ރަސޫލުކަމަށް ދައުވާކުރާ ހިސާބަށް ކަންކަން ނުދަނީސް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒް ހުރީ ހަމަބިމަށް ތިރިކޮށްފައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއީލް ނަސީމް (މަންދީ) މަންމަ މަރްޔަމް ޒުބައިރު، އިޔާޒަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފިއެވެ.

މަންދީ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިޔާޒްއަކީ ދީނުގެ ނަމުގައި ޒުވާނުން ވާ ވައްދާ މީހެއް ކަމަށެވެ.

މަންދީ އިޔާޒް އަށް ފާޑު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ނަމަވެސް އެ ކަމެއް ނުވާނެ ކަމަށާއި އެ ހުވަފެން ދޫކޮށްލެއްވުން ބުއްދިވެރިކަމަށް އިޔާޒް ވިދާޅުވުމުން އެކަމަށް ރައްދު ދެމުންނެވެ.

"ތިއީތަ ވެރިކަން ދޭ މީހާ؟ އަމިއްލަ އަށް ރަސޫލުކަމަށް ދައުވާ ކުރާ ހިސާބަށް ނުދަނީސް ތިހުރީ ހަމަބިމަށް ތިރިކޮށްފައި. ރައީސް ނަޝީދު އަށް ވެރިކަމަށް ވުރެ މި ގައުމުގެ ޒުވާނުން މުހިންމު ވާތީ ވާހަކަދައްކަވާތީ ސީދާ ބަހުން ތިކަހަލަ ހައްދު ފަހަނައަޅާފައި ތިބި ބައިގަނޑު ދެކެ ޖެހިލުން ނުވާނެ." އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވަނީ އިޔާޒް އަށް ފާޑުކިޔުމުގެ ގޮތުން އިތުރު ޓްވީޓްތަކެއް ވެސް ކުރައްވައިފައެވެ.

" މިހާރު އެނގޭނެ ރައީސް ނަޝީދު ގޮއްވާލަން އެންމެން ތެޅި މަރުވަނީ ކީއްވެކަން. ރައީސް ނަޝީދު ހުރިއްޔާ މިއިން އެކަކުވެސް ނެތް ވެރިކަމާއި ހަމައަށް އާދެވެން. އިޔާޒްމެންނަކީ ދީނީ ޓެގް އަޅުވާފަ ރައްޔިތުން ބޮލަށް ޗިޕް ޖަހަން ނެރެފައި ތިބޭ މީހުން. ޒުވާނުން ވާ ވައްދަން ކުރާ މަސައްކަތް ރައީސް ނަޝީދު ފެއިލްކޮށްލައްވާނެ." މަންދީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިޔާޒު ވަނީ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ލެކްޗަރާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައެވެ. އިޔާޒް ވަނީ ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރީ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށް ވެސް ބުނެފައެވެ. އެއަށް ފަހު އިޔާޒް ގެންދަވަނީ ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ރައީސް ނަޝީދަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުންނެވެ.

ނަޝީދުގެ އެކައުންޓެއް ކަމަށް ބުނާ "އެލެކްސް އަހްމަދު" އެކައުންޓުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ، އަންހެނުން ޚިތާނު ކުރުމަށް ބާރު އެޅުމާއި، އިންޑިއާއާ ދެކޮޅު ވާހަކަތައް ފެތުރުމާއި، ނަފުރަތުގެ އަމަލުތައް ބަޔާން ކުރާ ބިލާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމުގައި އުޅެނީ ދާދި އެއް ބަޔަކު ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އިޔާޒް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން އަދާލަތު ޕާޓީ އިން ވެސް ވަނީ އެކަމާއި މެދު ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް، ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވަނީ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ނިންމުން މުރާޖާ ކުރުމަށް ވެސް ގޮވާލައްވައިފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

28 ކޮމެންޓް

 1. ނނނ

  سبحان الله......! ތިބާ ގެ އަނގައިން ނުކުތް ބަހުގެ ބޮޑުކަމާ.....އެވެ. ޑރ އިޔާޒު އުސްތާޛް ގެ ދަރިވަރެއްގެ ހައިޞިއްޔަތުން ބުނެލަމެވެ..ޑރ އިޔާޒު އާބެހޭ ގޮތުން ތިފަދަ ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް އެދެމެވެ. ޑރ އިޔާޒަކީ ހައްދުފަހަނާ އަޅާފައިވާ އަދި އަޅާނެ ބޭފުޅެއްވެސް ނޫނެވެ. ވ.ސަލާމް....

