ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުވުމަށް ޗައިނާ އިން އުފައްދާފައިވާ އެއްވެސް ވެކްސިނެއް ދިވެހި ސަރުކާރުން ނުގަންނާނެ ކަމަށާއި، ވެކްސިނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޗައިނާ އާއިއެކު ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތެއް ނުހިންގާނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހްމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ ނަސީމް މިހެން ވިދާޅުވީ އިންޑިއާގެ "ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ" އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައެވެ.

އިންޑިއާގެ ނޫހަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުގައި މިނިސްޓަރ ނަސީމް ވިދާޅުވީ އިންޑިއާގެ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް ފަހު، ދެވަނަ ޑޯޒް ނުލިބިގެން ވެކްސިން ނުޖެހިފައި ރާއްޖޭގައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު 109000 އަށް އަރާ ކަމަށެވެ، އިންޑިއާ އިން ވެކްސިން އެކްސްޕޯޓް ކުރުން މަނާ ކުރުމުން ރާއްޖޭގެ ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމަށް އަސަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ނަސީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަސީމް ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް ވެކްސިން ލިބޭނެ މަގުތައް ބަންދުވެފައި އޮތުމުން އެހެން ގޮތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެސްޓްރާޒެނެކާ އާއި އެކު ވެކްސިން ހޯދުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަޝްވަރާތައް މިނިސްޓަރ ނަސީމް ފާހަގަ ކުރެއްވެވިއެވެ.

ރާއްޖެ އިން މިހާރު ދަނީ ރަޝިއާ އިން އުފައްދާފައިވާ ކޮވިޑް ވެކްސިން ހޯދުމަށް ވެސް މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

ރާއްޖެ އަށް ޗައިނާ އިން ވަނީ 20000 ޑޯޒްގެ ސިނޮފާމް ވެކްސިން ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ. ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ސިނޮފާމް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް 78000 މީހުންނަށް ވަނީ ދީފައެވެ. 45000 މީހުން ވަނީ ސިނޮފާމް ވެކްސިންގެ ދެޑޯޒް ރާއްޖޭގައި ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ.

މިނިސްޓަރ ނަސީމް ވިދާޅުވީ ޗައިނާ އިން ވެކްސިން ގަތުމުގެ މަޝްވަރާއެއް ވެސް މިހާތަނަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. "ބެއިޖިން އިން ދެލައްކަ ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކޮށްފައިވޭ. ނަމަވެސް އިތުރަށް ވެކްސިން ގަންނަން އެއްވެސް ވިޔަފާރީގެ މަޝްވަރާއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެއް ނުވާނެ. އެފަދަ ވިސްނުމެއް ވެސް." މިނިސްޓަރ ނަސީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު 309815 އަށް އަރައެވެ. އޭގެތެރެއިން 166490 މީހުން ވަނީ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

52 ކޮމެންޓް

 1. މާމީ

  ޢިޒުރާއިލް ވެކުސިން ގެނޭ .

  45
  1
 2. ކުޑޭ

  ޗައިނާވެކްސިންއަހަރެމެންގެގަޔަށްޖެހީކީއްކުރަންބާ

  42
  1
 3. ސަލާމަތް

  ތިޔަފަދަ ބޮޑު ޢަދާވާތްތެރިކަމެއް ޗައިނާ އަށް ތިޔަ ބާއްވަނީ ކީއްވެގެން ތޯ؟ ދިވެހިންގެ ތަރައްޤީ އަށާއި އުފާފާގަތިކަމަށް ޗައިނާ ކޮށްދީފައިވާ ކަންކަމާމެދު ތަނެއްގައި އިށީނދެ އިނދެގެން މަނިކުފާނު ވިސްނާލައިފިނަމަ، ޗައިނާއާ މެދު ތިޔަ ކަންކަން ކުރާ ގޮތުން މަނިކުފާނު ކަރުނަ އަޅާ ރޯނެކަން ޔަޤީން!

