ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި ރާއްޖޭގެ ވަކީލެއް ކަމަށްވާ އަލްއުސްތާޒް އަހުމަދު ޒަނީން އާދަމް އަވަހާރަ ވެއްޖެއެވެ.

"ވަގުތު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ވަކީލް ޒަނީން އަވަހާރަވެފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ ކޮވިޑް ފެސިލީޓިގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް މިއަދުގެ މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޒަނީން ކޮވިޑަށް ފައްސިވެގެން ފަރުވާ ހޯދަން ފަށާފައިވަނީ ކޮން ދުވަހަކުން ފެށިގެން ކަމެއް އަދި ސާފު ވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ޒަނީން އަވަހާރަވިއިރު، އުމުރުފުޅަކީ 59 އަހަރެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ވިދާޅުވީ، ޒަނީން ނިޔާވީ މިއަދު 4:15 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

ޒަނީން އަކީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލެކެވެ. ޒަނީން ކިޔަވާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިސްރުގެ އަޒްހަރު ޔުނިވަސިޓީންނެވެ. ޒަނީން ވަނީ ޖިނާއީ އަދި މަދަނީ ގިނަ މައްސަލަތަކެއްގެ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.

ޒަނީންގެ މަރާއި އެކީ ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ނިޔާވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 122 އަށް އަރާފައެވެ. އެއީ 107 ދިވެހިންނާއި 15 ބިދޭސީންނެވެ.

މިއީ މިމަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން މި ބަލި ޖެހިގެން ނިޔާވި 49 ވަނަ މީހާއެވެ. އަދި މިއަހަރަށް ބަލާނަމަ، ބަލި ޖެހިގެން މަރުވި 71 ވަނަ މީހާއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ފައްސިވާ މީހުންނާއި ބަލީގައި ނިޔާވާ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވަމުން އަންނައިރު މިބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ވެކްސިން ފުރިހަމަ ނުކުރާ މީހުން ގިނަ ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ހާމަކުރެއެވެ. އެގޮތުން މި ބަލީގައި ނިޔާވާ ގިނަ މީހުންނަކީ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ވެސް ފުރިހަމަ ނުކުރާ މީހުން ކަމަށް އެޗްއީއޯސީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖެއިން މިވަގުތު 21،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މިބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނައިރު، އޭގެ ތެރެއިން 286 މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެނދުމަތި ކޮށްގެންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

31 ކޮމެންޓް

 1. އާކާޝް

  إنالله وإنا إليه راجعون މަރުޙޫމަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށި.އަމީނއ

  125
  1
 2. ބަކުރުބެ

  إنالله وإنا إليه راجعون މަރުޙޫމަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށި.އަމީނއ

  83
  1
 3. ޒީރޯ ޓޮލަރަންސް

  نالله وإنا إليه راجعون

  68
 4. އަފޭ

  اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّااِلَيْهِ رَاجِعُوْن
  މާތް اَللّٰهُ , މައްޔިތާގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ހެޔޮރަހްމަތް ލައްވައި ސުވަރުގެ މިންވަރު ކުރައްވާށި! ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި! آمیـــــــــــــن

  78
 5. ޓ

  ޙެޔޮރަހުމަތް ލައްވަވާށި...ަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަ

  60
 6. ފާރިސް

  ހުޅުމާލެ ފެސިލިތީގައި ތިބެ އެންމެން ނިޔާވަނީ ކީއްވެހޭ. ޑަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް މީ ހުސް އިބުރާހީމުގެ މީހުން އެކަނި ބައިތިއްބާ ތަނެއްހޭ؟

  74
  • އަލި ދީދީ

   މަގޭ ހިތަށްވެސް އަރާ ސުވާލެއް.. މިތާގައި މި އޮންނަނީ އެކި ލެވެލްތޯއޭ؟ ވަކި މީހަކު ވީމާ ދަރުމަވަންތަށް ގެންގޮސްފަ.. އަހަރެން ވީމާ ހުޅުމާލެ ފެސިލިޓީއަށް މި ލަނީ ކީއްވެހޭ؟؟؟ ދޮޅު އަހަރު ވީއިރު ތައްޔާރު ވެވޭނީ މިހާވަރަށް.. ބަޔަކު ގަސްތުގައި މި ޤައުމުގައި ފަތުރާލި ބައްޔެއް.. އިންޑިއާ މީހުންގެ އަވާގަ ޖެހި މި ގައުމު އިދަ ޖެހިއްޖެ..