  19
  2
 2. މަހަށްދޭބަލަ

  މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ މަންދީ މަހަށް ދޭބަލަ

  13
 3. Anonymous

  ދޮންކަނބުލޯ.
  ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ ލޮބުވެތިކަން ބޮޑީ އެންމެ ތަޤްވާވެރި މީހާ.
  މުސްލިމުން ވާކަން ކަށަވަރީ އަޚުންތަކެއް ކަމުގައި. ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަށް ކޮންމެސް އިޙްތިރާމެއް ކޮށްބަލަ. ޢިލްމުވެރި މާތްމީހާއަށް ޖަމާޢަތުގައިވެސް އިސްކަން ދޭން އަންގަވާފައި އޮތީ. ތިބާއާއި ތިބާގެ ދަރިންނާއި ޢަޅަމެން އެއްމެން ނަށްވެސް ﷲގެ ދީނުގައި ސާބިތުވެ ތިބުމުގެ ހެޔޮ ތަވްފީޤް ދެއްވާށި އާމީން

  25
 4. ހާޝިމް

  ތިޔަހަރީ ވަރައްބޮޑައް އޮޅިފަ ހިޔެއްނުވެ ދެން ވެރިކަމައް އާދެވޭނެހެން ވަކިމީހެއްގެފަހަތުން އެންމެންނެއް ނުދުވާނެ

  18
  2
 5. ވައިކިންގ

  ދީނީ ޢިލްމްވެރިންނަށް އިޙްތިރާމް ނުކުރެވެނީ ތިމަންނަމެންގެ ފެންވަރުނެތީމަ. އީމާންތެރިކަން ނެތީމަ.

  19
  2
 6. އިސްތިއުފާއޭ

  މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ މިކާއީލް އިސްތިއުފާ

  9
  1
 7. އެލެކުސް އޮބި

  ކިތަމެއްވަރަކަށް ތެޅުނަސް އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ދެން ތި ލާދީނީ ބައިގަޑަކަށް މިގައުމުގެ ވެރިކަމަކާ ހަމަޔަކަށް ނާދެވޭނެ. ތިމާމެންގެ ނާގާބިލް ކަމާ ކޮސްވާހަކަ އެހެންމީހުން ދައްކާނެ ހަޖަމު ނުވަންޏާ ގޮސް އޮވޭ ކޮންމެވެސް އެހެންތާކަށް ވަދެ. ދީނީ އިލުމުވެރިންގެ އަގުވައްޓާލާ އިލުމްވެރިން އެކަހަރި ކުރަން އުޅުނު އުޅުން މިހާރު ދިވެހިންނަކަށް ނޯޅޭނެ ދެނެއް އެފުރުސަތެއް ތިޔަ ލާދިނީ ބައިގަޑަކަށް ނުވިސް ލިބޭނެ ދިވެހިން ގުބޯ ހެއްދުން ހުއްޓާލާ ފަލީހަތް ވާނީ ތި އަމިއްލަޔަށް ތިމާޔަށް އިސްލާން ދީނުގެ ރުކުންތައް ނޭގުމަކީ އިލްމްވެރިންގެ މައްސަލައެއްނޫން.

  18
  1
 8. ޙަސަނު

  ލާދީނީ ބައިގަނޑު ކޮންމެ ކަމެއް ދީނާއި ގުޅުވާފަ ފުރަތަމަ ޢައުރަ ނިވާކޮށްފަ އަނގަ ތަޅާބަލަ

  19
  1
 9. ޔާރާ

  ހިތާމަ ހުރި.... ހާދަ ޖާ ހިލު މަގު ގެއްލިފައިވާ ބައެކޭ މީ. މަރިޔަމް ޒުބައިރު އަށް މާތްﷲ ތެދުމަގު ދައްކަވާ ފުރި ހަމަ ހިދާޔަތް ދެއްވާންޑޭވެ.....

  13
  1
 10. ރާއްޖެމީހާ

  ކަމަނާއާއި ދަރިފުޅު ވެސް ހަމަބިމަށް އަންނާނެ ދުވަސް އެބައޮތޭ އިގޭތޯ

  19
  1
 11. ދަލާސްޓް

  މިވެސް ހިތުން ވަރުގަދަ ދަރިއެއް އުފަންވެފަ ހުރެގެން ކެކި ގަނެގެން އުޅޭމީ ހެއް. ކަލެޔާ ކަލޭގެ ދަރި އަދި މިގައުމަށް ޖެ ހިފައިވާ މުސީބާތަށް ތަބާވާ ހައެއްކަ ކެނާ ދެން އޭނައަށް ވޯޓް ދޭނީ. ވަރަށް ސަލާމް.