  65
  1
  • އަހްމަދު

   ރައީސް ސޯލިހް ކެރަފާގެމިނިންމުމަކީ ސަރުކާރުގެނިންމުމެއްތޯ ސާފުކުރަން ރައްޔިތުން އެބަބޭނުންވޭ ޗައިނާއަކީމިގައުމަށް ނުހަނުދީލަތި އެހީތަށްވަމުންދާގައުމެއް ނޫސްވެރިންވެސް މިސުވާލުގެޖަވާބުރައްޔިތުންނައް ހޯދައިދެއްވާ މިހާރުންމިހާރަށްވެސް ޖަވާބުބޭނުންވާސުވާލެއް

   50
 4. އައްބެ

  މިއީ އިންޑިޔާގެ މިނިސްޓަރެއްތަ

  68
 5. ބޯހަލާކު

  އިންޑިޔާއަށް ވިކި ހުސްވެފަ، މިވަރު ކަރަޕް މިނިސްޓަރެއް އަދި ހެލްތަކުން ނުފެނޭ

  64
 6. ކަނަމަނަ

  ދެން ނަސީމުގެ ގޭގައުފައްދާވެކުސިންގަނެފަ ކެރެފާ މީހުންގަޔައްޖަހާ

  56
 7. މާކަނާ

  ޒުވާން ހެލްތު މިނިސްޓަރ ކެރަފާ ކާފާ ނޮވެމްބަރ 3 ގައި ކިތަށް މީހުން ޝަހީދު ކުރުމުގައި ބައިވެރިވެވުނުތޯ؟ ތިޔަހާ ގަދަ ބަސް ބުނާއިރު ތިބޭފުޅާ ތިމަޤާމަށް ކުފޫވެސް ހަމަނުވޭ އިނގޭތޯ ﷲ ހަނދާންކޮށްފަ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފަ ހިތްޕަވަން ބޭނުން އެޗެއް ހިތްޕަވަން ގެއަށް ދުރުވެދެއްވާ

  55
 8. ކަނބާ

  ޗިއިނާ ވެކްސިން ގަންނާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އެދޭއިރަށް ބޭނުންވަރަކަށް ހިލޭ ލިބޭނެއެވެ. އިންޑިޔާ ދެކެ ބިރުން ކަލޭމެން ތިއުޅެނީ ބުނަން ނުކެރިގެންނެވެ.

  58
 9. Anonymous

  ކަލޭނެންނަކަށް ދެން އެ ނުވެސް ވިއްކާނެ!

  43
 10. ބުއްޅަބޭ

  އިންޑިޔާއަށް ދހދެއްކި ފައިސާ އަނބުރާ ގެނޭ!

  40
 11. ގެރި މޯދީ

  ގެރިއެއްގެ ދަށުވެ ދިވެހިން ހަނާވަނީ

  52
 12. ކާފަބޭ2020

  ތިޔައީމާކުރިންވެސްއިގޭކަމެއް ބަޅާސާހަބު ރުޅިއަންނާނެކަމެއް ތިޔަމީހުނަކަށް ނުކުރެވޭނެ! ވެރިކަމުގަތިބެވޭނީ ބަޅާސާހަބް ރުއްސައިގެން ! ނޫންނަމަޖެހޭނީ ލަންކާއަށްނުވަތަޖަލަށްދާން ރުފިޔާފައިސާކިތަންމެގިނަޔަސް ކަށްވަޅުގައޮންނަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނިމާއެކަނި! ލިބޭޑޮލަރަކުންތުންދިގުފުޅިޔަކުންކުރާނެ މަންފާއެއްނޯންނާނެކަންހަމަޔަޤީން!

  33
  1
 13. ޤާދިރު

  ދެން އިޒުރޭލުގެ ވެކުސިން ގެންނަންވީނުން. ޗައިނާ ދެކެ ކިތައްމެ ރުޅި އަޔަސް އިންޑިއާއަށް ޗައިނާއާ ހަމަޔަށް ވެސް ނާދެވޭނެ. ކުރިމަގުގަ ﷲ ގެ ހެޔޮ ރަޙުމަތްފުޅާއެކު މި ޤައުމު އާރާސްތު ކުރާނީ ޗައިނާގެދީލަތި އެހީގައި.

  44
 14. ލާމު

  މި ދަނޑިވަޅަކީ ވަކި ބަޔަކަށްވީތީ ވެކްސިން ނުހޯދަންވީ ވަގުތެއްނޫން. ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާ. ލިބެން އޮތްތަނަކުން ހޯދަންވީ. ޒާތީކަމެއް އޮވެގެން ނުވާނެ.

