ދިވެހި އަންހެނެއް ކަމަށްވާ އައިމިނަތު އީނާސް އޭނާގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ބަދަލުކޮށް "ފިރިހެނަކަށް" ވެފައިވާކަން މީސް މީޑިއާގައި އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެ އިން ބޭރުަގައި ދިރިއުޅޭ އީނާސް މީސް މީޑިއާ އެކައުންޓްތަކުގައި ބޭނުން ކުރާ ނަމަކީ އީމާން އެޒެކިއެލް އެވެ. އޭނާ އަކީ މީގެ އެތައް ދުވަހެއް ކުރިން ފިރިހެނުންގެ ހެދުން އަޅައިގެން އުޅޭތީ ބައެއް މީހުންގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވި މީހެކެވެ. އީނާސް ހެދުން އަޅާ ގޮތުން އޭނާ އަށް ފުރައްސާރަ ކުރާކަމަށް ބުނެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހު ފުލުހުން މައްސަލައެއް ތަހްގީގު ވެސް ކުރިއެވެ.

އީނާސް ރާއްޖެ ދޫކޮށް ދިޔައީ އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔަ މާލޭގެ ކެފޭއަކަށް ބަޔަކު ހަމަލާދީ އެތަނުގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލި ފަހުން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވެއެވެ.

ޖިންސު ބަދަލުކޮށް ފިރިހެނަކަށް ބަދަލުވިކަން އިއުލާންކޮށް އީނާސް ޓިކްޓޮކްގައި ވީޑިއޯއެއް އާއްމުކޮށްފައި ވެއެވެ.އެވީޑިއޯގައި އޭނާ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ޖިންސު ބަދަލުކުރިތާ މިހާރު އެއްމަސް ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ.

"ފިރިހެނަކަށް ބަދަލުވިކަން" އީނާސް އިއުލާން ކޮށްފައި ވާއިރު އޭނާ ފިރިހެނުންގެ ހެދުން ލާން ފެށުމުން ކުރިމަތިވި ފާޑުކިޔުންތަކަށް ރައްދުދީ އޭނާ ކުރިން ބުނެފައި ވަނީ ހެދުންއަޅާ ގޮތުން އަންހެނަކު ފިރިހެނަކަށް ބަދަލު ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާގެ ދިފާއުގައި 2019 ވަނަ އަހަރު މީސް މީޑިއާގައި ބައެއް މީހުން ކެމްޕޭނެއް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.

وَالمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ». [رواه البخاري / كتاب: اللباس / باب: إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت / رقم: 5886]

މާނައީ: އިބްނު ޢައްބާސް رضي الله عنهما ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނާ ވައްތަރުވެގަންނަ މީހުންނާއި އަންހެނުންގެ ތެރެއިން ފިރިހެނުންނާ ވައްތަރުވެގަންނަ މީހުންނަށް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ލަޢުނަތް ލެއްވިއެވެ."

އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި ވެއެވެ.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ». [رواه البخاري / كتاب: اللباس / باب: المتشبهون بالنساء، والمتشبهات بالرجال / رقم: 5885]

މާނައީ: އިބްނު ޢައްބާސް رضي الله عنهما ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނާ އެއްގޮތަށް އުޅޭ މީހުންނާއި އަންހެނުންގެ ތެރެއިން ފިރިހެނުންނާ އެއްގޮތަށް އުޅޭ މީހުންނަށް ﷲ ގެ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ލަޢުނަތް ލެއްވިއެވެ."

ފިރިހެނުން އަންހެނުންނާ އެއްގޮތް ކުރަން ނުވަތަ އަންހެނުން ފިރިހެނުންނާ އެއްގޮތް ކުރަން މަސައްކަތްކުރާ މީހާ، ﷲ ގެ ޤަދަރާއި ޝަރުޢާ ދެކޮޅު ވެއްޖެއެވެ. އެހެނީ ﷲ سبحانه وتعالى ޚަލްޤުކުރައްވާ ޝަރުޢުކުރެއްވި ކޮންމެ ކަމެއްގައިމެ ޙިކުމަތެއް ވެއެވެ. ނައްޞުތަކުގައި ގަދަފަދަ ވަޢީދާއި ލަޢުނަތް އައިސްފައިވަނީ އެސަބަބަށްޓަކައެވެ.

