އައްޑޫގައި ބާއްވާފައިި އޮތް އިންޑިއާގެ ހެލިކޮޕްޓަރު ބަލަހައްޓަން އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ 24 ސިފައިން ތިބޭކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހެލިކޮޕްޓަރު އޮޕަރޭޓުކުރުމަށް ހެދި އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއަކާއި ހަވާލާދީ އޮންލައިން ނޫސް "ދިޔަރެސް' އިން، ބުނެފައިވަނީ އެއް ހެލިކޮޕްޓަރާއެކު އިންޑިއާގެ 24 ސިފައިންނާއި އެއް އިންޖިނިއަރަކާއި ޓެކްނީޝަނެއް ތިބޭ ކަމަށެވެ.

ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ނިސްބަތްވާ ތިން ޕައިލެޓުންންނާއި، އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ނިސްބަތްވާ ދެ ޓެކްނީޝަނުންނާއި، އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ 19 ފަރާތަކާއި ހިންދުސްތާން އެރޮނޮޓިކްސް ލިމިޓެޑް (ހަލް) ގެ އިންޖިނިއަރެއްގެ އިތުރުން ހަލްގެ ޓެކްނީޝަނެއް ހިމެނޭ ކަމަށް އެއްބަސްވުމާއި ހަވާލާދީ ނޫހުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެ ހުރިހާ މީހުންނަކީވެސް ޑިޕްލޮމެޓިކް ރައްކާތެރިކަމާއި އިމްތިޔާޒުތައް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށް އެއްބަސްވުމާ ހަވާލާދީ އެ ނޫހުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. ހުސެން

  ޑޯނިޔާ ބަލަހައްޓަން 30 ސިފައިން. ޙދ. ގަ

  30
 2. ޙާކިމާ

  ކޮބާ ، ހޯއު ހޯއު ހޯއު.

  21
 3. اکف

  އިންޑިޔާ އައުޓް

  53
  • ހިޔާލު

   ހަމަ ވޯރާއިން ކަންތައް ކުރިގޮތައް އަދިވެސް
   #އިންޑިއާއައުޓް

 4. ގައުމީ ލޯބި

  އިންޑިޔާ އައުޓު # އައްޑޫއިން އިންޑިޔާ ބޭރު ކުރޭ!

  ދެވަނަ ކަޝްމީރަށް އަޑޫ ނަހަދާ!

  50
  1
 5. ހަލީމް

  ކީކޭ ދެން ބުނާނީ

  39
  1
 6. މަ

  ތެ 24 ގެރިން ނުކުންމަ އައްޑޫއިން

  29
  1
 7. އެހެންދޯ ތިކިޔަނީ؟

  ކޮބާ ތި 24 މީހުންނާ އެމީހުންގެ ތެރެއިން އާއިލާ ގެނެސްގެން އުޅޭމީހުންނާ އެމީހުން ފޭދޫއާ މަރަދުފޭދަ ދިރިއުޅޭ އުޅުމުގެ ވާހަކަ؟

  17
 8. މޮޑަފް

  ތިމީހުން އައްޑޫގަ ބައިރިތިއްބައިގެން ހަތް އަހަރުގެ ވެރިކަން ކޮއްފަ ފައިބައިގެން އެދިޔައީ ވަހީދާ ޔާމީނު. އޭރު އިންޑިޔާ އައުޓް ނުކުރީ ކީއްވެބާ

  3
  24
 9. ކޮލޯނި އަލީ

  ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު އޮންނަ ނުވަތަ ރާއްޖޭ ގާނޫނު ނުހިނގާ އިންޑިޔާ މީހުން ހާހުން އައްޑޫގައި ވަޒަންވެރި ކުރީމައި ކިހިނެއްވާނީ ، ރާއްޖެ ސުލްހަވެރި ޓޫރިޒަމްއަށް ރައްކާތެރި މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނާނެބާ ، އަހަރެމެން ފަގީރު ނުވެ ހުންނާނެބާ، ރައްޖޭގެ މިހާރުގެ މަތީ ފަންތީގެ މީހުންނަށް ވާނީ ކިހިނެތްބާ .

  19
  1
 10. އައްޑޫ ގޮލާ

  #އިންއިޔާއައުޓް

 11. ހަދީމް

  ހެލިކަޕްޓަރު ގަނޑެއް ބަލަހައްޓާކައް އިންޑިޔާގެ 24 ސިފައިންނެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ. ދިވެހިންނައް ހެލިކަޕްޓަރު ބެލެހެއްޓޭނެ. މިހާރު ހެލިކަޕްޓަރެއްގެ ބޭނުމެއްވެސް ނެތް. ހެލިކަޕްޓަރުވެސް ގެންދޭ.

 12. ބޭރުމީހާ

  އައްޑޫގައި އެވެރިންގެ ކޮންސިއުލޭޓް އެޅީމާ ތިބޭނެ މީހުން
  1- ވެރިން
  2-ގެރިން
  3- ޚައްދާމުން
  4-ބާނދީން
  5-ޣުލާމުން
  6-ޗޯފީދާރުން
  7-ބޯސްމާނުން
  8-ކައްޕިތާނުން
  9-ދަންޑެހެލުން
  10-އައްވާނުން
  12- ފަޅުވެރިން
  13- މިއުރެންގެ އަހުލު ބައިތުން!

 13. ކެޔޮޅު

  ބަލަގައިންޑިއާގެ ސްޓޭޓެއްގަ ކިތަންމެ ގިނައިންޑިއާ ބަޔަކަށްވެސް ތިބެވިދާނެނުންތަ މޮޔަނުގޮވާއަނގަމަޑުންލައިގެން ތިބެބަލައޫ!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