  41
 15. އިބްރާހީމް

  ހިތްވަރުކޮށްލާ ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވަގުންނާއި ލާދީނީ މީހުންގެ ނިމުން ލަސްނުކުރައްވާށި. އާމީން

  42
 16. ޟމ

  އިންޑިޔާ ނުރުހިދާނެތީތޯ، މި ދެން ބޮޑުވަރު ރައްޔިތުންގެ ސިއްހަތާއި ގުޅިފައި ހުންނަ ކަންކަމުގަ ވެސް މިމީހުން މި ކުޅެނީ ސިޔާސީ ގޭމްތައް، ފިރުޢައުނާއި ހާމާނު އެއް ނޫން ހަމަ އެކަނި ނުބައީ

  34
 17. ތުރިޕުލްައެލް

  ކެރެފާއާއިލާއިން ދިވެހިން ނަކައް ހެވެއްނޭދޭނެ ތިކަމާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ހައިރާން ނެއް ނުވާނެ

  41
 18. ކޮވިޑް

  ޗައިނާ ވެކްސިން ގަންނާނެ ކަމެއް ނެތް އެމީހުން ދޭނީ ހިލޭ. އެކަމް ކޮންމެހެންވެސް އިޒްރޭލް ވެކްސިން ބޮޑު އަގުގަ ވެސް ގަންނަން ވާނީ.

  32
 19. ޖަސްޓިސް ވޮރިއަރ

  އަދިވެސް ހިލޭ ދީފިއްޔާ ބޭނުންކުރާނެ. ތިހާ ގަދަ ބައެއް ނަަމަ ހިލޭ ދިނަސް ބޭނުން ނުކުރަންވީނު. ތިޔަ ކޮށި ވިސްނުން ދޫކޮށް ރައްޔިތުންގެ ޢާންމު ސިއްޙަތު އިސްކުރަން ގޮވާލަން. ނޫނީ އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުންވެސް ތިބޭފުޅުންނާ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރާނެ.

  33
  1
 20. ބުރޯ

  ބުރޯ ނަސީމޫ. ތިހެން އިންޑިޔާއަށް ގޮސް ކަރާ ފަޅާއިރު ވިސްނާލަބަލަ ތިޔަ ކިޔޭ ނުކިޔޭ އެއްޗެއް. އިންޑިޔާއަށް އެހާވަރަށް މަރުދަން ތިޔަ ޖެހެނީ އަޅެ ކީއްވެތަ. ކޮން ފައިދާ އެއް ވާތީތަ. އިންޑިޔާގެ ހިންދޫއިން ދިވެހިން ދެކެނީ އެމީހުން ދިނީމަ ކައިބޮއެ ހަދާ ބައެއްގެ ގޮތުގަ. އަހަރުމެންނަކީ މިނިވަން ގައުމެއް. އެ މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ފަދަ ގޮތްގޮތަށް ކަންތަށް ނުކުރޭ.

  30
 21. ކަލޯ ބެއްޔާ

  ނަސީމޫ ޗައިނާ އިން ނުއުޅެޔޭ ވެކްސިން ވިއްކަން. ކޮވިޑް ޝީލްޑްގެ ހޯލްސޭލް އަގު އުޅުނީ ދުއިސައްތަ ރުޕީސް އަށް ޑޯޒެއް.
  ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މަރުވެ ހުސްވިޔަސް މިސަރުކާރަށް އޯކޭ. ދެން އަންނަ ސަރުކާރުން މިމަރުތަކުގެ ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގާނެ. ... ނަސީމޫ މިއީ ދިވެހިރާއްޖެ. ރައީސްވެސް ކެބިނެޓް ތިބީވެސް ރަެޔިތުންގެ އޮފީސްތަކުގަ ޚަރަދު ކުރަނީ ރަެްޔިތުންގެ ފައިސާ. ހީވަނީ އަމިއްލަ ފައިސާ ހެން. . ރައޔިތުން ހަނަ އަރުވާނުލާ ގޭގަ ހުރޭ.

  26
 22. ވައިކިންގ

  ބަޔަކަށް އަޅުވެތި ވެފައިވަނީ ވަކިވަރަކަށް ނޫން.

  28
 23. ނަސީމާ

  ޥަރަށް ދެރަވާނެ ޗައިނާ ، މިފަހަރު ޗައިނާ ބަނޑަށްޖެހޭނެ ކަލޯ ވެކްސިން ގަންނާނީ އިޒްރޭލުން ކަން ގިނަ ދިވެހިންނަށް އެނގެޔޭ

  24
 24. Anonymous

  ޗައިނާ މީހުން އެޅި ބުރިޖަށްވެސް ނާރާވޭތޯ ބަލާތި.