މި ތަނުގައި ލަޢުނަތް ލެއްވުމުގެ މުރާދަކީ ފިރިހެނުން އަންހެނުންނާ ވައްތަރުވެގަތްކަމަށްޓަކައި އަދި އަންހެނުން ފިރިހެނުންނާ ވައްތަރުވެގަތްކަމަށްޓަކައި އެބައިމީހުން ﷲގެ ރަޙުމަތުން ދުރުކޮށް ބޭރުކުރެވުމެވެ. ފަހެ، އަންހެނުންނާ ވައްތަރުވެގަންނަ މީހާ ދަންނައެވެ. ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ދޫފުޅުން އޭނާގެ މައްޗަށް ލަޢުނަތް ލައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ފިރިހެނުންނާ ވައްތަރުވެގަންނަ މީހާ ދަންނައެވެ. ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ދޫފުޅުން އޭނާގެ މައްޗަށް ލަޢުނަތް ލައްވާފައިވެއެވެ.

މިފަދައިން ވައްތަރުވެގަތުން ވަނީ ބޮޑެތި ފާފައިގެ ތެރެއިންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

54 ކޮމެންޓް

 1. ޖުލައި

  މީ ރައީސް ނަޝީދު އެބުނާ މެދުމިނަކީ. ހިތާނު ކުރާތީ ހަޅޭއްލެވި މީހުން މުޅި ގުނަން ބަދަލު ކުރި އިރު ބަހެއް ނުބުނޭ.

  412
  24
  • ލަމްހާ

   ޢެ އަންހެން މީހާ ހަމަ ހީވަނީ އަދިވެސް ހަމަ އަންހެނެއް ހެން... އަންހެންކަށް ވާން ލަދުގަނެ ފިރިހެންކަށް ވާން އުޅުމަކީ މޮޅު ކަމެއް ނޫން... މަ އަންހެނަކަށް ވީތީ ފަހުރުވެރިވަން... ފޫހި މީހާގަޑެއް.... އަންހެނަކަށް ވުމަކީ ދެރަކަމެއް ނޫން.....

   56
   4
 2. Anonymous

  ހު ރި ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ. މި ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅުގަވެސް މާތްﷲގެ މަގަށް ރުޖޫޢަ ވުމަށް ނަޞޭހަތްތެ ރިވެ ވަޞިއްޔަތް ކު ރަން.

  392
  13
 3. އެގޮލާ

  އެގޮލާވާނީ ދެން ޝީމޭލަކަށް ތާ؟ ބޯހަލާކު؟ އުޅޭފާޑެއްދޯ ދެން

  217
  10
  • Anonymous

   އަންހެނެއްވެސް ނޫން ފިރިހެނެއްވެސްނޫން. ޖަނަވާރެއްވެަް ނޫން. އައިޑެންޓިޓީއެއް ނެތް. ތިއީ ހަމަ ޝައިތާނުން.

   175
   14
 4. ކުޑަބެގީ ރަޝީދު

  ސަހަރޯ ހީވޭ

  201
  7
 5. Anonymous

  މީނާގެ މައިންބަފައިން ނަކީވެސް ދިވެހިންބާ. ކޮން ގެއެއްގެ ކުއްޖެއްބާ
  .
  ސުވާލު ކުރެވި ހިސާބު ބެލެވި ޖަޒާވެސް ލިބޭނެ ދުވަހަކަށް ތައްޔާރު ވަމާތޯ

  291
  12
 6. ދިވެހިން

  ދެން މިމީހުންނާދިމާލައް އަހަރުން ކފރ ނުކިޔާ ދެންކޯޗެކޯކިޔާނީ މާތް ނަބިއްޔާ ލައުނަތްލެއްވެވި ކފރނައް އޮނަނާނީ ހަމަ ނަރަކައިގެ ހޫނު އަލިފާން

  304
  9
  • Anonymous

   ޝައިތާނުން. ވަލުޖަނަވާރުން ނަށްވުރެވެސް ދަށުދަރަޖައިގެ ނަޖިސް..މުޑުދާރުކަމަކީ ތިޔަމީހުނަށް ދުވަހަކު ތާހިރުނުވެވޭނެ. 7 ކަނޑު ފެން ހުސްވަންދެން ގަޔަށް އެޅިއަސް އެމީހުންގެ މުޑުދާރު ނަޖިސްކަން ނުފިލާނެ ކަމަށް ﷲ ތައާލާ އަންގަވާފައިވަނީ..

