ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ހުޅުމާލޭގައި އަޅަން ފެށި ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތް ނިންމަން، ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ފައިސާ އެކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

މުއިއްޒު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ފެންޝަން ފައިސާ ބޭނުންކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައި ދިނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

މުއިއްޒުގެ ޓްވީޓަށް ރިޕްލައި ކުރައްވަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ރީކޯ މޫސަ ވިދާޅުވީ، އެއްމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ގާނޫނީ ބާރުއޮތް ނަމަ ލޯނު ނަގާފައި ދިނުން ކަމަށެވެ. ފެންޝަން ފަންޑަށް ބަދަލު ގެނެވޭނީ ގާނޫނަކުން ކަމަށް ރީކޯ މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕްލޭނިން އެންޑް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ކުރިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ނިންމާފައި ވަނީ ފްލެޓްތައް ލިބޭ މީހުން އަމިއްލަ އަށް ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަމަށެވެ. އެއީ މުއްދަތެއް ހޭދަވާނެ ކަމަކަށް ވާތީ އެ ކަމަށް ތިން މަސް ވަނީ ކަނޑައަޅައިފައެވެ. އަދި އެ ތިން މަހު ކުލި ނުނަގާ ގޮތަށް މި ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމައިފައެވެ.

ފްލެޓުތައް ދޭ އިރުގައި ދެ ކޮޓަރީގެ ފްލެޓްތައް ދޭނީ ފާހާނާ އާއި ކޮޓަރިތަކުގައި ދޮރުފަތް ހަރުނުކޮށެވެ. ސިޓިންރޫމާއި ކޮޓަރިތަކުގައި ތަށިމުށި ވެސް ނުޖަހާނެއެވެ. ފަންކާ އާއި ލައިޓުތަކާއި ފްލެޓުގައި ކުލަ ލާން ޖެހެނީ ވެސް ފްލެޓު ލިބޭ މީހުން އަމިއްލައަށެވެ. ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ފިނިޝިން ނިންމާނީ އެ ތަންތަން ލިބޭ މީހުން އަމިއްލަ އަށް ކަމަށް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް މި ސަރުކާރުން ބުންޏަސް ކުރީ ސަރުކާރުން އެކަން ދޮގުކުރެއެވެ.

އެ ތަންތަން ލިބުނު މީހުންނަށް ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކޮށް ވަދެވޭނެ ތާރީހެއް އަދި ސަރުކާރުން އިއުލާނެއް ނުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ތަނުގައި އުޅޭ މީހުން ދިރިއުޅޭނެ ފްލެޓުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

25 ކޮމެންޓް

 1. ޝިރޯ

  ސާބަހޭ ސާބަހޭ ތިޔައީ ޔާމީނުގެ ދަރިވަރެއް ހިންގަން އެގޭނެ ހިންގާލާ ބަރަވެރި ސްޕީޑް
  ޝިފާ ފިލީތަ ބަލަ ގަޓުހުރި މުއީޒް އަހަރެންވެސް ބޭނުން އަހަރެންގެ ފްލެޓުގެ ލާރިވެސް ދައްކަން ސަރުކާރުގައި 30 އަހަރުވީ ޕެންޝަން ފަންޑު ލާރި ވަރަށް ބޭނުން އާދޭސް ކޮއްފައި ބުނަން ތިޔަކަމަށް އެތަކެއް ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޭނުން.

  46
  6
  • ޢަހޫޔާ

   މުއީޒުމެންގެ ސަރު ކާރުގަ ތި ކަހަލަ ކަންތަށް ނު ކޮއްދިނީ ކިހިނެއް ވެގެންތޯ. 7 އަހަރު މުއީޒުއޮތީ ގަދަނިދީގަތޯ.

   5
   16
   • ޟޯދު

    މުއިއްޒު މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުރިއިރު ރައްޔިތުން މިހާހަތަކަށްނުވެއްޓޭ

    2
    2
  • ރާގޮޑިރާޖަ

   ޢެހެންވެގެންދޯ ނޫމަޑިއެއްވާހަކަ އެދައް ކަނީ. މީނައަށް ހޭވެރިކަންވީ މިއަހަރުތޯ.