  33
 25. އަލީ

  މޯދީ ބޮސް ރުޅި އައްނާނެދޯ؟؟؟

  27
  1
 26. ބޮޑުބާގީ

  އިންޑިޔާގެ ދަށުވެފަތިބި ބަޔަކަށް ރައްޔިތުން މަރުވެ ދިޔަ ޔަސް ކިހިނެއް ކުރޭނީ ޗައިނާ އާ އެކީ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ކުރަން. ނުބައި ނުލަފާ ރޭވުވުގެ ދަށުން އެތައް ބަޔަކު ވެކްސިން އިން މަހުރޫމު ކޮއްގެން މިތިބެނީ އިންޑިޔާ ރުއްސަންވެގެން. މަކަރާ ހީލަތުން އިންޑިޔާ ވެކްސިން ޖެއްސީ އޭރަށް މަޖުބޫރު ވާނެ އެއްނު ކޮންމެހެން އިންޑިޔާގެ ފޭކު ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހަން. މިމީހުންގެ ޖީބުތައް ފުޜާލެވެނި ކޮއްނިމުނީ ރައްޔިތުން ކޮންމެ ފަދަހާލެއްގަ އުޅުނަސް. އިސްތިއުފާ ބޮޑުބާްގީ

  21
 27. ކޮސްބެ

  އިންޑިއާއިން ވެކްސިން ލިބެންދެން ރައްޔިތުން މަރުވިޔަސް އޯކޭ.

  މޑޕ ސަރުކާރެއް އަންނަންދެން ރޔ ވެރިކަމުގައި ބައެއް ކައުންސިލްތަކުން ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއު ތަކަށް އެޅީ ހުރަސް. ގެއްލުންވީ ރައްޔިތުންނަށް.

  22
 28. އެމަންޖެ

  އެކަމަކު މަނިކުފާނާ މަނިކުފާނުންގެ އައުވާނުން ގަޔައް ޖަހުއްވައިގެން ތިޔަ އުޅުއްވަނީ ޗައިނާ ވެކުސިނޭ. ބޭކާރު ވާހަކަ ނުދައްކާ ދައުލަތް ކައި ހުސްކޮއްބަލަ.

  21
 29. އަންނި ނަސީދު

  ހމމމމމ، ކޮވިޑް ވައިރަސް އިން ސަލާމަށްވުމަށް ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ހޯދާފައިވަނީ އިންޑިއާއިން، އެހެންވީމަ، އިންޑިއާއިން ދޭ ލަފަޔާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދޭ، ޢާލަމީ ވަބާއެއް ދިމާވެފައި މިއޮތީ، ވޯޓު ދެވުނު މޮޔަ ހީވޭ،،

  18
 30. ލިބޭ

  ލިބޭނެ ކަން ޔަޤީން ތަނަކުން ނުގަން ނާތި އޭރުން ދޯ ގުޅުން ހުރި ފާރާތް ތަކަށް މިލިއަނުން ފައިސާ ދައްކަ ދައްކާ ތިބެވޭނީ.
  ޗައިނާ އިން ހިލޭ ދީފަ ހުރި ވެކްސިން ޖަހަން ކަމުދޭ، އެކަމު ޗައިނާއިން ވެކްސިން ގަންނާކަށް ކަމަކު ނުދޭ، ދިވެހި ސަރުކާރުން އެދެން ވީނުން ހިލޭ ދޭށޭ

  22
  1
  • އަހްމަދު

   ރައީސް ސޯލިހް ކެރަފާގެމިނިންމުމަކީ ސަރުކާރުގެނިންމުމެއްތޯ ސާފުކުރަން ރައްޔިތުން އެބަބޭނުންވޭ ޗައިނާއަކީމިގައުމަށް ނުހަނުދީލަތި އެހީތަށްވަމުންދާގައުމެއް ނޫސްވެރިންވެސް މިސުވާލުގެޖަވާބުރައްޔިތުންނައް ހޯދައިދެއްވާ މިހާރުންމިހާރަށްވެސް ޖަވާބުބޭނުންވާސުވާލެއް

 31. ދީދީގެސީދީ

  މިސަރުކާރުން ޗައިނާ ވެކްސިން ނުގަންނަން ނިންމުމުން ޗައިނާ މީހުން ބަނޑަށްޖެހޭނެ. އެހެން ނުހަދާ އިޒްރޭލްނަސީމޫ. އެމީހުން އެއާދޭސްކުރަނީ މިސަރުކާރުގައި އެމީހުންގެ ވެކްސިން ގަންނަން. ހެޔޮނުވާނެ. ޗައިނާ މީހުން ބަނޑަށްމަރުވެދާނެ. ޗައިނާއިން ވަރަށްކަންތައް ބޮޑުވާނެ.

