އިންޑިއާގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ގާއިމް ކުރަން ޖެހޭ މަގްބޫލް ސަބަބެއް އޮތް ކަމުގައި ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އައްޑޫގައި އިންޑިއާގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް ގާއިމް ކުރަން އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓުން ވަނީ ފާސްކޮށްފަައެވެ. އެ ކަމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން އަދި ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ދެ ދައުލަތެއްގެ ތެރޭގައި ކޮންސިއުލާ ގުޅުން ގާއިމް ކުރަން ޖެހޭނީ ދެ ފަރާތުގެ ވެސް ރުހުން އޮވެގެން ކަމަށެވެ.

"ފޮރުވިފައިވާ އިންޑިއާގެ އެޖެންޑާ ވަރަށް ސާފު ކަމަށް އާންމު ރައްޔިތުން ދެކެނީ، އިންޑިއާގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް އައްޑޫގައި ގާއިމް ކުރަން ޖެހޭ މަގްބޫލް ސަބަބެއް އޮތް ކަމަކަށް ނުފެނޭ،" އައްޑުއަށް އުފަން ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގައި އިންޑިއާގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް ގާއިމް ކުރުމާ ދެކޮޅަށް "ސޭވް އައްޑޫ، އިންޑިއާ އައުޓް" ގެ ޝިޔާރާއެކު މީސް މީޑިއާ ކެމްޕޭނެއް ވެސް ވަނީ ފަށައިފައެވެ.

"ސޭވް އައްޑޫ" މި ހޭޝްޓެގްގައި މީސް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓް ކުރަމުން ދަނީ، މީގެ ކުރިން ވެސް އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި ދިވެހި ސަރުކާރާ ވެފައިވާ ބައެއް އެއްބަސްވުންތަކާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް "އިންޑިއާ އައުޓް" ގެ ކެމްޕޭނެއް ކުރަން ފެށި ޒުވާނުންނެވެ.

"އިންޑިއާ އައުޓް" ގެ ކެމްޕޭނުގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްއާއި ޕީއެންސީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ސަޕޯޓަރުން ބައިވެރިވިއިރު، "ސޭވް އައްޑޫ" ގެ ހޭޝްޓެގާއެކު އެ ކޯލިޝަންގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ވެސް ގެންދަވަނީ ޓްވިޓާގައި ޚިޔާލު ފާޅު ކުރައްވަމުންނެވެ.

މި ކަމާ ގުޅިގެން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުން އަދި މާ ބޮޑު އެއްޗެއް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވެސް އަދި ވަކި އެއްޗެއް މި ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

އެކަމަކު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވަނީ މި ކަމުގެ ސަބަބުން އައްޑޫގެ ވިޔަފާރިތައް ވަރުގަދަ ވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ކަމުގެ ދިފާއުގައި ޓްވީޓެއް ކުރައްވައިފައެވެ. އައްޑޫގެ ދާއިރާއެއް ތަމްސީލް ކުރައްވާ އެހެން މަޖިލިސް މެންބަރަކު މި މައުޟޫއުގައި އަދި ވާހަކައެއް ނުދައްކަވައެވެ.

ރައީސް ސޯލިހް ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން އެންމެ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަވަނީ އިންޑިއާއާ އެކުގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

10 ކޮމެންޓް

 1. ތެދު ބަސް

  މީރު ބުއިންތައް ގިނަ ބަޔަކަށް ލިބޭނެ އެވެ.

  8
  1
 2. ދަންނަ ކަލޭގެފާނު

  ދަންނަ ކަލޭގެފާނު ނުބެހޭ ކަމެއްނޯވެޔޭދޯ ދެން މީނަ މިކަލޭގެ ފަންޑިޔާރަކަށް ހުރިއިރު ކިހާތަންތަނަށް އްތްބާނާނެ އަސްލު ސިފަ މިހިރަގެން ފެންނަނީ އަލްއަޒުހަރުން ޕީއެޗްޑީ ހަދާގެން ހުރި ގުރްއާން ހިތުދަސް ދަންނަބޭކަލެކޯވެސްކިޔާއުޅުނު މަށަށް މިމީހުންނަށް ހައްގުނަމަކީ މުނާފިގު ކަލޭގެ

  4
  17
 3. އެނަ

  ޖޭ ވިޔަސް ބޮޑު ވަރު! އައްޑު އަށް ލިބޭނީ މަންފާ ކަން އިގޭތީ ނުންބާ

  5
  7
  • ޕީޖޭ

   އިންޑިޔާ އާއި ގުޅުން ބަދަހި ކުރުން މައްސަލައެއް ނޫން.. ކޮންސިއުލޭޓޭ ދުރަނަ އޭ ކިޔާފައި މިރާއްޖެއަށް އެއްވެސް ކާފަރު ގަވްމަކަށް އަތްގަދަ ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދެވިގެން ނުވާނެ

 4. ހިޔާލު

  އައްޑޫ އެއްކޮއް އިންޑިއާއައް ދޭނެ އަދި
  #އިންޑިއާ އައުޓް

  12
  1
 5. Anonymous

  އައްޑޫގައިހުރި އިންޑިޔާގެ މިލިޓަރީ ބޭސްްގެ ކަންކަން ފަސޭހަވާނެނޫންތޯ؟ ދެނ 3 އަހަރެއްހާ ދުވަސްފަހުން އައްޑު އެއީ ސުވަދީޕް އަށް ހަދާ، ލަކްޝަދީޕު އަށް ހެދިހެން ހަދާފަ ވެޖިޓޭރިއަނުންނަށް ގާނޫނުން ބަދަލުކޮށް. ރައްޔިތުންގެ ގެދޮރު ފޭރި އިންޑިޔާ މީހުން އެތާ އާބާދުކުރީމަ އައްޑޫ ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްގީ ހުންނާނީ ލިބިފަ. ވައްސަލާމް

 6. ވިކޭ ދީދީ

  ކަލޭ ހުކުންތައް ކުރި އިރުވެސް ތިޔަ ގޮތަށް އިންސާފުން ކުރި ނަމަ.

 7. ދީދީ

  މީނަ ސަރުކާރުން ކުރާ ހުރިހާ ކަމަކަށް ޓްވިޓަރ ގައި ފާޑު ކިޔައި. އެހެންވީމަ މިހާރު އެނގޭ އޭރު މީނަ ކުރީ ސިޔާސީ ހުކުމްކަން.

 8. ޢަލީ އަބދުﷲ

  ފަނޑިޔާރުގެ ހުކުމް މިއައީ މުޅިންއިދިކޮޅަށް. ތިޔަހުކުމް ރިވިއުކުރަން ޖެހޭ.

 9. ދިވެހިން

  ޖާސޫސްކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަތްގަދަކުރަން. އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ

  3
  1