މާލޭ މަގުމަތީގައި ފުލުހުންތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވަނީ – ވަގުތު އިމޭޖްސް : އިބްރާހިމް ޝާބިލް

ވިލިމާލޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމް ކޮށްލައިފި އެވެ.

ADS BY SHEESHA

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމް ކޮށްލާފައި ވަނީ މިރޭ 19:45 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެެއްވާ ގޮތުގައި ޒަހަމްވި މީހާ އަށް އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް ވަނީ މާލެ ގެނެސްފައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއެވެ. އޭނާ އަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކުގެ ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.

މިއީ ކޮންކަމަކާއި ގުޅިގެން ހިންގި މާރާމާރީއެއް ކަމެއް އަދި ނޭނގެއެވެ. މިމައްސަލައިގައި އަދި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ADS BY SHEESHA

ފަހަކަށް އައިސް މާލޭގައި މާރާމާރީތައް ހިނގުން އިތުރުވެފައި ވާއިރު ޖޫން މަހުގެ ފަހުން ހިނގި ތަފާތު މާރާމާރީތަކުގައި ހަތަރު މީހަކު ވަނީ މަރާލާފައެވެ.

4 ކޮމެންޓް

  1. ވަރަށް ބޮޑަށް ތަރައްޤީ ވަމުން ސިންގަޕޫރުވެސް ފަހަނައަޅާ ހިނގައްޖެ އެވެ.

  2. ތީ މިވެެރިކަމުގަ ހައިރާންވާންވީ ވަރުގެ ކަމެއްނޫން! ތީ އެބުނާ ތަރައްޤީއަކީ...

  3. އެއީގަސްވައްޓާމެޑަމްޕާޓީން ބިންސާފުކުރާކުދިންކުރިކަމެއް

  4. ދިއްފުށީ އާދަމް މިސްބާހު

    ސަޅި!