ބޮންގޮއްވާލައިގެން އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުމުގައި ފައިސާ ހަރަދުކުރި މީހުން ހޯދުމުގައި ނެޝަނަލް ކައުންޓަ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރު (އެންސީޓީސީ) މަސައްކަތްނުކުރާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ނުރަސްމީ އެކައުންޓު ކަމަށް ބެލެވޭ، "އެލެކްސް" އެކައުންޓުން ޓްވީޓެއް ކުރައްވައިފިއެެވެ.

އެލްކްސް އެކައުންޓުން މިގޮތަށް ޓްވީޓް ކުރައްވާފައި ވަނީ ބޮމުގެ ހަމަލާއަށް ފަންޑުކުރި މީހުން ހޯދަން އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ޓްވިޓާގައި ގޮވާލަމުން ދަނިކޮށެވެ.

އަދި އެމީހުން ހޯދަން ލަސްވާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. ފަންޑުކުރީ ކޮން ބައެއްކަން އަދި މިހާތަނަށް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ބޮންގޮއްވާލާ އަޅުގަނޑު މަރާލަން އުޅުމުގައި ފައިސާ ޙަރަދު ކުރި މީހުން ހޯދުމުގައި އެންްސީޓީސީން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ". ނަޝީދުގެ ފޭކް އެކައުންޓުން ކުރި ޓްވީީޓްގައި ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

މެއި މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ނަޝީދަށް ހަމަލާދިން އެ މައްސަލާގައި ހަތަރު މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު މީގެ ތެރޭގައި ބޮން ގޮއްވާލި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާވެސް ހިމެނެއެވެ.

ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގައި އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޒަހަމްތަކަށް ޖަރުމަން ވިލާތުގައި އިތުރު ފަރުވާ ހޯއްދެއްވުމަށް ފަހު މިހާރު ވަނީ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާފައެވެ.

އެމަނިކުފާނަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ ސައިކަލެއްގައި އައިއީޑީއެއް ހަރުކޮށްގެންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

20 ކޮމެންޓް

 1. މަޖްލިސްޖަސް

  އެހެން ޕާޓީ އެއްގެ މީހަކު އެހާ ބަރަހަނާ ކޮއް ފޮޓޯ ނަގާ ނެޓައްލިނަމަ މޑޕ މީހުންތައް ކިހިނެއްބާ ރިއެކްޓް ކުރާނީ؟ މަޖްލިސްގަ ފިޔަވަޅު ނާޅަ މަޑުންތިބޭނެބާ. “ޢެލެކްސް” ވީމަ މޑޕ ގެ އަންހެނުންތައްވެސް އެކަން ވަރައް ކަމުގޮސްގެން އުޅެނީ.

  29
  1
 2. ރޯނާ

  މިޤައުމުގައި އެލެކްސް ކިޔާ މީހަކު ހުރި ކަމަކަށް ޑީއެންއާރ ގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައެއް ނެތެވެ. ތިކަހަލަ ފޭކް އެކައުންޓް ތަކުން ލިޔާ ފާޑުފާޑުގެ އެއްޗެއްސާމެދު އަޅާލާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. ތަޙުޤީޤު ރަނގަޅަށް ކުރިޔަށް ދާކަމަށް ބުރަދަން ހުރި މެންބަރަކު މިއަދު ވެސް ވަނީ ބަޔާންދީފައެވެ.

  18
  1
  • އެމްޑީޕީ ބުރޯ

   އެލެކްސް އެއީ ރައީސް ނަސީދުގެ އަސްލުނަން! އެކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާފުވާނެ ރ.ނަސީދުގެ ޖަރުމަނު ޕާސްޕޯޓް ބަލާލީމަ!

   • ބޯބުރޯ

    އެހެންވިއްޔާ އެލެކްސް ބައްޕަގެ ނަމަކީ އަހްމަދު އެހެންނޫންތޯ؟

  • އެމްޑީޕީ ބުރޯ

   މީގެ 16 އަހަރު ކުރިން އަހަރެން ޔޫކޭ އަށް ކުރިދަތުރެއްގަ އެއްފުލައިޓަކުން ރ.ނަސީދު އާއެކީ ދަތުރުކުރިން އެދުވަހު އޭނަ ގެންގުޅުނީ ޖަރުމަނުގެ އޮފިޝަލް ޕާސްޕޯޓެއް އޭގަ ލިޔެފައިނީ އެލެކްސް މުހައްމަދު ނަސީދު

 3. ތެދު ބަސް

  ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ސަރުކާރުން ނަގާ ޓެކްސް ފައިސާއިން ބިލިއަން ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮޑެތި ޚަރަދު ތަކުން ކޮވިޑަށް ހެޔޮ ރާޙަތެއް ނުކުރާ މައްސަލަ ގައި ކަންބޮޑުވާ މީހަކު ނެތެވެ.