  19
  1
 32. ބަނގުރޫޓް

  ބަލަ އެކަކުންޏެއްގެ ވަރުން އެކަކުންޏެއް ހަރުކޮންނާނީ ޗައިނާއިން ވެކްސިން ގަންނާނެ ފެންވަރެއްވެސް ނުހުންނާނެ

  18
 33. ދިދަ ދަނޑި

  ދެން ހަދިޔާކުރި ހުރިހާ ވެކްސިނެއް ޖަހާ ހުސްކުރީޔޯ.. ގަންނަން ވީމަތަ ޗައިނާ ވެކްސިން ކަމުނުދަނީ؟؟؟؟ ހިލޭ ބަހަންޏާ އޯކޭ ދޯ..

  22
 34. މުހައްމަދު

  ޙެ ހެ ހޭ އަޅެއްގެ އަޅެއް

  21
 35. ސަރީފާ.

  ހެޔޮ އެ ދޭ އިންޑިޔާއިން ވެކްސިން ނުވިއްކަނީ ކީއްވެ.. ..މޮހޮ ދޭ ހާ ދަހެވޭ ދޯ ދިވެހިންނަށް ...އިންޑިޔާގެ ބ ވަޒީރު މޮހޮ ދޭ ހެޔޮނުވާނެ ވެކްސިން ލިބޭނެ ގޮތެއް ހަ ދާދދ ދީ...ބަބުކެޔޮ ރާއްޖެއަށް އެހީވެ ދީ...މިގައުމުގެ އަގު ވައްޓާލާފި...އޭ ދިވެހި ދަދިރިންނޭ ހޭލާށޭ...

 36. ޕާޕަ ޕާޕާ

  އިންޑިއާއިން ވެކްސިން ލިބެންދެން ރައްޔިތުން މަރުވިޔަސް އޯކޭ.

  މޑޕ ސަރުކާރެއް އަންނަންދެން ރޔ ވެރިކަމުގައި ބައެއް ކައުންސިލްތަކުން ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއު ތަކަށް އެޅީ ހުރަސް. ގެއްލުންވީ ރައްޔިތުންނަށް.

 37. ބިސް

  އެހެންވީމާ 1980 އަހަރުތަކުގަ ދިވެހިންނަށް ދިން އަނިޔާގެ ދެވަނަބާބު ދޯ މީ؟ މިފަހަރު ބަލިމަޑުކަމެއް ފަތުރާފަ ރައްޔިތުން ގޭބަންދުކޮއްފަ އަނިޔާދިނުން މި އޮތީ؟

 38. ރެފްރީ

  ނަސީމުބެ ބުނަންރަނގަޅުވާހަކައެއް. މާކަނާނުހެ ދިތިބޭ!!
  ކަނޑުގުރުވަނޫނީނުކާންއިން
  މާކަނާއަށްޖެހުނުހާލާމެ ދު ވިސްނާލުން
  ބުއް ދިވެރި!! އަލިފު ހާ

 39. ތުއްޓެ

  ޗައިނާގެ ވެކްސިން އަކީ މިވަގުތު ދުނިޔޭގައި ބޭނުން ކުރާ ވެކްސިން ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އެފިކަސީ ރޭޓް ހައި އަދި އެންމެ ބޮޑަށް ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ވެކްސިން. އެހެން ނަމަވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުން ޤުރުބާން ކޮށްފައި ނަމަވެސް އިންޑިއާ ރުއްސުމަކީ ނަސީމުގެ ކޮށްކޮ އަށް 2023 ގައި ވެރިކަން ހޯދުމަށްޓަކައި އިންޑިއާގެ މަދަދު ހޯދުމަށް ކޮންމެހެންވެސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް. ވީމާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ގަޔަށް ޖަހާނީ ފަޑުއްކަ ވެކްސިން. މިނޫން ގޮތެއް ނޯންނާނެ!