   6
   8
   • ޑަބިޔާ

    ނުމަޑި ބަދަލުގެ ގޮތުގަ ދިން ލާރި ކެއީ އެމްޑީޕީ. އެލެކްސްގެ ބެސްޓްފްރެންޑް އެއްޗެއް ނޫމަޑި އެއީ. އިގޭ ވާހަކަ ދައްކާ

    2
    1
  • ޒީރޯ

   ބަލަ ޕެންސަންފަންޑްލާރިއަ ކީ ގޯނިގޯންޏަށް އަޅާފަ ގުދަނުގަ ރައް ކާ ކޮއްފަ ހުންނަ އެއްޗެއްނޫން. ޢެފައިސާ އެ ކިކ ކަންކަމަށް އިންވެސްޓްކުރާނެ. މިވަރުވެސް މުއީޒާއްނޭންގެންޏާ މަހައްދޭބަލަ.

   6
   18
 2. ނަޝީދު

  ސާބަހޭ މުއިޒް ތީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް މިސަރުކާރުގަ ޢިޚްލާސްތެރިކަމެއް ހުރިނަމަ ތިކަން ކުރާނެ...

  45
  6
  • ހަމަލަމާ

   ކީއްވެބާ ރޔ ސަރުކާރުގައި ތިކަންނުކުރީ

   6
   15
   • ޙުސެން

    ޜައްޔިތުން މީހާދަތި ހަލަތަށް ނުވެއްޓޭތީވެ

    4
    2
    • ލޮލް

     ޢޭރު މިހާލަތައް ނުވެއްޓެނީ ކަލޭމެންނާއި ކަލޭމެންގެ ޕާޓީ. އަހަރުމެން އުޅުނީ އޭރު ވަރަށް ހާލުގަ. ކަލޭމެން އޭރުތިބީ ނިދާފަ އަހަރުމެން ރޮއެ އާދޭސްކޮށް ހެދިއިރު.

  • ޢަހޮމަދު

   މުއީޒުގެ އިހްލާސްތެރިކަމެއް ހުރިއްޔާ ޔާމީނު ވަގައްނެގި 3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ސަރު ކާރާ ހަވާލު ކުރާށޭ ބުނެބަލަ.

   5
   16
 3. ގަމާރު

  އަހަރުމެން ރަށްފުށުގެ މީހުންނަށް ފުލެޓެއް ނުގަނެވޭނެ ރަށަކުން. ގެދޮރު އެޅުމަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭނުން ނުކުރެވުން މިއީ ވަރަށް ނާއިންސާފުން މަޖިލިސް މެންބަރުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް. ސިވިލްގެ ވަޒީފާގަ އުޅޭއިރު މިލިބެނީ ގިނަވެގެން 7000.00 ރުފިޔާ. މުސްކުޅި ވާއިރު ދަރިންނަށް ވަންނާނެ ކޮޓަރިގަނޑެއް ހެދޭނެގޮތެއްނެތް. ވަޒީފާގަ 22 އަހަރު ހޭދަމިވީ ނިކަމެއްޗެއްގެ ގޮތުގަ. 45 އަހަރުވީފަހުން ގޯއްޗެއް ލިބުނީ. ގެދޮރު ހަދާނެ އެއްވެސް ފައިސާއެއް އުމުރުގަ ހޭދަކުރި ވަޒީފާއިން ނުލިބުނު. ނިކަމެތިކަމާއެކު އިސްޖަހައިގެން ލިބޭމަދު ފައިސާކޮޅުން ފުއްދާލައިގެން އެހެންމީހުންނަށް ސަލާންޖަހަން ނާށިގަނޑު ދިއްނުކޮށް މި އުޅެނީ ދުނިޔޭގެ ލަދަށް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންވެސް ސިވިލްސާވިސްގަ އުޅޭ މީހުންނަކީ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނުހަދާ. ސިވިލްސާވިސްއިން އަހަރުން ނިކަމެތިންނަށްޓަކައި ކޮއްދެވުނު އެއްވެސް ކަމެއްނެތް. މިއަދުގެ ދިރިއުޅުމުގައި މިލިބޭ މަދުފައިސާ ކޮޅުން ފުއްދާލައިގެން އުޅޭ ދަތިހާލު އެއްވެސް މަތިފަޑީގެ މީހަކަށް ނޭނގޭނެ. ގެދޮރު ހަދަން ބޭނުންވޭ. ރިޓަޔަމެންޓް ޕެންޝަންގަ ފައިސާކޮޅެއް ޖަމާވެފަ ހުރިކަމުގައިވިޔަސް އޭގަ އަތްލެނޭ އެއްވެސްގޮތެއްނެތް ގެދޮރު ހެދުމަކަށް. މިއީ ވެރިންނަށްވެސް އެނގެންޖެހޭ ކަމެއް. އެކަމަކު ނިކަމެތި މީހާގެ އިޙްސާސް ވެރިންނަކަށް ނުކުރެވޭނެ. ރަށްފުށުގަ ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށްވެސް ގެދޮރު ހެދުމަށް ލުއިގޮތްތަކެއް ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން. ލޯނެއްވެސް ލިބެނީ މުއްސަނދިންނަށް. ރައީސްވެސް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންވެސް ހަމަސިކުނޑިން ވިސްނާލާފަ މިކަންކަމާދޭތެރޭ ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް ނިންމާ ދިނުމަކީ ނިކަމެތި ސިވިލްސާވަންޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަރަށްބޮޑަށް އެދޭކަމެއް.