  31
 4. UH

  ނަން ބަދަލުކުރީތަ އަންނި ކަލޯ؟؟؟

  20
 5. އިންޓެލް ސޮނީ

  ރަގަޅަށް ތިބުނީ. އެމީހުން އެން މެ ރުޅި އަންނަނީ މަނި ކުފާނު ދެ ކެ.
  ބޮލު ރޮދިން އެތާ އުޅެނީ .

  9
  9
  • ބޯހަލާކު

   ކޯޗެއް ހޯދާނީ ސީދާ އަމިއްލަ އަށް ކުރިކަމެއް ސަޕޯޓު އޮތްވަރުބަލަން ދެންތިތާ މަޑުކޮށްލާ މިޤައުމާއި ނުބެހި ތިކަމުން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ވާންޖެހޭ ވަރަށް ސަލާމް

   12
   1
 6. Anonymous

  އަޅޭ ކުދިންނޭ އެލެކޮހަކީ މަށޭ އެބަ ކިޔާތޭ

 7. ސަޓޯ

  ކޮން އެލަހެކުސް އެއްތަ ؟؟؟

 8. ރައީސް

  ބޭފުޅާ ބޭނުންހުރިހާ ކަމެއްވީމަ ނިމުނީތަ މުޅި ގައުމައް ކޮވިޑު ފަތުރާލަން އެންމެ ގަދަޔަށް ވަކާލާތުކުރި މީހާތީ ރައްޔިތުން އުޅޭހާލު ފެނޭތަ އަހަރުމެން ބަލިވީމަ ނާންނާނެ ޖަރުމަނުން ޖެޓެއް މީހާ ތިހުރީ އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެފަ

  12
 9. އޭ

  ކަލޭމެން ލަދެއް ނުގަނޭތަ ޖޮނީ ކައިރީގަ އައުރަ ނިވާކުރާށޭ ބުނާކަށް ލޮލް.

 10. ޘުހޫ

  މިވަގުތު ފައިސާ ޚަރަދުކުރަން އެޔަށްވުރެ މުހިއްމު ކަންތައް ހުރިކަން ރައިސް މީހާއަށް އެނގެޔޭ. ޢެހެން ނޫނަސް އަމިއްލަޔަށް ކުރުވާ ކަންތައް ތި ހުރިހާވެސް ކަމަކީ މީހުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް

 11. ތެރޯ

  ކޮވިޑުގަ ރައްޔިތުން ފަނާވަނީ. ތީތޯ އޯގާތެރި ވެރިންނަކީ؟؟؟

  10
 12. ޢެލެކްސް ޔަހޫދީ

  އެލއލެކްސް ކިޔާ ޔަހޫދީ ޔަކު ހުރޭ

  8
  1
 13. ޔާލޫ

  އެ ގޮވާ އެއްޗަކާ ނުބަލައި ހިނގާބަލަ މިކޮވިޑްގައި މަރުވެގެންދާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ މެދު ފިކުރު ކޮށް އެކަމަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ވިސްނުމަކަށް، މިޤައުމުގެ ކޮންމެ ރައްޔިތުންގެ ފުރާނަ މުހިއްމު. އެވެރީ ސިޓިޒެން މެޓާރސް

 14. ސީނު

  އޯ! ދޮންމީހުން ކަމުގޮސް ނަންވެސް ދޮންވީދޯ. އެލެކްސްއޭ...

 15. ތެލަނގަ

  ތިކަަމުުން އަދިބޮޑުވަޒީރުކަންލިބޭވަރައް
  ސިންޕަތީވޯޓު ލިބޭނެކަމަކައް ނުފެނޭ ވޯޓުލާން
  ތިކޮޅުން ކުދިންކޮޅެއް ގޮވައިގެން އަންނަނިކޮން
  ކާމިޔާބުވެދާނެ!!

 16. UH

  އެލެކްސް ދަ ލަޔަން؟