   92
   7
 7. ހެހެހެ

  ކިހިނެއްބާ ހުންނާނީ...އަހެއްތަ؟

  144
  15
 8. އެލެކްސް ކުރުސީ

  މި ދުނިޔެމަތީ ދިރިހުއްޓައި ﷲއާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ (ސ.އ.ވ) ގެ ލައުނަތް ލިބުމަކީ ހާދަހާ ދެރަ އަދި ނިކަމެތިކަން ބޮޑުވެގެންވާ ކަމެކެވެ. ޔާ ﷲ. އަޅަމެން ތެދުމަގުގައި ސާބިތު ކުރައްވާށި. އަޅަމެންނީ ޝައިތާނުންނަށް ވާގިދޭ އަދި ޝައިތާނުންނާއިއެކީ ވާ ބަޔެއް ކަމުގައި ނުލައްވާށި. އެކަކު އަނެކަކަށް ހެޔޮ ކަންތަކަށް ގޮވާ އަދި ނުބައި ކަންތައް ނަހީ ކުރާ ބަޔެއް ކަމުގައި ލައްވާށި.

  293
  8
 9. ދީދީ

  ދިވެހި އަންހެނުން ބޯކޮށަނީ މީނަ ވާންދޯ މިހާރު ފެޝަނޭ ކިޔާފަ

  173
  17
  • ޢަހޫ

   ދިވެހި ފިރިހެނުން ބޯދިގު ކުރަނީ މީނައާ ވައްތަރު ނުވާން ތާ

   64
   23
 10. ޔ

  ވަރަށްފޫހިވާއެއްޗެއްތީ. ކިތަންމެވަރަކަށް ފިރިހެނަކަށްވާން އުޅުނަސްތީ ހަމަރަނޑާލި އަންހެނެއް. ﷲ ނިންމަވާފައޮތްގޮތެއް ބަދަލެއްނުކުރެވޭނެ

  119
  9
 11. ޢިކުރާމު.

  މީތޯމެދުމިން މީލާދީނީވުންނޫންތޯ ކާފަރުވުން ނޫންތޯ ކޮބާދިވެހިޕާސްޕޯޓު ބާތިލު ނުކުރަނީ ކީއްވެ

  92
  7
 12. Anonymous

  ޝައިތާނާގެ ޗެލެންޖެއް،، އިންސާނުން ﷲ ހެއްދިވި ގޮތް ނޫން ގޮތަކަށް ބަދަލުކުކުރުން. ތި މީހުންގެ ހަލާކު އަމިއްލައަށް ތިތިބީ ލިބިގަނެގެން. ބޭުރުފުއް ބަދަލު ކުރިއަސް އެތެރެ ހަމަ ތިއީ އަންހެނެއް....

  106
  5
 13. ބަކުރު

  މަ ހާދަ ލޯބިވިމަންޖެޔެކޭމީ އެކަމުމިޔޮއްއިވުނު ހަބަރެ އް ހިއްހަލާކުވެއްޖެ

  20
  40
 14. ފޭރާން

  މި ސަރުކާރުން އޭނަ ހިމާޔަތްކުރާނެ . ރަނގަލަށްވިއްޔާ އެމްޑީޕީ ގޮލައެއްތީ، ރާއްޖެބަދުނާމުކުރަން މުސްލިމް ގައުމެއްވީތީ ފަޟީޙަތްކުރަން އުޅުނަށްނުވާނެ! ތިޔަ މީހަކު ފަޟީޙަތްވާނީ! އެވަރުގެ އޮޕަރޭޝަނެއްކުރަން ވެސް ކަރަދު ކުރާނީވެސް ރަނގަޅަށްވިއްޔާ ލާދީނީއެޖެންޑާ ބައިގަނޑު! ބޮޑު ހަލާކެއްމި ގައުމަށް ހުރި!

  90
  13
 15. އަހުމަދު

  ލަދު ނެތިއްޔާ ކޮންމެކަމެއްވެސް ކުރަންވީ. ވަރަށް ހިތާމަވެރި ހަބަރެއް

  80
  5
 16. ބަޅ

  މިއީ ބުއްޅަބޭ އެ ބުނާ މެދުމިންގަނޑު. ލާދީނީ

  85
  7
 17. ކަމަނަ

  މިކަހަލަ މީހުންގެވާހަކަ ނޫހުގަ ޖެހުމަކީވެސް އެމީހުންނަށް ސަޕޯޓުކުރުން

  97
  3
 18. އަހައްމަދޫ

  ތިވައްތަރަށް ބޭރުގަ ތިކަންތައްތަކަށް ތަރުހީބު ދޭތަނަްތާގައުޅޭ.

