަޑިއިރުވީމަ ނަގާގެން ހިންގާ އެހެންވީމަ ނަސީދަށްވެސް ހިނގޭނެ 10 ދުވަސް ވަާއިރު.

  17
  10
  • ލާހޫރޭ

   ނަޝީދު ސިޒޭރިއަނެއްތޯހެދީ.

   8
   1
 27. ރަދީފް

  ރީނދޫ ކޮހުން ބޯ ނުބާލާތަ؟

  19
  4
 28. ހުސެން

  ސިޔާސީ މީހުން ފިލްމު ކުޅެ މަޤުބޫލުކަން ހޯދާނެ ކުރުގޮތެއް

 29. ބަކުރުބޭ

  ސާބެގެ 4ލޯ އިނދޭތާ؟ އެއްދެލޯ އޭނީ ބޮލުގެތަލާގައި. އެލޮލޮގައި އައިނު އަޅާފާ އެއިނީ.

 30. ވެރިން

  ފުރަތަމަ ނަޝިދޭ ކިޔާފަ އާއްމު ކުރި ފޮޓޯ އަކީ ތިމައްނަކަން ދައްކަން ވެގެން ބޯބާލާފަ ކުޑަކޮށް ޓުބުޅި ވެސް ދިއްކޮށްލާފަ ފޮޓޯ އެއް އާއްމު ކޮއްލީ

  9
  1