   32
 7. Anonymous

  إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

  48
 8. Anonymous

  ހުޅުމާލޭ ފެސިލިޓީއިން ރަނގަޅުވާ ޢަދަދު ހާމަ ނުކުރާތީ އެސުވާލު އުފެދެނީ.
  ކޮންމެ ވެސް މީހަކު ނިޔާވި ވާހަކައަބަދު އެތަނުން. ދަރުމަވަންތަ އިން ރަނގަޅު ވެގެން ދޫކޮށް ލާވަހަކަ

  30
  10
 9. ރިޒާ

  إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

  31
 10. ޒަރާނާ.

  މިއޮތީވާ ސަރު ކާރެއް ކަލޭމެން ހޮވާފަ ދޯހަޅިސަރު ކާރެއް ފަރުވާ ކުޑަ ހިންގުންތެރި ކަން ނެތްސަރު ކާރެއް މިނޫނީ ކޮބާ އެއާޕޯޓުގަ ގެސްޓުންނާ ގާތުންހިދުމަތްދޭ ރެޕުންނާ ޑިޔުޓީފުރީ ކަސްޓަމު މީހުންވެސް އެދަނީ ޑިޔުޓީ ނިމުމާއެ ކު މާލެޔައް އެމީހުންވެސް އެއާޕޯޓުގަ ފެސިލިޓީއެއްގާއިމު ކޮއް ދެމަސްވީމަ ކަރަންޓީނު ނިންމާފަ މާލެޔައް ދެވޭ ކަހަލަ ހަރު ކަށި ގަވައިދެއް ނެތީމަ ވާގޮތްމީ މާލެޔަ ކީ މުޅިދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަ ކުން އެ ކިއެ ކި
  ބޭނުން ތަ ކުގަ ދާންޖެހޭ ތަނެއް މި ކަހަލަ ތަނަ ކައް ރިސޯޓު
  ތަ ކާ މާލޭ އެއާޕޯޓުގަ ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ މީހުން އެރުވީމަވާނީ މިހެން

  45
  3
 11. ޟ

  إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

  33
 12. سعدية عبدالله

  إناالله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لي واغفر للمسلمين

  36
 13. ޙ

  މަރުވަނީ ފަރުވާ ކުޑަވެގެންތޯ އަޅާނުލެވިގެންތޯވެސް ބަލަން ވެއްޖެ..އާއްމު ކަމަކަށްވެއްޖެ ވީއްޔާ..މިހެން މިދެންނެވީ އެތަނުގަ ކަރަންޓީންވާ މީހުންނާއި އާއިލާ މީހުންގެ ޝަ ކުވާ ހުރިގޮތުން .

  62
  1
  • ދުލުން

   ރައްޔިތުންނޭ ހޭލާ. އެތާނގެ ހާލަތު ވ ދަށް. އެތަނަށް ވެއްދުމުން ފެންނަ ކަްތައްތަކުން ހުރި ބައްޔެއް ވެސް އެތައް ތަނެއް ބޮޑުވޭ.. ވޮލެންޓިއަރ ކޮށް ދެވެން އޮތް ފަރާތްތަކުން އިންސާނިއްޔަތު ކަމެއް ހުރިއްޔާ ދޭ..

 14. އިބުރާހިމް

  ކޮބާހޭ 2 ވަނަ ޑޯޒް މިހާރު 12 ހަފުތާ ވަނީއޭ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހިތާ ކޮބާހޭ މަގޭ 2 ވަނަ ޑޯޒް؟

  60
 15. ސަލިބޭ

  إنالله وإنا إليه راجعون މަރުޙޫމަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށި

  20
 16. ދިވެހިސޮރު

  إنالله وإنا إليه راجعون މަރުޙޫމަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށި.އަމީން

  20
 17. ސަޢީދާ

  إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
  މާތްﷲ މައްޔިތާގެ ފާފަ ފުއްސަވާ ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށި.! އަދި އާއިލާއަށް ކެއްތެރިކަން ދެއްވާށި. آمیـــــن.

