ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ދަތުރުފުޅުގައި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަށް ވަޑައިިގަތުމުން، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކުން އެއާޕޯޓް ކައިރީގައި އެމަނިކުފާނުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައި، އިހްތިޖާޖްކޮށްފިއެވެ.

ރައީސް ކުޅުދުފުއްޓަށް ވަޑައިގެންފައި ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދާއި އެކުގައެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވީ، އެ ދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ދެކަނބަލުން ބައެއް ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުންވެސް ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި، ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނު އެއާޕޯޓަށް ފައިބާ ވަޑައިގަތުމުން އިދިކޮޅު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބެނާއެއް ހިފައިގެން އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ އެމަނިކުފާނުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާފައެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށްވެސް ގޮވާލާފައި ވެއެެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

11 ކޮމެންޓް

 1. މޮޔަ

  ވަގުތުން ބޭރުކުރޭ މި މޮޔަ...

  29
  5
 2. އިސްތިއުފާ

  ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ

  42
  9
 3. އިސްތިއުފާ

  ރައީސްގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވަންވީ ހަނިމާދޫން އަދި ކުޅުދުއްފުށިން ވެސް ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ

  40
  7
 4. Anonymous

  ވަ ރަށް ރަގަޅު

  51
  11
 5. Adhi

  ޔާމީން ދުކޮށްލަންޖެހޭ ސަބަބެއްނެތް

  10
  36
 6. ކަމަނަ

  ސޯލިހު ކީއްވެބާ ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯޓަށް އެވަޑައިގަތީ!
  ޙަމަހިނިއަންނަނީ....

  25
  6
  • ޖެއިލް ބަރޑް

   ބަލަ ޔާމީނުގެ ތަނެއްތަ އެއީ. ޔާމީނު ނަމުގަތަ ރަޖިސްތަރީ އޮތީ. ޔާމީނުގެ ނަމުގަ އޮތީ ވެރިކަމުގަ އޭނަ ޖަލުން ހޯދި ގޮޅިއެއް.

   8
   20
   • ބީރުމީހާ

    މުހާރު ޗައިނާވެސް ގުޅއނީ

 7. މ

  އޮޅިގެން ޔާމީނު އިސްތިއުފާއައް ވެސް ގޮވުނު🤣
  ރ

  1
  1
 8. އިންސާފު

  ޙައްޤުނޫން އަދަބެއް ނުވަތަ ޙުކުމެއް ޔާމީނަށް އެކަނި ކުރެވިގެންނުވާނެ ސާލިހު އިސްތިއުފާ

 9. ޅ.ނޫރާނީއާގޭ

  ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ އިންޑިޔާއައުޓް