  25
  4
 12. ނާނީ

  ސުބުހަނަﷲ މީތަ މިހާރު މައިންގެ ހާލަތު
  މަރިޔަން ޒުބައިރް ރަސޫލާގެ ނަންފުޅުގނެވޭހިދު ޞައްލަﷲ ޢަލައޢިހިވަސައްލަމް ވިދާޅުވަން ހަދުމަކުރައްވާ
  މީކާޢީލް އެއޮއްރީތި ނަމުގެ ބަދަލުގަ މަންދީ
  ސުބުހާނަﷲ

  17
  1
 13. ސަމާ

  ﷲ ގަންދީ ބުނަން ކުރިން ވެރިކަން ކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ޔާމީން ނޫން މީހަކަށް ވޯޓެއްނުދޭނަން. ކިރިޔާވެސް މިގައުމު އަޅުވެތިކަމުން ސަލާމަތް ކުރެވޭނީ އޭނަޔަށް.

  25
  4
 14. ސސ

  ކަބުލޯ މެން ނުނީ ރޫހާނީ ލީޑަރު ގެންގުޅެނީ !

  11
  2
 15. ރާވިއްކާގާސިމް

  ސާބަހޭ މަންދީ ހަމަ ރަނގަޅަށް ތިބުނީ. މިކަލޭގެ ރަސޫލުކަމަށް ދައުވާ ކުރާ ހިސާބުގަ ހުރީ ހަމަ ނަސީބެއް ކަނޑާ ވައްޓާލިކަން

  5
  31
 16. ކާލި

  ކަބުލޯ 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިއްތިހާދުގެ ބޮޑު ކޯލީޝަނުން ނިއްމެވި އެންމެ ބޮޑު ނިންމުމަކީ ގޯސްކަންކަން ނުކުރުން ގޯސްކޮށް ކަމެއް ވެސް ނުކުރުން ، އަދި އަދާލަތުން އެމްޑީޕީ އާއި އެކު ކޯލީޝަން ހެދީ އަދާލަތުން އެމްޑީޕީގެ ފިކުރުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ޤަބޫލު ކޮއްގެނެއް ވެސް ނޫން ކަން ފާހަގަކުރަން ޖެހޭ !

  8
  2
 17. ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް

  ފުރަތަމަ ތިމާ އިސްލާމް ދީނުގެ ހައްދު ތެރެއަށް ވަދެދަ ދެން ވާހަކަ ދަށްކަބަލަ

  22
  3
 18. އައިޝާ

  މަޝްހޫރު ވާހިތުން ތެޅޭ މީހެއް މިއީ...

  18
  4
 19. ޚުސްނާ

  .މިދެންކާކު މީ ހުންނައް ފާޑު ކިޔަން

  17
  4
 20. ކަޅުބެ

  100ގެ ވާހަކައެއް..

  6
  19
 21. ރައީސް

  ރަސޫލުކަމޭ ނުކިޔާ އައުރަ ނިވާކޮށްބަލަ

  23
  2
 22. ހަމީދު

  މިހާރު މެންބަރުންގެ މައިން ވެެސް ސިސާސީ އަދި ދީނީ ވެގެން އުލެން ފެށީބާ؟

  20
  2
 23. ކުލިޔާވވވ

  މަންދީ އަކީ ހާދަ ފެންމަތީ ކަނބަލެކޭދޯ....ދީނަށް ކުރާ ފުރައްސާރައާދެކޮޅުހަދާނެ ކަނބުލޮ ކިތަންމެ ދުއްޕިއަސް

  9
  1
 24. ކުރި

  ފުއްޕާނެކަމެއްނެތް އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއް މިޤައުމަށް އަންނަކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އެންމެ ހިއްދަތި ވަނީ ލާދީނީ ކަންކަން ޤައުމުގައި ހިންގަން މަރުފަލިޖަހަތީ، އަދި ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާ ޖައްސައި ލައިގެން އުޅޭތީ

  13
  1
 25. Anonymous

  މޑޕ އޭ ހިތައްވެސް ނޭރުވުން ރަނގަޅުވާނީ އެޕާޓީ އެއީ އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅު ބައެއް.

  13
  1
 26. ފުޅިދީބޯންދީ

  ކޮންމަންދީއެއް އެއީ ކޮންތާކުން ހޮވިނަމެއް

 27. ބިންޢަލީ

  މަންދި ކަލޭތީކާކު ޑޮކްޓަރ ޢިޔާޒުއަށް ފާޑުކިޔަން ކަލޭމެން ތިޔައުޅޭނީ ނޫސްތަކުގެ ސުރުޚީއަށް އަރައިގެން މަޝްހޫރުވާން ކަލޭތީދެން ކާކުތަ

  2
  1
 28. ހުރަވީ

  މި ގައުމުގަ ވެއްޖެ މޫނާ ދެ އަތްތިލަ ފިޔަވާ އެހެން ތަންތަން ދައްކައިގެން ނޫޅެވޭ ގޮތް ހަދަން،
  އައުރަޔަކީ މޫނާ 2 އަތްތިލަ ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާތަނެއް