ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންތަކެއް މަސްވެރިކަން ކުރަނީ

މިދިޔަ އަހަރު އޮކްޓޯބަރު މަހު ރާއްޖެއިން މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރި މިންވަރާއި، މި އަަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރި މިންވަރު ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ދިވެރި ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކް، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ނެރުނު އޮކްޓޯބަަރު މަހުގެ މާލީ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު، މިދިޔަ މަހު މަހުގެ އެކްސްޕޯޓު 38 އިންސައްތަ ދަށްވެފައެވެ. އަދި މަސް ވިއްކައިގެން ލިބުނު އާމްދަނީވެސް ވަނީ 18 އިންސައްތައަށް ދަށްވެފައެވެ.

މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރި މިންވަރާއި އެކްސްޕޯޓް ކޮށްގެން ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށްވެފައި މައިގަނޑު ސަބަބެއް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ ގަނޑުކުރި ކަންނެލި އަދި ގަނޑުކުރި ކަޅުބިލަމަހުގެ އެކްސްޕޯޓް ދަށްވުމެވެ. ނަމަވެސް ދަޅުގައި ބަންދުކުރި ނުވަތަ ޕެކެޓްކުރި މަހުގެ ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯޓްކުރި މިންވަރާއި ލިބުނު އާމްދަނީގެ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާކަމަށް އެ ޔާނުގައި ވެއެވެ.
މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރި މިންވަރު ދަށްވެފައި ވީނަމަވެސް 2016 ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު ފާއިތުވި އޮކްޓޯބަރު މަހުގައި މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރި މިންވަރު މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހާ އަޅައިބަލާއިރު ވަނީ 88 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ.

ADS BY ASTERS

Comments are closed.