ޖަރުމަން ވިލާތުގެ މިލިޓަރީ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުންގެންދެވި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

މާލޭގައި މިމަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި ބޮޑެތި ޒަހަމްތަކެއް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ރައީސް ނަޝީދު އިތުރު ފަރުވާއަށް ޖަރުމަނަށް ވަޑައިގެންނެވީ މެއި 13 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ނަޝީދު ޖަރުމަންވިލާތަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ ޕްރައިވެޓް ޖެޓެއްގައެވެ. ޖަރުމަނުން އެމަނިކުފާނުގެ ފަރުވާގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވާފައި ވަނީ ޖަރުމަނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ކޮންސުލް ކްރިސްޓިއަން ވޮން ސްޓެޓެން މެދުވެރިކޮށެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން "ވަގުތު"އަށް މައުލޫމާތުދިން ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވީއެމަނިކުފާނު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާފައި ވަނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވާނެ ތާރީހެއް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު ޖަރުމަނުވިލާތަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވީ އޭޑީކޭގައި ހަފްތާއެއްހާ މުއްދަތަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ފަހުއެވެ. އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއިން ސަލާމަތްވެވަޑައިގެންނެވީ ވަރަށް ހަނިގޮތަކަށެވެ. ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޒަހަމްތަކުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާޖަރީތަކެއް ވެސް ހެއްދެވިއެވެ.

ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާ އާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ވަނީ ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

24 ކޮމެންޓް

 1. އެމަންޖެ

  އުނމީދު ކުރަނީ އެއްޗެއް ވިސްނިފަ ހުންނާނެ ކަމައް މިހާރު ، މަނިކުފާން ރާއްޖެ އައް މިދުވަސް ކޮޅުނައުން ރަނގަޅީ މުޅިގައުމުގަ ކޮވިޑް ފެތުރީ މަނިކުފާން އިސްކޮއް ހުންނަވައިގެން ކަމުގައި ވިޔަސް.

  80
  9
  • ރެފްރީ

   ... މުޅިރާއްޖެއަށް ކޮވިޑްފެތުރު މުގެ
   މއެން މެއިސް މޭސްތިރިޔާ. ވީ މާ ދައުވާކުރެވެންވާނެ!!

   61
   5
 2. ރައްޔިތުން

  ފޭކް. އެތަނަށް ދިޔައިއްސުރެ ޕާކް ތަކުގަ އެނބުރި، ބަރާބަރަށް ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅޭތަން ފެނިފަ ވަނީ؛ ކެމެރާއަށް ދެއްކެން ފާޑަކަށް ސިޑިން ފޭބުން ފަދަ ކަންކަން ކުރީ.

  88
  7
  • Dhera

   sidin furathama beybe ves harufaiy(step) dhookoffa. Fahun komme step akah dhefai lamun feybee ves. E meehaku kurikameh e meehakah. Dheraee siyaasee kankamah raajje ah maa bodah dhoodheegen covid fethuruneema.

 3. މަ

  ކާކު ސްކާރޓްލައިގެން އެހެރީ؟

  60
  1
  • ޟ

   އީވާގެފިރިކަލުން

   41
   3
   • Anonymous

    ފިރިމީހާ. އެހާ އަނގަ ހަޑި ހަޔާތް ކުޑަ މީހުންނަށް ބޭފުޅު ކިޔާކަށްނުވާނެ

 4. ތެދު

  މިއަދު ކޮންފެޝަނެއް އިސްތިހާރުކުރަނީ ހޫނުމޫސުންތަ...ޑްރާމާ ނަސީދު..ހެހެ

  42
  3
 5. މަރީ

  "އެ ބުއްޅަބެ އެނބުރިއައުން" ފިލްމުގެ އެއްމެފަހު މަންޒަރު

  48
  1
 6. Anonymous

  Mi foto ga hurihaa enmeves mask alhaafa... Uhun naalhaa ebahuri

  8
  1
 7. ާވަތުބަތާނަ

  ހޮސްޕިޓަލުގަ އޮތްތަ؟ އަބަދުވެސް ފެންނަނީ ބޭރުގައި ހުއްޓާ؟؟؟

  32
 8. މާސްކް

  ކޮންމެސް މީހަ ކު ބުނެދީބަލަ އަންނި މާސް ކު ނާޅަނީ ކީއްވެ؟

  24
  1
 9. އިސްތިއުފާއޭ

  ރައީސް ނަޝީދު މަޖްލީހުގެ ރައީސް ކަމުން އިސްތިއުފާދޭންވީއޭ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ

  29
  3
 10. އިސްތިއުފާއޭ

  ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ

  10
  2
 11. ފާތުމަ

  މިހާ ފޭކް މީހެއް ނުދެކެން. އަޅެ ފަހެ ޖެހިފާ ތިބި ބޮޑިގާޑުން ގަޔަކަށް ތި ރޭޒާ ފުއްތަކެއް ނޭރި. އިތުރު އެއްވެސް ދިމާލަކަށް ނުގޮސް ދަގަތްފާނަށް ދަގަނޑު ދަމާހެން މާތް މަނިކުފާނުގެ ހަށިކޮޅަށް ހުރިހާ އެއްޗެއްވެސް އެރީ. އެމަނިކުފާނުގެ ހަށިކޮޅު ތޮރުފި، ހަލަންޏެއްހެން އޮތްއިރު، އެންމެ ރޭޒާ ފުކެއްވެސް އޭން ކުއްޖެއްގެ ގަޔަށްވެސް އެރިނަމަ ތަންކޮޅެއް ގަބޫލު ކުރަންވެސް ފަސޭހަވިސް ދޯ. އަދި ސަރޖަރީ ހެދި ގޮތަށް މި އުޅެން ފެށި ގޮތުންވެސް އިތުރަށް މިކަމަށް ދެނީ ބާރު. ކިހިނެތްހޭ އެވަރު ވެފަ އޮތްއިރު ސިޑިން އަރަނީ؟ ބުނާއިރަށް ކުކުރަމުން ސިޑިން ފައިބާ ވީޑިއޯ އެއް. ބޮލުގެ ޒަޚަމް ކޮބާހޭ؟ ބުނާއިރަށް ބޮލުގެ ފޮޓޯތައް އެކި އޭންގަލް ތަކުން. އަދި ނުވިތާކަށް މީހާ ރޯ އޮރިޔާމުން އެކި ދިމަ ދިމާލުން ޝޮޓް ތައް. އެކަމަކު މީން ކޮންމެ އެއްޗަކުންވެސް ފެންނަނީ މުޅިން އެހެން މަންޒަރެއް. އަދި މިކަން ސާބިތު ކޮށްދޭން ކުރަމުންދާ ކަންތަކުން ޙަގީގަތް ވަނީ އިތުރަށް ސާފު. މީ ހަމަ “ވެލް ސްކްރިޕްޓެޑް” ޑްރާމާ އެއް. ބަޓް އައިލް ސޭ ނޮޓް ސޯ ވެލް ސްްކްރިޕްޓެޑް...

  19
  1
 12. ކޮރަލް

  އަންނި ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް ބަސް ބުނާ މީހެކެވެ. ޢަވަހަށް އާދެ ބަލާށެވެ.

  5
  5
 13. ޙެހެހެ

  ބަލާވެރިކަން ޖެހެނީ ތި، ކުރީގެ ރައީސް، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް .. ދެން އޮތް އެއްޗެއްގެ ވެސް ރައީސް ، މައުމޫން ނަންވާނީ.. ބުއްޅަބެ

  21
  2
 14. އަލީ

  އީ.ޓީ. މިހުރީ ސްކާޓެއްލައިގެންދޯ.؟

 15. ކާފަ

  ކޮކަޑިކޭ މީދާ ދޫވެއްޖެ!

  15
 16. އުސްމާނުބެ

  ނަށީދް މީ ކޮވިޑް ފުރީ މީހެއްތަ، އޭނަ ވަށައިގެން ތިބޭ އެންމެން މާސްކް އަޅައިގެން އެކަމަކު މީނަ ހަމަ ހުރިގޮތައް، އިދާކައް ދުވަހު އެމެރިކާގަވެސް އުޅުނު މިކަހަލަ ބޯ ބުރާންޗެއް................

 17. ހަމަހަމަ

  ކޮވިޑް ގައި އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުދެވިގެން މަރުވެގެންދާ ގިނަ ގުނަ ދިވެހި ދަރީންނަށްޓަކާ މާބޮޑަށް ހިތާމަ ކުރަން ޖެހެއެވެ.

 18. ނިކްސްޓް

  ދެން އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލައްވަން އެއްހަފްތާގެ ދަތުރެއް ޕްލޭން ކޮށްލައްވާށެވެ.

 19. މީސް

  ފައިގެ އިސްތަށި ބާލާ ކުރު ސްކާރޓް ލައިގެން އުޅުނީމަ ވަނީ ސަޅި ތަ

 20. އެކޮއި

  ނުވިސްނޭނެ ވިސްނޭނީ ބުއްދިސަލާމަތުން ތިބޭ
  މީހުންނައް މިހާރުވެސް ރާއްޖެ ނާދެވިގެން ހަމަ
  ތެޅިފޮޅެނީ ބޮޑުވަޒީރުކަމާހެދި ދަންޖެހެނީ މީނަގެ
  ހިތަކައްނާރާ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ގޮޑިއައް އެއްވެސް ސިފަޔަކަށްނޭރޭނެކަމަކައް އަމިއްލަޕާޓީ
  ވެސް އޮތީދެކޮޅައް ކުރިންވެސް ކޮންފެންވަރެއްގެ
  މީހެއްކަންނޭގި ވޯޓުދެވުނީ މިހާރުއެންމެނައް
  ދަސްވެނިމިއްޖެ ތީފުލުހުންގައިގަ ތަޅަންކުދިން
  ނެރެން މާރިޔާއައްއެންގިމީހާނު!އެހާފެންވަރުދައް!!