  48
  3
 19. އެމް ޑީ ޕީ

  ކޮބައިތަ މީނަގެ ދިފާއުގައި އޭރު ނިކުތް މީހުން؟ ބަލަ މީހުން އެއްޗެހި ގޮވަނީ ގޮވަން ވެގެންނޭ

  85
  5
 20. ބުއްޅަބެ

  ހަމަ އައިންތު

  32
  8
 21. Anonymous

  ދިވެހި އަންހެނަކު ޖިންސު ބަދަލުކޮށް "ފިރިހެނަކަށް ވެއްޖެ

  55
  4
  • އިބްރާހިމް

   ވާން އުޅުނަސް ނުވެވޭނެ. ބޭނުންވާގޮތް ބުނީ

   25
   3
 22. އަންކަލޯ

  ޕްލާސްޓިކް އެއްޗެއްތަ ޖެޙީ،

  104
  8
 23. އާސީ

  ދެވެހިންގެ ތެރޭ ފިރިހެނުންނައް ވުރެހަގިނައީ ނުބައި ނުލަފާ ކަންބޮޑީ ދިވެހި އަންހެނުންގެ...ވަރައްސާފު މުލިދުނިޔެއައް ...މިކަހަލަ ކަންކަމުގެ އަޑީގަ ގިނައީ އަންހެނުން... މީނާ މާލޭގައި އުޅޭއިރު ދުއްވަނީ ޖީ.އެން ސައިކަލެއް...

  47
  11
  • ކޭ

   މިކަމުގައި އުޅޭ ފިރިހެނުންނަށް މަލާމާތާ ފުރައްސާރަ ބޮޑުވީމަ ނޫޅެނީ މީގެ ފިރިހެނުންވެސް މަދެއްނުވާނެ.

   36
   1
  • ދިވެހި އަންހެންކުއްޖެއް

   ތިހެންނުބުނޭ
   އެންމެނެކޭ ނުބުނެވޭނެ
   އަހަރެންވެސްމި އަންހެން ކުއްޖެއް އަހަރެން ނޫޅެން އެހެނެއް

   47
   1
 24. ފިރި

  ފިރިހެނަކަށް ބަދަލުވީ މަވެސް ހަ މަ އަންހެން ކުއްޖަކާ ތަފާތެއްނެތް. މިހާރު މާއަންހެންވަންތަ...

  47
  3
 25. މިތުރާ

  ކޮން މެ ކަ މެއް ގަ މައިންބަފައިންނައް ހަޖޫ ނުޖަހާ، މައިންބަފައިންގެ ބަސްއަހާދަރިންނެއް ނުތިބޭ މިހާރަ🤔

  63
  20
 26. ބިލު ރޮދި

  ފިރިހެނުންގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަން ދެކެ މޮޔަވެފައި ހުރި އަންހެނެއް މިއީ

  62
  7
 27. އިބުރާ

  ގިޔާމަތް ދުވަސް އެބައޮތް ކަނބުލޯ

  96
  7
 28. ހާމާނު

  އަސްލު އޭނާއަށް ނަސޭހަތް ދޭންވީ ވަގުތު އެންމެންވެސް
  އޭނާއަށް މަލާ މާތް ކޮށް އިންޒާރުދީ ހެދީ 2019
  އެކަ ނުވެ ސަބަބުން އޭނާގެ މައިންޑް ނެގެޓިވް ވީ
  އެހެންވީ މާ ދެންވެސް އެހެން މީހަކަށް މިގޮތައް ކަންތައް ނުކުރު މަށް ގޮވާލަން

  27
  80
 29. ކިޔުންތެރިއެއް

  މިމަންޖެއަށް ބުނެލަންއޮތީ،
  "މިތާ މިތިބޭދުވަސްކޮޅުގައި ސަވާރުވެގެން ހަވާނަފްސަށް
  ޙިތާ ހަށި އެދުނުހާމަގަކުން، ތެދޭ މަކޮޔާ ދުވެވިދާނޭ "
  ޢަދި ތިބާ ދާން އޮތްތަނެއް އެބަޮއޮތްކަން ހަމަ ނޭގެނީތޯ؟
  ޙުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއެ!!

  68
  1
 30. ނ،ސ.

  ޖަހަންނަމަގައި އެންމެ ގިނަވެގެންވަނީ އަންހެނުންކަމަށް ބުނަނީ އެހެންވެގެންނެވެ.

  38
  6
  • ތަޅު

   ކަލެއަށް ފެންނާނީ ހުސް އަންހެނުން މިވައްތަރަށް ތެޅޭތި ފިރިހެނުން އެއީ އެއްވެސް ފާފައަކަށް އަރައި ނުގަންނަ ހުދު ކާފޫރުން.

   6
   2
 31. ފައި

  އަހަރެންވެސް ޖިންސު ބަދަލު ކުރަން އީދައްވެސް މިއުޅެނީ އާޖިންސެއް ގަންނަން.

