މިއަދު ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް ޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް ޖެހިގެން އެންމެ ފަހުން ނިޔާވެފައި ވަނީ އުމުރުން 93 އަހަރުގެ މީހެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ނިޔާވީ މިއަދު ހެނދުނު 06:55 ގައެވެ.

މިއީ ކޮވިޑް ޖެހިގެން ރާއްޖެ އިން ނިޔާވި 133 ވަނަ މީހާއެވެ.

ކޮވިޑް ޖެހިގެން ނިޔާވި ހަތަރު މީހުންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ މީހާ އަކީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ އީއާރްއަށް ގެންދިޔަ އުމުުރުން 81 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ނިޔާވެފައި ވަނީ ރޭ 02:02 ގައެވެ.

ދެ ވަނަ އަށް ނިޔާވެފައި ވަނީ 77 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ އަކީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުން ގެންދިޔަ މީހެކެވެ. އޭނާ ނިޔާވީ 03:18 ގައެވެ.

ތިން ވަނަ ނިޔާވެފައި ވަނީ 58 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ އަކީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުން ގެންދިޔަ މީހެކެވެ. އޭނާ ނިޔާވީ 04:25 ގައެވެ.

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް ޖެހިގެން ނިޔާވާ މީހުންގެ އަދަދު އަންނަނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރުވަމުންނެވެ. އިއްޔެ ވެސް ކޮވިޑް ޖެހިގެން ހަމީހަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. ސާބެ

    މީ މިއަދުގެ މިހާތަނަށް. ތިހެން އޮތީމަ ހީވަނީ މިއަދު ދެން އިތުރަށް މީހުން މަރުނުވާނެ ހެން

  2. އިސްލާހް

    މަރަކަށް ފަހު މަރެއް... ސިޔާސީ އިސްވެރިން ނިދާފަ 😡😡😡😡