އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މިއަދު ގުޅުއްވައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހަށް ގުޅުއްވުމަށް ފަހު މޯދީ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ކުރަ މަސައްކަތަށް އިންޑިއާގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ސޯލިހަށް އަރުއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ފޯން ކޯލްގައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ކުރިއަށްދާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުގެ ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވި ކަމަށް މޯދީގެ ޓްވީޓްގައި ލިޔުއްވެވިއެވެ.

މޯދީ ވަނީ އެ ފޯންކޯލްގައި އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހަށް ހޮވި ވަޑައިގެންނެވި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އަށް މަރުހަބާވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފޯން ކޯލާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވެސް ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ގޫޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

މޯދީ ރައީސަށް ގުޅުއްވާފައިވާ ދަނޑިވަޅަކީ އިންޑިއާ އިން ރާއްޖޭގެ ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާއި ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެކެވެ. މި ފަހުން މަސްރަހު ހޫނުވި އިންޑިއާގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް އައްޑޫގައި ހުޅުވަން ނިންމި ހިސާބުން ފެށިގެންނެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ބުރޫއަރާނެ ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅުން ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު އޮންނަނީ ވަރަށް "ގާތް" ގުޅުމެކެވެ. އިންޑިއާއިން ދަނީ ރާއްޖޭއަށް އެކި ގޮތް ގޮތުން އެހީތެރިވަމުންނެވެ. އިޖުތިމާއި އަދި އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެވެސް އިންޑިއާގެ ބައިވެރިވުން ބޮޑެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

10 ކޮމެންޓް

 1. ޙާކިމާ

  ހޮޅި

  13
  1
 2. އިންޑިއާ އައުޓް

  އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް

  42
  1
 3. މާމި

  އިންޑިއާ ދޯ..

  20
  1
 4. އަފީ

  އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓްއިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓްއިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓްއިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓްއިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް

 5. Anonymous

  ދިވެހިގަުމު އަބަދުގެ އަބަދައް ކަރުނަ އަޅާނެ ރައީސް އިބުރާހިީމު ސާބަސް

 6. ޗޫޓީ

  ސެންޓްރަލް ގަވރުމެންޓުން މޭޔަރަށް ގުޅާފަ ސައިޒު ކޮއްލީ ދޯ؟؟؟؟ ބޯ ހަލާކު ގަބުޅިބޯ

 7. ރީދޫ

  މުސްލިމުން މާ ރާ ގާތިލެއް އެއީ ހަމަ ޓެ ރަ ރިސްޓެއް

  11
 8. ނ

  ބޮޑު އެންމެ މަސްރޫއެއް ވެސް ަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަ
  ނުހިގާ....އައްޑޫގަވެސް އަދި އެހެން ތަނެއްގާ ވެސް
  މި ކަން ދޮގެއް ނުކުރެވޭނެ

 9. ހުސޭނުބޭ

  އަންހެނުންމަތިން ހަދާންވާވަރުން ހަމަ ގުޅާލީ! އަނެއްހެން މާ ބޮޑު ކަމެއްވީކީނޫން

 10. އާއިމިން

  ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވަނީ ހޮޅުއަށި އަޅާނެ ލަ ކުޑި ހޮޅި ސަތަރިއެއް ނޫން..ރާއްޖެއަށް ބޭނުން ވަނީ 2 ދަޅު ދަވާދެއްނޫން، ވެހި ކަލްތަގަ އަޅާނެ ޓަޔަރެއް ނޫން...30 އަހަރު ވެގެން ދިޔައިރު އިންޑިޔާއަށް ދިވެހިންނަށް ލިބުހާ ފައިސާ ހަރަދު ކުރީ..މާ ހެޔޮއެދޭ ބަޔަކަށްވެގެން އުޅޭނެ ކަމެއްނެތް...ވަ ކި މީހަ ކު ވެރިކަމުގަ ހުރީތީވެ އެތާ އުޅެމުން އައި އެތަށް ބަޔަކަށް ދުއްތުރާ ޖައްސާ ވިސާނުދީ ކިތައް މީހުން ރާއްޖެއައީ؟..ގުބޯ ހައްދާބަޔަކު ހެއްދުނަސް އަހަރެމެން ގުބޯ ނުހެއްދޭނެ..