  42
 4. އެލެކްސް

  ރާއްޖެތެރޭ މީހުންގެ ލާރިވެސްވެއްްއްޖެ ތިފަންޑެއްގާ މިތިބީ ގެނުހެދިފައި ބިއެމްއެލް އިންދޭ ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް ބޮޑު ކަމުން އަވަަހަށް ތިފައިސާ ކޮޅު ލިބޭނޭގޮތް ހަދާދީ ފަންޑުގައި ބައިވެރިވި އެންމެނަށް

  37
 5. ވގ

  އެހެންވެއްޖެއްޔާ އަހަރުމެންގެ ގެދޮރުނިންމަންވެސް އެފައިސާ ދޭންޖެހޭނެ އަހަރުމެންވެސްމިތިބީ ގެދޮރުނުނިމިފަ ފުލެޓް އެކަންޏެންނޫން

 6. Anonymous

  ސާބަހޭ ޑރ. މުޢިއްޒަށް.
  ރައީސް ޔާމީންގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރަމުން ދާތަން މިފެންނަނީ. ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރި ވެރިއަކީ ވަގުކަލޭގެކަން ވ. ސާފް.

  9
  2
 7. ރައްޔިތުމީހާ

  ރާއްޖޭގެ ރައްރަށުގައި ގެދޮރުއެޅުމަށްވެސް ތިފަންޑުން ނެގޭނެ ގޮތެއްހަދަންޖެހޭނެ.. އެއީ ކޮންމެމީހެއްގެވެސް ހައްގެއް...

  13
 8. Anonymous

  މުއީޒުގެ ޖީބުން އެކަންނަން ކޮށްލަދިނީޔާ ކިހިނެއްވާނީ މިސަރުކާރުން ދޮގެއްނުހަދާނެ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރިޔަސް އަދި ނުކުރިޔަސް އަބަދުވެސް މިސަރުކާރުން ކަންތައްތައް ކުރައްވާނީ ރަތްޔި ތުންގެ ހެވާ ލާބަޔަށް

  1
  16
 9. ތިރިބެ

  މަނިކުފާނުމެއް ތިތައް ހެދުމައް ހަވާލުކުރި ބޮޑުއަގުގަ ސުކެޔާފޫޓެއް -/2200 ރ އެވަރުންވެސް ނުނިމުނު އެއީމަނިކުފާ ހައުސިންމިނިސަޓަރަކައް ހުރިދުވަސްވަރު އެލާރިތައްވެސް ކާލީ ތިމީހުން މާހެޔޮއެދެއްނޫޅުނަސް ހެޔޮ ، ތިބޭފުޅމިހާރުގޮސް ބަލާލަބަލަ އެޗުޑީސާ މިާރު ކއަކަ ފޫޓެއް އިމާރާތް ކޮއްދޭ އެކުނަފުނިތަކުން ބިޑުކޮއްފަ އެހެރީ - /1000ރ އާއި -/1200ރ ދެމެދު ކޮމްޕޮޅީތު ތަޅުދަޑި އަދި ވިއްކައް އެހެރޯޖަހާފަ -/1600ރ ލަދުކޮބާ

  2
  8
 10. މަނިކު

  ބަލަ ޕެންޝަން ފަންޑަކީ ބޭނުންހާ ކަމެއް ކުރެވެން އޮންނަ އެއްޗެއް ނޫނޭ ބްރަދާ. ގޭ ކުލި ދައްކަންވެސް ދޭން ގޮވާލާންވީނު.

  4
  7
 11. ނިކަމެތި ރައްޔިތެއް

  ގަމާރު އަދި އެލެކްސް ތިބުނީ ތެދެއް މިވެސް ގޯއްޗެއް އޮވެ ވަންނާނެތަނެއް މީހެއް ރީކޯއަށް ބުނެލަން އޮތީ ގާނޫނު އެއީ ބާވާލެއްވި އެއްޗެއް ނޫނޭ ތަމެން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ އެއްޗެއް ރައްޔިތުންނަން ލުއިފަސޭހަގޮތަށް

 12. ރާސް

  މުއިއްޒު ގެ ސަރުކާރު ގަ ޕެންޝަން ފައިސާ ޙައްޖަށް ދިއުމަށް ދޫ ނުކުރި އިރު މި ހާރު މި ކިޔަނީ ކީކޭ ، މާރަންގަޅު ކަމަށް ހެދިގެން މީހުންނަށް ދެއްކެންވެގެން ސަރުކާރަށް އަމުރު ކުރާނީ މިވެސް ކެނއިޕެއިނުގެ ވައްތަރެއް

  1
  1
 13. ފާފު

  މުއިއްޒު މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުރިއިރު، ފްލެޓަށް އެދި އަހަރެން ލީ ފޯމުވެސް ބަލައެއް ނުގަތް. ކުރީގެ މޭޔަރު ޝިފާގެ ކޮއްކޮ އިއްސޭ ބުނީ އެމީހުންގެ ޕާޓީގެ މީހުންގެ ފޯމުތައް ބަލައިގެންފައި ބާކީ ފުލެޓު ހުރިއްޔާ ނޫނީ އިތުރު ފޯމު ބަލައިނުގަންނާނަމޭ. މުއިއްޒު އޮތީ ނިދާފަ. ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ވާހަކަ ވަރަށް މޮޅު. ތި މުއިއްޒުއާ ޔާމީނު ހަވާލުކުރި ތިއަށްވުރެ މާގިނަ ފްލެޓް އަޅަން. އެއްބައި ކާލާފަ އަޅާފަ އެހުރީ އެއްބައި. ޔާމީންގެ ވެރިކަމެއްގައި މުއިއްޒު އޮންނާނީ ޖަލުގަ.

  1
  2
 14. ޕަސާނަން

  ޕެންޝަން ފަންޑަކީ ވަކި ބަޔެއްގެ ހައްގެއް ތިހެން ފްލެޓް ހަދާކަށް އެފައިސާއެއް ނުނެގޭނެ ކަލޭ އަތުގަ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާތައް ހުންނާނެ 10 ބުރީގެ ގެއެއްވެސް ހުންނާނެ އެމީހުންނަށް އެހީވާންވީނު

 15. .....

  ބައެއްއިރަކުހީވޭ ސަރުކާރުގައި ވަރައް ރުފިޔާ ހުންނަހެއްވެސް

 16. ކަސިމް

  ދޮރު ހަރުނުކުރާ ތަނެއްގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލު ކުރާނެ ގޮތެއް ނުވިސްނުން....