ހއ. ދިއްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ޖީއޯ ބޭގްސް އަށް ވެލި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ވިދާޅުވީ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކޮނުމަށް ފަހު ބިންގަނޑު އެއްވަރު ކުރަން 7,750 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ވެލިބޭނުންކުރުމާއި، ޖިއޯ ބޭގްސްއަށް އެޅުމަށް 1,926 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ވެލި ބޭނުންކުރުމާއި، ރަށްގިރުމުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި 310 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ޖިއޯ ބޭގް ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

މި މަޝްރޫއަރަކީ 10.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް ކަމަށް ވެސް އެމްޓީސީސީން ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

4 ކޮމެންޓް

 1. ޥެލިބެ

  ޥެލި ނަގަނީ ރަށުގެ ވެލި ފުނިން. ދެން ކީއްވެ 10 މިލިޔަން ހަރަދުވަނި. ގޯނީގެ އަގުތަ އެއީ

 2. Anonymous

  ދިއްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށް

  52 ސިކުންތު ކުރިން ( ޖޫން 9, 2021 )
  ތީއިންޑިޔާއިން ހުއްދަ ލިބިގެން

  • އައްޑޫ ޝަކުވާ ބޯޓު

   ކޮންމެ ކޮމެންޓެއްގައި، ހެޑްލައިން އާއި ވަގުތު ކޮޕީ ޕޭސްޓްކ ކޮށް ތިޖަހަނީ ކީއްވެ؟ ޢަހުން އަޖައިބު އެބަވޭ.

 3. އިނގިލި

  6 ކަ މަސް ވެދާނެ ތިމީޙުން ތިކަމަށް މި ރަށުގައި ތިބޭތާ އަދި ކިރިޔާ ތި ފެށުނީ ދެން ހިތްކަން ސާރވޜ ހަދަން ފައިސާ ކަނޑައެޅިފައި އޮތިއްޔާ ކީއްކުރަންބާ އެވަރަކުން ސުތުލިގޯނީގަ ވެލިބަސްތާ ޖަހަންވީ އެއަށްވުރެ މާހެއު ހިތްކަން އޮތްތަން ހިއްކުން އަވަސް ކުރިއްޔާ ކުރިންވެސް ދިއްދޫ ހިތްކަން އޮތް ބައި ކުޑަކޮށްލާ ހިތްކީ ކަން ހުރީ ވަރަށް ދެރަކޮށް