  19
 18. ާަޢނާ

  إنالله وإنا إليه راجعون މަރުޙޫމަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށި.އަމީނއ

  19
 19. Anonymous

  ބަލަގަ ވެކްސިން ހުރެގެނެންނު ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރެވޭނީ!! ކޮންމެ ކަމެއް ރއްޔިތުބޮލަށް ކަނޑަކަނޑާ ތިއްބަވާ!! އޭރުން ހަތަރެސްކަން ހަމަ ވާނީ!

  21
 20. މަނީމަނީ

  إنالله وإنا إليه راجعون އަޅުގަނޑުގެ ވަރައްގާތް ރައްޓެއްސެއް އަހުމަދު ޒަނީނަށް ފާފަ ފުއްސަވައި ސުވަރުގޭ ދާއިމީ ނިއުމަތް ދެއްވަފާދޭވެ އާމީން

  20
  1
 21. އެޑްވަޑް ބާމުންޑޭ

  ދެވަނަޑޯޒް ނުޖަހަނީއަކީ ނޫނޭ، ދެވަނަޒޯޒް ޖެހެންނެތީމަ ނުޖެހެނީ. ހިލޭ ލިބުނުއެއްޗެއް މިހުރީ ޖެހިފަ، ސައުކާރުގަ ލާރިނެތިއްޔާ ރައްޔިތުމީހާ އަތުން ލާރިނަގާފަ ދެވަނަޑޯޒް އަވަހަށް ޖަހައިދީ.

  24
  2
 22. އިބްރާހީމް

  اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّااِلَيْهِ رَاجِعُوْن
  މާތް اَللّٰهُ , އެދެމައްޔިތާގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ހެޔޮރަހްމަތް ލައްވައި ސުވަރުގެ މިންވަރު ކުރައްވާށި! ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި! آمیـــــــــــــن

 23. ޝިޔާމު

  ޒަނީނަކީ އަވަށްޓެރިއެއް ....އެކުވެރިއެއް....ކުޑަދުވަހުންސުރެ އޮތް ގާތްކަން އަބަދުވެސް އޮވޭ....ސުވަރުގޭގެ ނިއުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށި...އަމީން

 24. ފަޒީން

  2 ޑޯޒް ހަމަ ނުވާމީހުން މަރުވަނީޔޭ ބުނާއިރު ކޮބާތަ ދެވަނަ ޑޯޒް.؟ ކިބާ އޯޑަރުކުރި ދެވަަނަ ޑޯޒް. އަދިކޮބާ މީހުން ތޮއްޖައްސައިގެން ވެކްސީން ޖަހުވަން ގެންގޮސް ބަލިގަނޑު މާލޭގައި ރަނގަޅައް ފަތުރާލި ފަތުރާލުން. އެޗްޕީއޭގެ އެންމެންގެ މައްޗައް ދައުވާކޮއް ޝަރީއަތް ކުރަން ޖެހޭ. މަރުތަކުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނެ.

 25. މުޖޭ

  إنالله وإنا إليه راجعون މަރުޙޫމަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށި.އަމީން

 26. ތެދުވެރި އެކުވެރި

  إنا لله وإنا إليه راجعون!
  ތެދުވެރި އެކުވެރިޔާއަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ދެއްވާށިއެވެ!

 27. އލމ

  ވަރަށް ހެޔޮ ބޭފުޅެއް. إنالله وإنا إليه راجعون މަރުޙޫމަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށި.އަމީން

 28. ދުލުން

  ރައްޔިތުންނޭ ހޭލާ. އެތާނގެ ހާލަތު ވ ދަށް. އެތަނަށް ވެއްދުމުން ފެންނަ ކަްތައްތަކުން ހުރި ބައްޔެއް ވެސް އެތައް ތަނެއް ބޮޑުވޭ.. ވޮލެންޓިއަރ ކޮށް ދެވެން އޮތް ފަރާތްތަކުން އިންސާނިއްޔަތު ކަމެއް ހުރިއްޔާ ދޭ..

 29. ޕފައިޒަރ

  ދެވަނަޑޯޒް ވެކްސިން ނުޖަހަނީކީނޫން. ދެވަނަޑޯޒް ވެކްސިން ސަރުކާރުން ނުދެނީ. ވެކްސިން ނުޖަހާގެން ބަލިވެ މަރުވާ މީހުންގެ ޒިންމާ ސަރުކާރުން އުފުލުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ގޮވާނުލަނީ ކީއްވެބާ؟ އަބަދުވެސް ރައްޔިތުން ކުށްވރިކުރުންތޯ އެޗްޕީއޭގެ ކަމަކީ؟