 40. ކީކޭކިޔަން

  އިންޑިއާއަށް އަޅުވެތިވެފަ އޮތްވަރު މި ކަހަލަ ވާހަކަތަކުން އެ ފާޅުކޮށް ފެންނަނީ. އިންޑިއާ ނުރުހިދާނެތީ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންކޮޅު ހަނާކޮށްލަންވެސް ތައްޔާރަށް ތިބި ވެރިން މިހާރު މިތިބީ. ވޯޓްލައިގެން މިވެރިކަން ގެނެސްދިން މީހުންނަށް ހަމަ ހައްގު މިންވަރު ނޫންތަ އެ ލިބެނީ؟ އެއް ޑޯޒްޖަހައިގެން ވާންވީ ގޮތް ނޭނގިފަ އެތިބީ ގިނަ ބަޔަކު. އިންޑިއާއިން ދިން ފެންތިކީގެ 2 ޑޯޒް އަތައް ޖަހާލައިގެން ދުވަސް ހަމަކުރާތަނާ އެ ޖެހެނީ ކޮވިޑް.

 41. ސަނީ

  އައްޔޯ، ތިޔަ ފުނޑާލީ މުޅި ޗައިނާގެ އިކްތިސޯދު..

 42. އަހްމަދު

  ކިލޭބެނުން އެއްޗެއް ބޭނުމީ! ލިބެންހުރި އެއްޗެއް ބޭނުމީ!

 43. ކަބީލް

  ނަސީމް މެން މިނިސްޓްރީ ހިންގަނީ ބަދިގެ ހިންގާއުސޫލުން ނަސީމް އަޒީޒް ކިޔާ ބަގްލަދޭޝްމީހަކު ލައްވާ ސަރުކާރު އޮފީސްގެ ކެބިން ހަދާ އަމިއްލަ ސައިޑް ކުންފުންޏަކަށް މެއިންޓެނަންސް ދީގެން އެފައިސާ ކޮޅުވެސް ޖީބަށްލަނީ .

 44. އޭއެމް

  ޗައިނާނޫޅޭ ވެކްސިން ނުވިކިގެން ނަސީމު މޮޔަވީތޯ؟

 45. ދިވެހި ދިދަ

  ޗައިނާ ވެކްސިން ނުޖެހޭނެގަންނާކަށް..ހިލޭދެއްވާނެ ބީތާފުޅާ

 46. ހޯރަ

  އޭ........................... ބަލަ ކެރަފައި ނަސީމޫ..!

  ޗައިނާ މީހުން އެބަ އޮއެ އާދޭސްކުރޭ ކަލޭ ވެކްސިން ނުގަންނާނަމޭ ބުނީމަ. ކިހާ ދެރަކަމެއް ތިޔަ ކުރީ

  ޗައިނާ މީހުން ބުނީ ކެރަފައި ނަސީމު ޗައިނާ ވެކްސިން ނުގަނެފިޔާ އެމީހުން ބަނޑަށް ޖެހޭނެޔޯ. އެހެންވީމަ ގަނެދޭށޯ؟ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދޭށޯ/ އާދޭސްކޮށްފަޔޯ މިބުނީ

 47. ރައްޔިތުން

  ޗައިނާ އިން ހިލޭ ދޭން ތައްޔާރައް އޮތްއިރުވެސް . މި ބައިގަނޑު މިތެޅެނީ އިންޑިޔާ ރުއްސަން. ބަލަ ރައްޔަތުންގެ ފުރާނަޔައް ވުރެ އިންޑިޔާ ރުއްސުން މުހިންމީތޯ؟؟؟؟؟؟

 48. އިބްރާހިމް

  ސަބަބަކީ ޗައިނާއިން މިވެރިންގެ ޖީބަށް ބައި ނާޅާނެތީކަމަށްވުން އެކަށީގެން ނުވޭތޯއެވެ؟

 49. އިބްރާ

  ޔޫއޭއީގަ ކޮވިޑްގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުވެފައިވަނީ ޗައިނާ ވެސްސިނުންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވޭ.

 50. ކަށްބޯ

  ކެރަފާބޭ ތިއުމުރަށްދިޔައިމާ ތިބޭނީ ތަ ކުލީފު ކެނޑިފައޭ ކިޔޭ ނު ކިޔޭއެއް ނޭގޭނެ ތިވަރުގެ މަގާމު ކުފޫ ހަމަނުވޭ!!!