ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

7 ކޮމެންޓް

 1. ކޮރަލް

  އެތަނައް ކުރިންކިޔަނީ ލޯކަލް މާރުކޭޓެވެ. މިހާރު މީހުން ކިޔަނީ ބިދޭސީ މާރުކޭޓް އެވެ. ބިދޭސީންގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަމާރުކޭޓް އެކެވެ.

  49
  1
  • ނާހަމަ ތެދެއް

   އެހެންތަ ތިކަންވެސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ބަދަލުކޮށްލާނަން ވަގުތުކޮޅެއް ބޭނުންވާނެ ' ކެއްތެރިވާންވާނެ

   55
   3
 2. އަލީ ހަމީދު

  މާލޭގެ މޭޔަރެއްގެ ގޮތުގަ ހުރިނަމަ މާލޭގަ ގޯތިގެދޮރު ނެތް 40 ހާސް މީހުނަށް ގޯތި ހޯދައިދެވޭތޯ އުޅެންވީނު. އެނޫންކަމެއް ނެތޭ މިތާކު މި ވަގުތު މުހިއްމު ކަމެއް. ދެން މުއިޒު އަށް ފޮނުވާލެވޭނެތޯ މިދިޔަ ސަރުކާރުން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މާލެ އެތެރެކޮއްފަ ތިބި ބިދޭސީން، އެކަމެއްވެސް ނުވާނެ މުއިޒަކަށް

  8
  47
  • ޚަލީލު

   ބަލަ ގަމާރާ، ބިދޭސީން ފޮނުވާލުމަކީީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރާ ކަމެއްތަ؟

   41
   5
  • އަދުނާނު

   ތިއީ މުއިއްޒު ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމެއް ނޫން. ކަލޭ ހޮވި މޮޅު ސަރުކާރުގައި އެދެންވީނު ތިކަންކަން ކޮއްދޭން.

   52
   2
 3. ލާރިދޯޅު

  ކޮންމެ މީހަ ކުވެސް ފުރަތަމަ ދުވަސް ކޮޅު ތިހެން އުޅޭކނެ ފަހުން ބަހަބަރު...

  3
  8
 4. އަހްމަދު

  ބަގްލަދޭޟް މަސައްކަތުމީހާ ފޮނުވާލަން އުޅުނީމާ. ދައްތަ އަންނާނީރުޅި ދެންކިހިނަތް ހަދާނީ