  38
  4
 32. ނަސީ

  އެހެންވީމާ މީނާ އަކީ މިހާރު ދިވެހި ރައްއިތަކައް ނުވާނެ

  52
  3
 33. ޙިޔާލު

  މިޒަމާނުގެ ކުދިންގެ ވިސްނުން ހުންނަ ގޮތަކީމި. ކިތަންމެ މިނިވަން ކަމަކަށް ދައުވާ ކުރިޔަސް ދީނުގަ ކަނޑައެޅިގެން ހަރާން ކުރެވިފައިވާ ކަމަކަށް ތާއީދެއް ނުލިބޭނެ. ކިތަންމެ މަސައްކަތެއް ކުރިނަމަވެސް މީ "norm" އަކަށް މިފަސްގަނޑަކު ނުހެދޭނެ. ދުޢާ އަކީ ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވުން.

  34
  2
 34. ޓަކިބެ

  އޭ މަބުނީ އަދި ތިހެން ޖަހާ ވާހައެއް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ ތީނަ ބުންޏަސް. މަޝްހޫރުވާން ވެސް ދޮގު ހަދާފާނެ އެންނު. .

  17
  3
 35. ރައްޔިތުމީހާ

  ސުރުހީ ކަމަކުނުދޭ
  ދިވެހި އަންހެނަކު ބޭރުފުށުން ފިރިހެނެއްގެ ސިފަ ޖެހިއްޖެ

  22
  2
 36. ފިރިޔެއް

  އެއީ މިހާރު ދިވެއްސަކަށް ނުވާނެ. ގާނޫނީ ގޮތުން

  27
  2
 37. އާދަނު

  މީ މިގައުމަށް ޖެހިފައި ވާ ބޮޑެތި މުސީބާތް...

  27
  5
 38. 😰

  ސުބުހާނަﷲ. ﷲއަކްބަރު. އަސްތަޤްފިރުﷲ. އަލްހަމްދުލިﷲ އެންމެހާ ނިޢުމަތަކަށް. މާތްﷲ އަޅަމެން އެންމެނަށް ފާފަ ފުއްސަވާ ތެދުމަގުގަ ސާބިތުކޮށްދެއްވަވާށި އާމީން.

  28
  3
 39. ބޮކަރު

  ޗީޑި

  18
  5
 40. އޭނަ

  މިކަހަލަ ވާހަކަ ގެންނާނެ ކަމެއް ނެތް

  10
 41. ޣ

  މިހާރު އަދި ހަމަ ހީވޭ މާ ބޮޑަށް އަންހެނެއް ހެން...

  10
  1
 42. ޖިންސް

  ޖިންސް ބަދަލު ނުކުރާންވެގެން މަ ޖިންސް ނުލަނީވެސް.

  9
  1
 43. ޒ

  މި ދަރި ވިހޭ މަންމަ ފަކީރުގެ ޙާލަތާ މެދު ދެރަވޭ. ހެޔޮވާނީ ކިހިނެއް. މަންމަ، ބައްޕަ މަތިންވެސް ލިހާސްއެ ނެތް. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މީނާ ގެ ޙުކުމަކީ ސީދާ ރަޖަމް ކުރުން. ފެމެލީ އަށް ކެއްތެރިކަން ދެއްވާށި، އާމީން.

  9
  4
 44. ޒުވާން

  ތިނަން ކިޔަސް ތީ އަންހެން ކު އްޖެތޯ. ؟ ޚުންސާ އކަމުން ރަނގަޅުވުމަށް ކުރި ކަމެ އް. އޮޕަރޭޝަން ގެ ކާމިޔާބު ބޮޑީ ފިރިހެން ކު އްޖަކަށް ހެދުމުން ކަމަށްވާތީ އެގޮތް ހެދީ. އެބަ އި ވަނީ އުފަންވުމުގަ ފުރިހަމަ ނުވެ ކަމަށް ވެދާނެ.

  4
  2
 45. ސޭވް އަސް

  ތިޔަ ތަބާވެވުނީ ޝައިތާނާގެ އަމުރަށް..

  2
  1
 46. އައްޔު

  އިންދީބާ ހަމަވާނީ އަންހެނަކަށް. އަންހެނަކަށް ވުމަކީ ހާދަ މާތް ކަމެކޭ ފިރިހެނުންނަށް ނުދެއްވާ އެތަކެއް މަޤާމެއް އަންހެނުންނަށް އިސްލާމްދީނުގައި ދީފައިވޭ